Mitä ekonomin pitää tietää tekoälystä?

Kirjoittaja: Mika Ruokonen, liiketoiminnanjohtaja, Futurice

 

Tekoäly kiinnostaa parhaillaan yritysjohtoa, sillä sen povataan avaavan yrityksille paljon uusia mahdollisuuksia parantaa liiketoimintaansa.

 

Tekoälyn keskeinen ydin on todennäköisten tulevien tapahtumien ennustaminen ja erilaisten toimenpiteiden suorittaminen organisaation käytössä olevan datan pohjalta. Joissain tapauksissa tekoäly voi esimerkiksi auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä vaikkapa sijoituksista tai hankinnoista, toisissa se taas tekee päätöksiä autonomisesti ilman ihmisen merkittävää panosta, kuten itseohjautuvissa autoissa. Asiat kuten reagointi, mukautuminen tai ongelmanratkaisu, jotka aiemmin vaativat ihmisen panostusta, voi nykyisin yhä useammin toteuttaa tietokoneiden avulla.

 

Tekoälyyn ei liity mystiikkaa. Kyllä, algoritmit voivat olla varsin monimutkaisia ja ilman datatieteilijän tutkintoa maallikon vaikeasti ymmärrettäviä. Mutta teknisen syväosaamisen lisäksi tekoälyssä on pohjimmiltaan kyse kehittyneen teknologian hyödyntämisestä yrityksen kaupallisiin tarkoituksiin. Vastaavaa on yrityksissä tapahtunut kautta aikojen aina uuden teknologian kypsyttyä käyttökelpoiseksi. Tekoälyn ei siis soisi olevan pelkästään “CIO:n ja IT-osaston juttu” vaan kaikkien liiketoiminnan ammattilaisten olisi hyvä ymmärtää tekoälyn avainasiat.

 

Muista aiemmin keksityistä uusista teknologioista poiketen tekoälyn erikoisuus on sen disruptiivinen voima. Tekoäly auttaa esimerkiksi viemään läpi radikaaleja liiketoimintamallin muutoksia, vaikkapa siirtymän tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan tai täysin uuteen positioon koko toimialan arvoketjussa. Samoin tekoäly voi mahdollistaa kokonaan uusia tapoja eliminoida hukkaa, riskejä, virheitä tai tehotonta pääoman käyttöä. Tekoälyä monipuolisesti hyödyntävä yritys pystyy tyypillisesti nostamaan liiketoiminnan kannattavuuden merkittävästi kilpailijoitaan paremmalle tasolle.

 

Tekoälyn hyödyntämisen suurin este ei ole niinkään tekninen puoli; se alue kehittyy valtavaa vauhtia ja muuttuu jatkuvasti entistä käyttökelpoisemmaksi. Suurimman pullonkaulan muodostaa usein ihmisten ajattelun ja käyttäytymisen muutos. Tunnistammeko kaikki kaupalliset mahdollisuudet, ne radikaalimmatkin? Onko meillä tarvittava osaaminen tekoälyn hyödyntämiseen? Pystymmekö ajamaan tekoälyn vaatimaa muutosta eteenpäin riittävän asiakaslähtöisesti, nopeasti ja tehokkaasti? Näiden kysymysten vastaamisessa ekonomien rooli on yrityksissä keskeinen.

 

 

Ekonomin viisi tärkeintä tekoälyyn liittyvää kysymystä, joiden pohtiminen auttaa omaa yritystäsi eteenpäin:

 

  1. Mistä suunnasta tekoälyn aiheuttama disruptio voisi tulla toimialallemme? Onko riski, että tulemme yllätetyiksi, liiketoimintamme osoittautuu haavoittuvaksi tai jäämme muista jälkeen? Miten voisimme kääntää tuon disruption eduksemme?
  2. Mitkä ovat asiakkaidemme avainongelmia – jo tiedostettuja tai vielä toistaiseksi tiedostamattomia – joita voisimme ratkaista tekoälyn keinoin? Mitä vastaavia ongelmia meillä on yrityksemme sisäisissä toiminnoissa? Kuinka suuri kaupallinen potentiaali näiden ongelmien ratkomisessa on?
  3. Mikä olisi meidän yrityksellemme voittava tekoä- lysuunnitelma, jossa on riittävän korkea ambitio- taso mutta myös realismia mukana? Riittävätkö pienet taktiset muutokset toiminnoissa vai tarvitaanko strateginen ja radikaali liiketoimintamallin revoluutio?
  4. Kuinka pitkä matka meillä on nykytilanteesta siihen, että olemme aidosti saaneet tekoälystä kilpailuetua? Mitä uusia kyvykkyyksiä, toimintamalleja ja liiketoimintamalleja siihen tarvitaan? Kun huomioidaan kehitystyön vaatima pitkä aika, olemmeko liikkeellä riittävän ajoissa?
  5. Miten voisimme alkaa johtaa yritystämme niin, että päätökset ovat ”mutu-tuntuman” sijaan entistä enemmän datan pohjalta havaittuja, mallinnettuja, ennustettuja ja optimoituja? Miten tapamme johtaa yritystä tulisi kokonaisuutena muuttua tekoälyn käyttöönoton seurauksena?

 

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN: Mitä ekonomin pitää tietää tekoälystä

 

 

Mika Ruokosen kirjoittama Growth Reinvented: Turn Your Data and Artificial Intelligence into Money -kirja on myynnissä sekä digitaalisena että printtiversiona Amazon.com –verkkokaupassa.