Muutoksia kokouksiin

Kirjoittaja: Jukka-Pekka Kokkonen, puheenjohtaja, Helsingin Ekonomit

 

Helsingin Ekonomien hallitus oli kutsunut jo maaliskuussa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle päättämään viime vuosikokouksen sääntömuutosehdotusten lopullisesta hyväksymisestä. Valitettavasti koronatilanne esti kokouksen pitämisen ja päätimme siirtää kokouksen kesäkuulle. Tällä hetkellä emme kuitenkaan voi olla varmoja onko meidän kokouspaikka edes auki kesäkuussa, joten päätimme lopulta perua koko ylimääräisen kokouksen keväältä. Tärkeitä päätöksiä ei tietenkään peruta, vaan niistä päätämme vuosikokouksen yhteydessä marraskuussa.

 

Perumisen tärkein syy on vastuullisuus. Haluamme pitää huolta kaikkien jäsentemme terveydestä ja yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon. Mitään pakottavaa syytä päätösten kiirehtimiselle ei ole, vaan voimme toimia syksyyn asti nykyisten sääntöjen puitteissa. Listalla on myös erittäin tärkeitä päätösasioita, joten toivomme kokoukseen laajaa osallistujakuntaa päättämään yhteisistä asioista.

 

Vuosikokouksen yksi tärkeistä sääntömääräisistä asioista on hallituksenvalinta, jonka valintatapaan uudet sääntömuutokset olisivat vaikuttaneet. Syksyllä hallitusvalinnat tehdään kuitenkin nykysäännöin, eli yhdistyksen vuosikokouksessa paikalla olevat jäsenet valitsevat erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet. Aiemmin totuttua nimitystoimikunnan valmistelemaa pohjaesitystä ei kuitenkaan tule, vaan kokouksessa muodostetaan vaalilistat.

 

Haku hallituksen jäseniksi on avattu ja lehdessä 5/20 sekä verkossa tullaan esittelemään kaikki luvan antaneet hakijat. Toivottavasti saamme viime vuoden tapaan ison joukon uusia innokkaita ehdokkaita. Voin suositella lämpimästi hallituksessa toimimista neljän vuoden kokemuksella! Luottamustoimessa pääset vaikuttamaan moniin tärkeisiin asioihin ekonomiyhteisössä sekä laajentamaan omaa verkostoasi.

 

Sääntömuutoksista olemme käyneet vilkasta keskustelua parin viime vuoden aikana vuosikokouksissa sekä jäsenille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Sääntömuutoksissa on sekä muodollisia ja vähäisiä muutoksia (esimerkiksi vanhentuneet yhdistysten nimet) että merkittävämpiä muutoksia. Aiemmat hallitukset ovat miettineet keinoja, joilla yhdistyksen päätöksentekoon osallistuvien jäsenten osuutta voitaisiin kasvattaa. Olemme keskustelleet aiemmin esimerkiksi valtuustomallista, jota päätettiin olla edistämättä. Nyt on sääntömuutosesityksenä mahdollisuus osallistua hallituksen valintaan etänä ennen kokousta. Ehdotus on laajemman jäsendemokratian kannalta tärkeä. Viimeinen hyväksyttävä muutosehdotus on, että yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan KAUTE säätiölle, jos ensisijaista saajaa Suomen Ekonomeja tai vastaavaa ei enää olisi.

 

Viime vuosikokouksessa oli myös yksi sääntömuutosehdotus, joka ei saanut tarvittavaa enemmistöä taakseen. Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ja hallitus kokee tämän olevan erittäin tärkeä muutos, joten tämä tuodaan uudestaan päätettäväksi syksyllä. Kyseessä on jäsenkriteerien päivitys vastaamaan Suomen Ekonomien ja muiden ekonomiyhdistysten jäsenkriteerejä. Tällä hetkellä meidän säännöissä on lavea ja hieman vaikeatulkintainen ”jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut muun sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon”.

 

Meillä on jo jäseninä muitakin kuin ekonomeja ja tulevaisuudessa erilaiset monialatutkinnot voivat tuoda korkeakoulukenttään erilaisia tutkintonimikkeitä. Nykyisiä jäseniä on esimerkiksi kansantaloustiedettä lukeneita valtiotieteiden maistereita. Lisäksi täytyy muistaa, että ulkomaisista yliopistoista valmistuu puhtaasti kauppatieteitä opiskelleita todella vaihtelevilla tutkintonimikkeillä jo tällä hetkellä. Mielestäni tärkeintä on selkeät pelisäännöt yhteisössämme, joten hallitus on ehdottanut, että viittaamme Suomen Ekonomien jäsenkriteereihin omissa säännöissämme selkeyden vuoksi. Meillä on joka tapauksessa huomattava äänivalta myös Suomen Ekonomien liittokokouksessa, jossa päätämme liiton kannasta jäsenkriteereihin. Missään nimessä ei ole tarkoitus muuttaa liiton ydintä ja tarkoitusta, vaan nykyaikaistaa jäsenkriteerit vastaamaan potentiaalisten jäsenten todellisuutta.

 

Olen iloinen siitä valtavasta työstä, jota aiemmat hallitukset ovat tehneet pohtiessaan yhteisömme parasta ja tarvittavia sääntömuutoksia. Toivon marraskuussa mahdollisimman monen jäsenen tulevan mukaan päättämään yhdistyksen asioista sekä uudesta strategiasta vuosille 2021-2025.

 

 

Hae hallitukseen tästä