Asiantuntijuus esille

Yrityksen suurin pääoma, asiantuntijuus, voi jäädä täysin piiloon, jos siitä ei osata viestiä.

 

Sisältöstrategi Samuel Latvasen mukaan asiantuntijoille tulisi antaa enemmän työkaluja kertoa itse osaamisestaan, ja yritykset voisivat erottautua kilpailijoistaan entistä enemmän oman asiantuntijuutensa esilletuomisen kautta.

 

”Parhaimmillaan asiantuntijasisällöt tarkoittavat sitä, että yritykset opettavat asiakkaitaan ja jakavat asiantuntijuuttaan eteenpäin.”

 

Latvasen mukaan asiantuntijuudesta viestiminen tulisi nähdä systemaattisena ja jatkuvana prosessina, jonka myötä yrityksen kohderyhmä sitoutuu yritykseen ja yrityksen asiantuntijoihin jo kauan ennen varsinaista ostotapahtumaa. Potentiaalisen asiakkaan huomatessa omat ostontarpeensa, on hänellä todennäköisesti ensimmäisenä mielessä yritys, jonka asiantuntijasisältöjen on koettu tuovan arvoa aiemminkin. Näin ollen onnistuneesti asiantuntijuudestaan viestinyt yritys on strategisessa etulyöntiasemassa muihin kilpailijoihin nähden.

 

”Asiantuntijasisältöjä tuottamalla yritys jakaa pieniä palasia heidän suurimmasta pääomastaan, eli omasta asiantuntijuudestaan, ja sitä kautta kehittää liiketoimintaansa sekä luo itselleen kilpailuetua”, Latvanen tiivistää.

 

 

Yritysten ongelmakohdat asiantuntijuudesta viestimisessä

 

Latvasen mukaan suurin ongelma yrityksissä on tällä hetkellä se, että usein asiantuntijasisältöjä tuotetaan, mutta niiden täyttä potentiaalia ei saada yrityksissä hyödynnettyä. Sisällöntuotantoa saatetaan yrityksissä tehdä useilla eri alustoilla, mutta niitä ei osata välttämättä käyttää strategisena työkaluna.

 

”Lähes jokainen yritys pitää jonkin tasoista blogia, mutta yrityksissä ei aina osata luoda pitkäaikaisia sisältöstrategioita ja suunnitella sisältöjä edistämään liiketoiminnallisia tavoitteita.”

 

Lisäksi Latvasen mukaan ongelmaksi muodostuu se, että sisällöntuotanto koetaan raskaaksi eikä asiantuntijoilla ole käytössään tehokkaita työkaluja asiantuntijaviestintään.

 

”Asiantuntijat ovat usein kiireisiä asiakastyössä. Tästä harvoin jää aikaa suunnitelmalliselle asiantuntijasisältöjen tuottamiselle.”

 

 

Mitä on onnistunut asiantuntijaviestintä?

 

Onnistunut asiantuntijaviestintä itsessään auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmia ja luo arvoa asiakkaalle. Tämän lisäksi viestinnän tulee olla jatkuvaa ja systemaattista: luottamusta ei rakenneta hetkessä. Latvasen mukaan asiantuntijasisältöjen tuottamista ei tulisi nähdä yksittäisenä projektina vaan jatkuvana ohjelmana, jossa sisältöjä tuotetaan, jaetaan ja mitataan systemaattisesti.

 

Konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta sisällöntuotannosta on Nordnet, joka on onnistunut rakentamaan suuren ja sitoutuneen yleisön opettamalla ja jakamalla asiantuntijuuttaan.

 

Tulevaisuudessa Latvanen näkee asiantuntijaviestinnän yhä suurempana osana yritysten arkea.

 

”Parhaimmillaan asiantuntijuudesta viestiminen menee siihen suuntaan, että organisaatiot alkavat käyttäytyä yhä enemmän kuin mediayhtiöt.”

 

 

Samuel Latvanen on vastavalmistunut kauppatieteiden maisteri ja start up yrittäjä. Sisältöstrategina hän vastaa Asiantuntijastudion sisältöjen suunnittelusta.

 

Lue lisää: asiantuntijastudio.fi

 

Samuel oli puhumassa aiheesta myös Helsingin Ekonomien webinaarissa. Tallenne löytyy webinaariarkistosta.

TILAA TUNNUKSET TÄSTÄ