Katriina Klen

Minäpystyvyys on tulevaisuuden perusominaisuus

Tulevaisuuden osaamistarpeet ovat juuri nyt kaikkien huulilla. Pohdimme samoja teemoja niin yhteiskunnallisessa työelämään ja koulutukseen liittyvässä keskustelussa kuin arkisessa kahvipöytätarinoinnissa.

 

Mikä olisi ehdottoman tärkeä ominaisuus, joka jokaisen tulisi tulevaisuudessa omata?
Vastaus on selkeä, minäpystyvyys. Miksikö? Perustelen hieman väitettäni.

 

Ominaisuutena minäpystyvyys on läheistä sukua itsetuntemukselle, itseluottamukselle ja minäkäsitykselle. Erottavana tekijänä on se, että minäpystyvyys kohdentuu myös tulevaisuuden potentiaalin näkemiseen. Siinä, missä vahvan itsetuntemuksen ja -luottamuksen omaava henkilö nojaa kokemukseen kyvyistään tai kykyjen tuomasta arvostuksesta, vahvan minäpystyvyyden omaavalla henkilöllä on kokemus myös tulevien haasteiden vaatimien kykyjen saavuttamisesta. Siitä rakentuu usko tulevaisuuteen myös muuttuvassa toimintaympäristössä ja kokemus omien kykyjensä hallinnasta suhteessa tavoitteisiin.

 

Kaupan päälle vahvaan minäpystyvyyteen liittyy myös hyvä stressinsietokyky, avoimuus ja epävarmuuden sietäminen. Ilman minäpystyvyyttä henkilö ei uskalla kajota potentiaaliinsa. Ensikritiikki voi saada hänet perumaan aikomuksensa, sillä hän tarvitsee paljon hyväksyntää ympäristöltään. Kehittyminen ja mukautuvuus hidastuvat, jos minäpystyvyys ei vahvistu.

 

Onneksi minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa monella tapaa yksilön, ryhmän tai tiimin sekä yhteisön tasolla. Minäpystyvyys muodostuu ja vahvistuu monen tekijän summana, joista kokemus oppimisesta on yksi tärkeimmistä. Vuorovaikutus, palaute ja kokemukset nivoutuvat tähän kokonaisuuteen.

 

Mitä toiveikkaammin katsomme kohti tulevaa, sitä enemmän lähdemme kirimään kohti parempaan suoritusta ja näin innovatiivisen työotteen kierre on valmis. Innovatiivinen työote voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pystytään käyttämään opittuja asioita uudella tavalla; kääntämään näkökulmaa tai ottamaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan, jotta osaamisen perusteella ei lokeroida ihmisiä siiloihin. Työelämässä tarvitaan ihmisiä, jotka ovat valmiita ylittämään rajoja ja olemaan edelläkävijöitä.

 

Minäpystyvyys näkyy vahvana myös ekonomin toiminnantäyteisessä ja monipuolisessa työelämässä ja koulutuksessa. Oleellista on oppiminen, usko omaan oppimiskykyyn ja siihen, ettei oppimisella ole rajaa.

 

Ekonomiyhteisön tuella jokainen meistä voi saavuttaa tulevaisuuden osaamisen. Siitä lähdetään!

 

Katriina Klén
Hallituksen jäsen
Helsingin Ekonomit