Kansainvälisten asiantuntijoiden palkkaaminen Covidin pyörteissä

Kirjoittaja: Petri Lautjärvi, Head of Sales and Marketing, Finland Relocation Services

 

Vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen pandemia on koetellut monia yrityksiä. Hetkeksi näytti siltä, että koko maailma olisi pysähtynyt, kun hallitukset ja asiantuntijat hakivat linjaansa ja etsivät ratkaisuja. Osaavan työvoiman tarve ei kuitenkaan loppunut vaan päinvastoin sitä tarvitaan yhä. Tässä mielessä Suomella on ollut poikkeuksellisen hyvä vuosi, vaikka ei heti uskoisi. Toisaalta Suomen houkuttelevuustekijöiden vastapainona toimii kiristyneet maahanmuuttoon liittyvät toimet.

 

Suomesta maailmalle välittynyt kuva on pandemian hoidossa ollut varsin positiivinen. Tartuntamäärät ovat verrattain matalia, vaikka monien muiden maiden kaltaisia sulkutoimia ei olla asetettu. Suomi on päinvastoin poikkeuksellisen avoin. Suuria mielenosoituksia tai levottomuuksia ei ole ollut. Nämä ovat olleet omiaan luomaan Suomesta kuvaa toimivana ja rauhallisena yhteiskuntana, jossa luottamus sekä kansalaisiin että viranomaisiin on toimivalla pohjalla. Vaikka väsymystä onkin havaittavissa, nyt aletaan olla onneksi pahimman yli ja toivottavasti ylilyönneiltä vältytään jatkossakin.

 

Suomessa on myös poikkeuksellisen hyvät ”koronaystävälliset” vapaa-ajan viettotavat. Puhdas luonto on Suomen tunnettuja vahvuuksia ja kaupungit ovat jopa kansainvälisesti viihtyisiä. Yhden Suomeen muuttaneen asiantuntijan sanoinTiesin, että Helsinki on mukava kaupunki, mutta olen silti positiivisesti yllättynyt. Tämä on todella kaunis kaupunki, ja täällä on yllättävän paljon nähtävää ja tekemistä, vaikka moni paikka on kiinni.” Suomen IT-infrastruktuuri on myös erinomaisella tasolla verrattuna moneen muuhun maahan, esimerkiksi nyt vaikka Ranskaan ja Saksaan, joka mahdollistaa sekä digitaalisten viihdepalveluiden että etätyön vaivattomuuden.  Nämä ovat kaikki valttikortteja kansainvälisiä huippuosaajia houkuteltaessa ja tärkeä viesti rekrytoinnin joka vaiheessa.

 

Mutta toki korona on tuonut mukanaan joitain haasteitakin. Samalla kun Suomen osakkeet houkuttelunäkökulmasta nousevat, joutuvat rekrytoivat yritykset painimaan etähaastatteluiden ja -testien, matkustusrajoitteiden, nopeasti muuttuvien käytänteiden ja sekavan viestinnän kanssa. Tällä hetkellä suurimmat haasteet ulkomaalaisia asiantuntijoita palkkaaville yrityksille ovat juuri näitä käytännön asioita ja niiden aiheuttamia epävarmuuden tunteita. Saako ulkomailta ylipäätään muuttaa Suomeen? Jos saa, onko olemassa maakohtaisia rajoitteita? Onko vaaraa, että kalliilla haetun ja rekrytoidun asiantuntijan tai johtajan työpanosta ei päästäkään hyödyntämään? Hyviä kysymyksiä kaikki!

 

Tällä hetkellä on onneksi niin, että vaikka karanteenit aiheuttavat viivästyksiä aikatauluissa sekä perehdytyksessä normaaliin maailmanmenoon verrattuna ja vaikka työmatkailu onkin pääasiassa kielletty, on esimerkiksi asiantuntijoiden sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta mahdollista muuttaa Suomeen oleskeluluvan saatuaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että pandemian aiheuttamien rajoitteiden takia kaikki lähetystöt maailmalla eivät ole auki ja tietyt osat maahanmuuttoprosessia voivat kestää tavanomaista kauemmin. Joitakin uusia käytänteitä on myös asetettu. Esimerkiksi Rajavartiolaitokselle on annettava pätevä selvitys, miksi henkilö on Suomeen tulossa töihin. Näissä toimissa on toisinaan hyvä tukeutua myös asiantuntijoiden apuun.

 

Yritysten on hyvä myös tunnistaa, että koronan aikana ulkomailta rekrytoitu asiantuntija perheineen on tavanomaista kansainvälistä muuttoa haastavammassa tilanteessa. Ennenkin ulkomailla asuneella osaajalla saattaa mennä sormi suuhun. ”Kaikki, minkä piti olla helppoa, olikin yhtäkkiä vaikeaa. Kaikki, mikä normaalisti sujui kuin itsestään, vaatikin yhtäkkiä monen ihmisen apuakuvaili eräs Suomeen rekrytoitu pelialan asiantuntija tilannetta. Epävarmuuden poistaminen jo rekrytointivaiheessa on jokaisen kansainvälisiä osaajia rekrytoivan asiantuntijan perustehtäviä ja ydinkompetenssia, mutta joskus tässä voi auttaa myös kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntija.

 

Pandemiaan ja sen aiheuttamiin muutoksiin voi yksittäisen kansainvälisiä huippuosaajia rekrytoivan yrityksen olla haastavaa vastata, mutta olemme Finland Relocation Servicesillä tehneet osamme mahdollistaaksemme kriittisten osaajien saannin näissäkin haastavissa tilanteissa. Pidämme yrityksiä ajan tasalla muuttuvista käytänteistä ja käännämme viranomaisviestintää selkokielelle sekä autamme viranomaisia ymmärtämään heidän päätöstensä vaikutuksia kansainvälisten osaajien saannille.

 

Suomeen on haluttu tulla edelleen sekä viime että tänä vuonna ja me FRS:llä teemme kaikkemme, että Suomeen voi tulla jatkossakin. Asiantuntijan avulla näistä uusista karikoista on mahdollista luovia edelleenkin läpi ja kansainvälisten huippuosaajien rekrytointi pysyy mahdollisena yritysten kilpailukyvyn edistäjänä nyt ja tulevaisuudessa.

 

****

 

Petri Lautjärvi, Head of Sales and Marketing, auttaa yrityksiä ja organisaatioita kansainvälistymisasioissa ja ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisessa Suomeen. Petrillä on vahva kansainvälinen tausta ja hän on toiminut Finland Relocation Services -perheyhtiössä vuodesta 2005 lähtien.

 

 

FRS on suomalainen perheyritys, joka on vuodesta 1994 lähtien tuottanut kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijapalveluita yrityksille. Olemme tukeneet yli 30,000 Suomeen muuttanutta henkilöä ja satoja yrityksiä toimialasta ja koosta riippumatta, aina ketterimmistä start upeista suurimpiin monikansallisiin pörssiyrityksiin.

 

TUTUSTU FINLAND RELOCATION SERVICES -PALVELUIHIN

 

 

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Helsingin Ekonomien kerhon Kansainväliset Ekonomit kanssa. Järjestimme helmikuussa 2021 yhteisen webinaarin, jossa Petri Lautjärvi perehdytti meitä kansainvälisen liikkuvuuden saloihin ja vastaili osallistujien kysymyksiin. Katso tallenne webinaariarkistosta nimellä Relocation-tukea yritysten kansainvälistämisessä ja ulkomaan työnhaussa.

 

TILAA TUNNUKSET TÄSTÄ