Avaimia menestykseen: Laura Utti

Avaimia menestykseen

Kirjoittaja: Matti Lepistö
Kuvat: Henni Hyvärinen

 

Laura Utti on toiminut viimeiset kaksi vuotta Helsingin Ekonomien hallituksessa ja tulevaisuustyöryhmän puheenjohtajana. Näissä ekonomiyhdistyksen luottamustehtävissä hän kertoo pääsevänsä hyödyntämään ammatillista intohimoaan, joka on yritysten ja organisaatioiden avittaminen menestyksen tielle isojen muutosten keskellä.

”Autan yrityksiä onnistumaan isoissa transformaatioissa ja selviytymään toimintaympäristössä, joka muuttuu todella nopeasti, hän kertoo.

Utti työskentelee IBM:llä nimikkeellä Senior Transformation Consultant. Tämän osaamisen hän haluaa hyödyntää myös Helsingin Ekonomien luottamustehtävissä.

Hänen mukaansa niin yhteisöt kuin yksilötkin joutuvat miettimään jatkuvasti omaa paikkaansa muuttuvassa maailmassa.

”Helsingin Ekonomeilla teemmekin jatkuvasti töitä sen eteen, että kasvava yhteisö pysyy jäsenilleen olennaisena ja että jäsenille tarjotaan aidosti hyödyllistä sisältöä”.

Hän kuitenkin muistuttaa, että korvat on oltava kuulolla ja aistit herkillä, jotta ekonomiyhteisö ja sen jäsenet menestyvät myös tulevaisuudessa. Hänen mukaansa Helsingin Ekonomien on onnistuttava siinä, että palvelutarjonta vastaa jäsenien tarpeita ja odotuksia. Siksi yhdistyksen hallituksen on oltava niin sanotusti jäsentensä pulssilla. Tunnusteltava ja tiedostettava, mitä ekonomi yhdistykseltään ja yhteisöltään haluaa.

Muutosjohtamisen ammattilaisena Utti onkin iloinen siitä, että hän on saanut luotsata puheenjohtajana tulevaisuustyöryhmää.

”Työryhmän ydintarkoituksena on kehittää Helsingin Ekonomien toimintaa vastaamaan yhä paremmin jäsenten nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Näin työmme tarkoitus on juuri edistää yksilön ja koko yhteisön menestystä”, hän kertoo.

Yhteisön jäseniä on kuunneltava herkällä korvalla, hän sanoo.

”Tätä varten Helsingin Ekonomeihin on perustettu kerhon johtokuntien lisäksi erilaisia hallituksen alaisia työryhmiä. Työryhmien puheenjohtaja on aina hallituksen jäsen, mutta muut työryhmän jäsenet voivat toimia aktiivijäseninä”.

Tulevaisuustyöryhmässä fokus on visioida ja rakentaa ekonomiyhteisöä, joka tuottaa jäsenilleen mahdollisimman paljon lisäarvoa nimensä mukaisesti myös tulevaisuudessa.

Hän nostaa esille muun muassa tapahtumat ja koulutukset, joissa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus kartuttaa ja päivittää osaamistaan tai esimerkiksi ammentaa inspiraatiota henkilökohtaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai työssäjaksamiseen. Helsingin Ekonomien tapahtumat ovat myös erinomaisia väyliä verkostoitumiseen.

”Ekonomiyhteisön tarkoitus on juuri nimenomaan olla yhteisö, joka antaa avaimet menestykseen kaikille. On menestys sitten hyvinvointia, uralla etenemistä tai yrittäjänä menestymistä, uuden oppimista, uusia verkostoja tai ystävyyssuhteita. Näitä kaikkia aihealueita ekonomiyhteisön pitää jatkuvasti edistää”, Utti kiteyttää.

Tulevaisuustyöryhmä ei vastaa viikoittaisten tapahtumien järjestämistä. Niiden taustalla toimivat kerhojen johtokunnat. Siksi Utin johtamassa työryhmässä katse on vahvasti tulevaisuudessa: mitkä ovat ne toiminnan muodot ja kehityksen suunnat, joiden avulla ekonomit ja ekonomiyhteisö voivat kukoistaa myös jatkossa. Näiden pohtiminen antaa tienviitat sille, millaista toimintaa ja tapahtumia sekä palveluja Helsingin Ekonomit tarjoaa tulevaisuudessa jäsenilleen.

 

Yli 17 000 menetystarinaa

Muutoksen ammattilaisena Laura Utti pystyy määrittelemään helposti muutoksen tuulissa menestyvän yrityksen tai organisaation. Yksilöiden tasolla hän ei halua määritellä menestystä.

Hänen mukaansa Helsingin Ekonomien yli 17 000 jäsentä ovat jokainen oma menestystarinansa. Jokainen määrittelee menestyksen omien arvojensa pohjalta. Myös hänellä on oma näkemyksensä.

”Minulle menestys tarkoittaa tunnetta siitä, että voi tehdä asioita, joista eniten nauttii. Menestys on myös sitä, että omilla kyvyillä ja osaamisella voi edesauttaa jotain itselle ja myös muille tärkeää asiaa. Lopulta menestyminen on jopa enemmän tunne, kuin yksittäinen tavoite.”

Menestystä pohtiessa Laura Utti nimeää esikuvakseen oman äitinsä, joka vaihtoi aikoinaan erikoislaboratoriohoitajan työn yrittäjyyteen.

”Hän on hypännyt täysin uudelle uralle päälle vielä kouluikäisten lasten äitinä ja tehnyt sen jälkeen 19 vuoden uran yrittäjänä. Hän on omalla rohkeudellaan päässyt tekemään sellaisia asioita, joista hän on myös aidosta nauttinut. Äitini on aina tehnyt työnsä intohimolla ja ihmisläheisesti. Samalla hän on onnistunut pitämään aina perheen keskiössä.”

Äidin esimerkki on saanut hänet pohtimaan, että myös ekonomiyhteisön olisi tarjottava entistä enemmän mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Parhaimmassa tapauksessa ekonomi löytäisi kipinää ja inspiraatiota myös siihen, että jokainen uskaltaisi rohkeasti tavoitella omia unelmiaan. Toisinaan se voi tarkoittaa jopa täyskäännöstä uralla.

Siihen avaimia ovat ekonomiyhteisön tarjoama verkosto, laajat palvelut sekä tuki ja turva uran murrosvaiheissa. Myös kannustus uteliaisuuteen. Kurkistuksia erilaisiin urapolkuihin voi tehdä esimerkiksi yhdistyksen tapahtumien kautta.

 

Oma polku löytyi yliopistossa

Jos hänen mielestään Helsingin Ekonomeihin mahtuu yli 17 000 menestystarinaa, niin mikä on Lauran tarina?

”Itselleni ja varmasti myös monille ekonomeille elämän onnistumisen hetkiä on ollut pääseminen opiskelemaan kaupallista alaa. Koen myös tärkeäksi saavutukseksi sen työn, jota saan tälläkin hetkellä tehdä ja toteuttaa. Näiden lisäksi olen löytänyt rinnalleni kumppanin, jonka kanssa elämää on mukava jakaa.”, hän kertoo.

Alavalintaan liittyvä onnistumisen tunne rinnastuu siihen, että hän on löytänyt oman kiinnostuksen kohteensa jo opiskeluaikoina. Se ei ollut hänen mukaansa lainkaan selvää.

”Opiskelin kansainvälistä liiketoimintaa kandivaiheessa. Sen jälkeen päädyin opiskelemaan kansainvälistä markkinointia, jossa sivuaineeni oli tietojohtaminen. Tämän kautta lopulta löysin oman intohimoni, joka liittyi aiemmin mainittuun yritysten ja organisaatioiden merkittäviin muutoksiin”, hän kuvaa.

”Olen ollut aina kiinnostunut luonnontieteistä ja evoluutioista. Kauppis johdatti ajattelemaan tämän kaupallista puolta eli sitä, miten yritykset ja organisaatiot selviytyvät, kehittyvät, kukoistavat ja lopulta myös taantuvat, jos uudistumista ei kyetä tekemään ja tukemaan”.

Sillä tiellä nyt olen, hän kuvaa ammatillista intohimoaan ja urapolkuunsa.

 

Tulevaisuuden tekijöitä haetaan

Laura Utti kertoo, että luottamushenkilötoiminta Helsingissä avaa jatkuvasti uusia ovia ja antaa eväitä menestykseen.

”Työelämässä on tullut paljon vastaan tilanteita, joissa olen päässyt hyödyntämään luottamushenkilötoiminnasta karttunutta kokemusta ja osaamista. Esimerkiksi isomman tiimin vetäminen on kasvattanut tärkeitä kyvykkyyksiä myös työrintamalla. Tulevaisuustyöryhmän puheenjohtajuus ja hallitustyöskentely ovat lisäksi kehittäneet strategista ajattelua sen osalta, miten linkittää visioita käytäntöön ja toimeenpanoon”, Utti kertoo.

Haku työryhmiin on parhaillaan auki. Jokainen Helsingin Ekonomien jäsen voi hakea.

”Jos olet kiinnostunut pohtimaan tulevaisuutta ja kehittämään Helsingin Ekonomien toimintaa entistä paremmaksi, suosittelen ehdottomasti hakemaan mukaan toimintaamme”, hän sanoo.

”Tulevaisuustyöryhmässä meillä on hieno tiimi ja todella monipuolista osaamista. Opimme jatkuvasti myös toisiltamme. Työryhmän jäsenenä jokainen saa myös laajat mahdollisuudet edistää Helsingin Ekonomien toimintaa sen yli 17000 jäsenelle.”

 

 

LAURA UTTI

  • Helsingin Ekonomien hallituksen jäsen ja tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja
  • Transformaatiokonsultti, IBM
  • Paljasjalkainen espoolainen
  • Opiskeli kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
  • Vapaa-aikana urheilee paljon ja nauttii luonnossa liikkumisesta
  • Innostui korona-aikana golfaamisesta

LUE JÄSENLEHTI 4/2022: ilmestyy 2.12.2022

 

HAE TYÖRYHMIIN