He ovat ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi

Puheenjohtaja johtaa Helsingin Ekonomien toimintaa yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024 on asettunut ehdolle kolme ehdokasta: Marjo Koistinen, Miikka Luukkonen ja Vesa Putula. Heidän joukosta yhdistyksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan seuraavalle kolmivuoriskaudelle. Lue heistä lisää tällä sivulla.

 

Ehdokkaat:

 

Marjo Koistinen (52)
Taloushallinnon lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

”Talous, työllisyys, verotus ja koulutus ovat tärkeitä asioita minulle. Haluan edistää yhteistyötä järjestöjen ja työelämän sekä oppilaitosten välillä. Olen aluevaaliehdokas 2022 ja Vantaan Kokoomuksen varavaltuutettu 2021-2025 sekä VTK Kiinteistöt Oy hallituksen jäsen 2021-2025.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?

Luotettavaa tukea ja tietoa ja ammattiylpeyttä


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?

Kehittää toimintaa yhdessä työelämän ja oppilaitosten kanssa


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?

Olla luotettava kumppani työelämän eri vaiheissa ja luoda turvaa ja vakautta työuran muutoksissa


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?

Kauppatieteiden maisteri


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille
?

Laaja ja pitkä kokemus sekä kansainvälisista suuryrityksistä, start-upeista sekä pitkä ura taloushallinnon lehtorina


Mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?

Viestintä ja kommunikointi työelämän ja yliopistojen sekä järjestöjen kesken

 

Miikka Luukkonen (44)
#rahapodi-host & Head of Business Sales, Nordnet

“Veni – vidi – vici. Nostetaan ekonomit, kaupallinen ala ja samalla koko Suomi yhdessä nousuun! Tarvitaan siis ripaus digitaalista näkymystä ja uutta otetta siihen, miten yhteistyöllä, koulutuksella ja ennakkoluulottomalla asenteella saadaan tuloksia aikaan.  Siksi asetun ehdolle hallitukseen.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Vain tarpeeksi laajana ja yhtenäisenä ekonomiyhteisönä voimme olla kunnolla vaikuttamassa siihen, miten ekonomien ääni saadaan kuulumaan vallan isoissa pöydissä ja ekonomien viesti menee päättäjille selkeästi läpi. Siksi meidän pitää järjestäytyä.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Etenkin nyt kun työehtosopimuskenttä on pirstaloitumassa yritystason tai jopa sitä pienempiin sopimuksiin, niin tässä on ekonomiyhdistyksille tuhannen taalan paikka olla hereillä oikeaan aikaan ja tarjota jäsenistölleen juuri sitä täsmäkoulutusta, työkaluja ja lakiapua, mitä valveutuneet ekonomit näihin neuvotteluihin ja uusiin haasteisiin tarvitsevat. Rooli on iso!


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Lisäarvon luonti jäsenilleen. Jäsenen pitää saada reilusti vastinetta maksamalleen vuosimaksulle ja sijoittamalleen vapaa-ajalle ja se lisäarvo tulee verkostoitumisen, täsmäkoulutuksen, uralla etenemisen, etujen ja tarjotun tuen yhdistelmänä. Tekemisen pitää olla myös kivaa! Kasvavaa yhteisöä on paljon helpompi rakentaa ja kehittää tulevaisuudessa kuin kuihtuvaa!


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Tässä itselläni ei ole kiveen hakattua mielipidettä. Tietyt peruskriteerit vaaditusta tutkinnosta on hyvä olla olemassa, mutta sen jälkeen poikkeuksia voitaisiin tarkastella hieman vapaammin.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille
?
Olen näkyvä ja kantaaottava somepersoona, sijoittamisen ja talousosaamisen rautainen ammattilainen ja yhteistyöhön kannustava johtaja, joten kovan luokan ”hallitushain” ja keulakuvan Helsingin Ekonomit minusta saisi, jos minut sinne valitaan.


Mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?

Jäsenen – etu – on – aina – ykkösprio! Jäsenet ovat yhdistyksemme maksavia ”asiakkaita”, joiden jatkuva tyytyväisenä pitäminen ja odotusten ylittäminen on elinvoimaisen ekonomiyhdistyksen elinehto pidemmässä juoksussa.

 

Vesa Putula (52)
Sisäinen tarkastaja, Puolustusvoimat

”Näkemykseni on, että Helsingin Ekonomien hallinnossa tulisi olla myös edunvalvonnallisiin kysymyksiin perehtyneitä henkilöitä, jos katto-organisaatio Suomen Ekonomit mielletään luonteeltaan ekonomien edunvalvontajärjestöksi. Näin ollen Helsingin Ekonomeilla tulisi olla merkittävä rooli, kun Suomen Ekonomien palkansaaja- ja edunvalvontaroolia määritetään.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä.
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)
Olen toiminut Suomen Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, toimikunnat, työryhmät)
Olen toiminut YTN:n/ JUKOn luottamustoimissa (esim. taustaryhmät)
TEK:n valtion valiokunnan jäsenyys


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Palkansaajien edunvalvontaa


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Järjestää paikallista ekonomitoimintaa ja Suomen Ekonomien linjan määrittämistä


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Huolehtia ekonomien yksilöllisestä ja kollektiivisesta edunvalvonnasta


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kaupallisen yliopistotutkinnon suorittaneet ja yliopistotutkinnon, joissa merkittävässä määrin kaupallisia opintokokonaisuuksia, suorittaneet


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille
?
Lm-toiminnan kautta muodostunut käytännön näkemys työelämäkysymyksistä


Mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?

Jäsenpito ja sitä tukeva ekonomien edunvalvonta

 


Oikopolku:

Ennakkoäänestys on käynnissä – vaikuta!