Miten selviydyn esimiehenä yt:n aikana?

ELINA PALMROTH -LEINO JA KAISA UURTAMO, HRM Partners Oy

 

Aiheemme Liikkeenjohdon kerhon webinaarissa oli Esimiestyö yt:n aikana ja miten varmistat oman jaksamisesi. Pääsimme kertomaan omista oivalluksistamme sekä yrityksellemme HRM Partnersille 27 vuoden aikana kertyneestä kokemuksesta.

 

Yt-neuvottelut ovat varsin ajankohtaisia, ja isolla osallistujajoukollamme olisi ollut varmaan monta vinkkiä annettavana, sillä kuulijoistamme vain 12 %:lla ei ollut asiasta omakohtaista kokemusta.

 

Kolme näkökulmaa

 

Käsittelimme kolmea näkökulmaa: liiketaloudellista, juridista ja inhimillistä. Meille ekonomeille on ehkä helpointa ymmärtää yrityksen liiketoimintaympäristöä ja sitä kautta osata perustella omille tiimeillemme, miksi yritys on joutunut aloittamaan yt-neuvottelut. Tärkeää on myös tuntea lainsäädäntöä, että tietää, mitä yt-neuvotteluiden aikana voi sanoa ja miten prosessi etenee. Se, minkä kaikki kuitenkin muistavat parhaiten, on oman esimiehen käyttäytyminen yt:n aikana ja sen jälkeen. Oliko hänellä minulle aikaa ja sainko keskustelukumppanin minua pohdituttaneisiin asioihin.

 

Esimiestyö on tunteiden johtamista

 

Tunnejohtamisesta puhutaan paljon, ja koko tunteiden kirjo tulee hyvin näkyväksi erityisesti muutostilanteissa. Esimiehen on hyvä ymmärtää oma tyylinsä reagoida epävarmassa tilanteessa ja samalla hyväksyä muiden erilaiset reaktiot. Nopeimmat lähtevät heti miettimään uutta työpaikkaa tai pohtivat omaa rooliaan yt:n jälkeen. Osalle tilanne on niin suuri shokki, että he masentuvat tai sulkevan asian kokonaan ajattelunsa ulkopuolelle. Esimiehen on tärkeää tässä tilanteessa olla läsnä, kuunnella ja tukea jokaista yksilöllisesti. Haasteena on, että vastauksia ei yt-neuvottelujen aikana vielä ole eikä kenellekään voi luvata mitään. Esimies voi kuitenkin osoittaa ymmärtävänsä huolestuneisuutta ja omalla olemuksellaan rauhoittaa tilannetta

 

Esimiehen asenteella on merkitystä

 

Epävarmassa tilanteessa ilmapiiri muuttuu usein jännittyneeksi. Työt saattavat kasaantua ja aletaan varmistella omaa asemaa korostamalla omaa tärkeyttä ja vähättelemällä muiden rooleja. Myös negatiivinen puhe ja kriittisyys saattavat lisääntyä. Tällöin esimiehen on hyvä katsoa peiliin ja miettiä, että hän ei itse lietso ja lisää ongelmakeskeistä puhetyyliä. Esimiehen tehtävä on puuttua epäasialliseen käytökseen ja katkaista väärien huhujen leviäminen. Esimiehen asenteella on suuri merkitys tunnelman luomisessa. Jos esimies puhuu mahdollisuuksista, suuntaa katseen tulevaisuuteen ja muistaa antaa rohkaisevaa palautetta, niin silloin muutkin keskittyvät oman työnsä tekemiseen.

 

Vinkit johtamiseen

 

  1. Tuttu asia muutosjohtamisesta – viestintä. Sitä ei voi olla liikaa eikä se voi olla liian selkeää. Ihmiset janoavat tietoa. On tärkeää, että kaikki esimiehet viestivät yhtenäisesti ja samanaikaisesti. Näin vältytään huhuilta ja eriarvoisuuden kokemuksilta.
  2. Ole läsnä ja kuuntele. Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa keskusteluihin sekä koko tiimin että yksittäisten työntekijöiden kanssa. Kiinnitä tähän erityistä huomiota korona-aikana, jos tiimi on etätöissä.
  3. Tee mahdollisimman normaalisti töitä. Töihin keskittyminen vie pois turhasta spekuloinnista ja kaikki kokevat olevansa tarpeellisia. Varmista töiden sujumisen ja työhyvinvointi.
  4. Hae tukea ja keskustelukumppania. Juttele esimieskollegoittesi kanssa ja pyydä tukea muutosjohtamiseen HR:ltä tai ulkopuoliselta asiatuntijalta. Oman osaamisen ja jaksamisen varmistaminen on tärkeää.

 

Esimiehen oma hyvinvointi ja jaksaminen

 

YT-tilanteessa esimiehen oma hyvinvointi ja jaksaminen on usein kovalla koetuksella. Fyysiseen hyvinvointiin ja sitä tukeviin tekijöihin, kuten uneen, riittävään palautumiseen, oikeanlaisen ravintoon ja liikkumiseen on tärkeä kiinnittää huomioita. On hyvä pohtia päivätasolla, mitä voin juuri tänään tehdä oman hyvinvointini eteen. Pienelläkin omaa hyvinvointia lisäävällä teolla on suuri merkitys jaksamisen kannalta. Myös oman energian ja ajattelun kohdistaminen niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa, auttaa lisäämään muutostilanteessa tarvittavaa hallinnan tunnetta. Ei kannata käyttää aikaa ja energiaa asioihin, joista ei voi päättää ja joihin ei voi vaikuttaa.

 

Yt on tilanne, joka esimiehelle tulee todennäköisesti eteen jossakin vaiheessa uraansa. Hyvä valmistautuminen ja ihmisten yksilöllinen huomioiminen kannattaa – kuten muussakin johtamistyössä.