Vaikuta ja verkostoidu 

Kirjoittaja: Minna Helkiö

Kuvat: Henni Hyvärinen

 

Haluatko vaikuttaa yhteisiin asioihin? Helsingin Ekonomien luottamustehtävissä työskentelet jäsenistön hyväksi ja saat ainutlaatuisen näköalapaikan ekonomien toimintaan Suomessa. Tanja Piha, Eeva Heikkilä ja Pirkka Pelttari kannustavat rohkeasti mukaan hallitukseen ja johtokuntiin. 

 

Vahva yhteisö

 

Tanja Piha on Helsingin Ekonomien hallituksessa ensimmäistä vuotta. Mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja kehittää omaa osaamista olivat hänelle motivaattori hakea hallitukseen viime syksynä. 

 

”Helsingin Ekonomien kautta pääsee upealla tavalla näkemään hallitustyöskentelyä ja kohtaa eri rooleissa olevia ekonomeja. Tämä on myös ammatillista oman pääoman turvaamista. Saa uusia näkökulmia johtamiseen ja pääsee päättämään asioista, joita ei työelämässä muuten tulisi vastaan”, hän sanoo. 

 

Piha on aikaisemmin ollut Board Professionals Finland -verkoston hallituksessa. Verkoston tehtävänä on edistää tasa-arvoa yritysten hallituksissa ja ylimmässä johdossa. Myös Helsingin Ekonomien hallituksessa Piha puhuu diversiteetin puolesta. 

 

Diversiteetille on aina tilaa. Tarvitsemme ekonomien luottamustehtäviin eri ikäisiä, eri työtehtävissä olevia ja jopa koulutustaustaltaan erilaisia jäseniä. Kauppatieteiden rinnalla monet ovat opiskelleet jotain ihan muuta. Tällaiset näkökulmat ovat tervetulleita. Ja jos katsomme, mitä tulevaisuuden työelämä on, meidän on ymmärrettävä milleniaalisukupolven odotuksia ja näkemyksiä. Kannustankin nuoria rohkeasti mukaan.” 

 

Tulevaisuuden työelämään Helsingin Ekonomeilla on hienot mahdollisuudet vaikuttaa. 

 

”Olemme Suomen suurin ekonomiyhdistys. Meillä on valtavasti koulutuksia, tilaisuuksia ja webinaareja ammatillista kehittymistä varten. Monet jäsenemme ovat yrityksissä sellaisissa rooleissa, joissa he pystyvät vaikuttamaan työelämän rakenteisiin, tuomaan parempaa johtamista työpaikoille ja kehittämään uusia käytäntöjä. Meidän tehtävämme hallituksessa ja kerhoissa on mahdollistaa kohtaamiset ekonomien kesken, jotta kokemukset ja inspiraatiot saadaan jaettua.” 

 

Piha on ylpeä siitä, että ekonomiyhteisö on vahva. Tämä korostui erityisesti viime kevään korona-aikana. 

 

”Vaikeina hetkinä pystymme hakemaan turvaa ja näkemystä toisiltamme. Jäsenmäärämme on kasvanut koronatilanteen myötä. Pystyimme tarjoamaan jäsenillemme uudenlaisia palveluita, ja esimerkiksi webinaarit lähtivät pyörimään heti. Haluamme nyt entisestään vahvistaa verkostoitumista digitaalisissa kanavissa.” 

 

Tanja Piha 

 • Helsingin Ekonomien hallituksen jäsen 
 • Talous- ja rahoitustyöryhmän puheenjohtaja, Strategiatyöryhmän jäsen, Markkinointiekonomien kummi 
 • Valmistui kauppatieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta 2006. MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta 2000. 
 • Työskentelee myyntijohtajana taloushallinnon palveluita tarjoavassa Greenstep Oy:ssä 
 • Toimii advisorina kahdessa kasvuyhtiössä

 

Paremman työelämän puolesta

 

Eeva HeikkiläEeva Heikkilä on Helsingin Ekonomien hallituksessa kolmatta vuotta. Hänellä on takanaan todella pitkä ura ekonomien luottamustehtävissä. 

 

”Vuosikokouksessa 2017 esittäydyin pitkäaikaisena Heko-aktiivina ja tulin valituksi hallitukseen. Valmistumisestani viime vuosituhannella alkaen olen ollut monipuolisesti ekonomiyhdistysten hommissa. Silloin oli itsestään selvä asia, että liitytään Ekonomiliittoon (nykyään Suomen Ekonomit) sekä Helsingin Ekonomeihin ja ollaan aktiivisia”, hän sanoo. 

 

Heikkilä on ollut perustamassa KYN-ekonomien ja Vaikuttajaekonomien kerhoa. Hän on toiminut Suomen Ekonomien työelämätoimikunnassa ja Akava Uusimaan toiminnassa. 

 

”Hallitusjäsenyys oli luonteva jatko kaikelle aiemmalle. En todellakaan tarvinnut perehdytystä järjestötoimintaan!” 

 

Työelämän rakenteet ovat aina kiinnostaneet Heikkilää. Hän on ollut liiton työelämätoimikunnassa ja työpaikan luottamusmiehenä. Helsingin Ekonomeissa hän on tuonut esiin nimenomaan työelämän kysymyksiä. 

 

”Työaikalaki on muuttunut ja sen toteutumista työpaikoilla pitää seurata. Koronapandemian sysäämiä muutoksia emme edes vielä hahmota. Miten se vaikuttaa työllisyyteen, osaamisvaateisiin, johtamiseen? Ekonomiyhdistykset toimivat jäsenten apuna työelämän eri vaiheissa ja erityisesti työelämän saranakohdissa. Tähän työhön tarvitaan lisää ekonomeja”, hän sanoo. 

 

Jotta kaikki potentiaaliset jäsenet saadaan mukaan, Helsingin Ekonomien hallitus on esittänyt laajennuksia jäsenkriteereihin. Taustalla on koulutuksen monimuotoistuminen. 

 

”Korkeakouluista valmistuu nykyään hyvin monenlaisia liiketoiminnan osaajia – myös ulkomaisista kouluista. Jäsenkriteeristömme tulee vastata tutkintojen muutoksia.” 

 

Heikkilä kannustaa erityisesti nuoria hakemaan hallitukseen ja kerhojen johtokuntiin. Jos on ollut aktiivinen, se on hyvä pohja, mutta ei välttämätön. 

 

”Olennaista hallitustyössä on kuuntelemisen taito. Kun ihmiset ovat perehtyneet asioihin ja aidosti kuuntelevat erilaisia näkökulmia, syntyy hyvä konsensus. Meillä tämä on toteutunut erinomaisesti. Hallituksessa on hyvä ilmapiiri”, Heikkilä sanoo. 

 

Eeva Heikkilä 

 • Helsingin Ekonomien hallituksen jäsen 
 • Työelämätyöryhmän puheenjohtaja, Strategiatyöryhmän jäsen, Päiväklubin ja Viestintäekonomien kummi 
 • Valmistui ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta ”viime vuosituhannella” 
 • Työskentelee Tullissa vastaten afrikkalaisen sikaruton viestinnästä 
 • Toimii lapsiperheitä tukevan OmaKamu ry:n hallituksessa 

 

Arvokkaita tilaisuuksia

 

Pirkka Pelttari toimii Liikkeenjohdon kerhon puheenjohtajana toista vuotta ja kolmatta vuotta johtokunnan jäsenenä. Hän päätyi kerhoon alun perin opiskelukavereiden innoittamana. 

 

”Kerhon johtokunnassa oli pari Jyväskylän yliopiston alumnia, jotka alkoivat kysellä minua mukaan. Olin jo miettinyt asiaa, mutta kerho oli tuntunut etäiseltä. Liikkeenjohdon kerho on yksi vanhimmista, ja luulin, että kohderyhmä olisi minua 20 vuotta vanhempaa. Mutta kun tutut kutsuivat, hain mukaan”, Pelttari kertoo. 

 

Toiminnan ytimessä ovat tapahtumat. 

 

”Tarkoituksemme on jakaa johtajaekonomeille ja johtamisesta kiinnostuneille ekonomeille ajankohtaista tietoa johtamisen ilmiöistä, tutkimuksista ja teknologioista. Pyrimme järjestämään tilaisuuksia, jotka ovat sisällöltään niin houkuttelevia, että johtotehtävissä toimivat kokevat paikalle tulon arvokkaaksi ajankäytöksi.” 

 

Viime keväänä järjestetty Kasvua yritysostoilla -tilaisuus oli tällainen. Yritysjärjestelyn asiantuntijat Antti Liimatainen ja Lauri Lähteenmaa olivat kirjoittaneet aiheesta kirjan, jonka tiimoilta Pelttari otti heihin yhteyttä. Liimatainen ja hänen kollegansa asianajotoimisto Eversheds Sutherlandilla ottivat ekonomit vastaan ja valaisivat yrityskauppoja liikkeenjohdon näkökulmasta. 

 

”Tilaisuuden aluksi kävimme läpi, kuka kukin on. Olin todella vaikuttunut, miten kovatasoisen porukan olimme saaneet paikalle. Hallitusammattilaisia, ammattisijoittajia, viime aikojen suurimmissa yrityskaupoissa mukana olleita johtajia.” 

 

Myös valmentaja Sanna Fäldtin uutuuskirjan ympärille järjestetty aamiaistilaisuus saavutti suuren suosion. Aiheena olivat työilon lisäämisen työkalut: vahvuusajattelu ja flow. 

 

Pelttari itse kokee onnistuneensa silloin, kun oikeat ihmiset kohtaavat toisensa. 

 

”Hienoimpia ovat hetket, kun tilaisuuden jälkeen joku yleisöstä jää juttelemaan puhujan kanssa, ja keskustelu lähtee sellaisille tasoille, että huomaa jonkinlaisen yhteyden tapahtuneen. Usein perästä kuuluu, että kohtaamisesta on syntynyt jotain merkittävää.” 

 

Pelttari kannustaa hakemaan mukaan kerhoon. 

 

Johtokunnassa ei tarvitse tietää kaikkea johtamisesta, vaan tärkeintä on olla kiinnostunut kerhon teemoista. Tehtävämme on etsiä heitä, jotka tietävät ja luoda asiantuntijoiden ja ekonomijäsenten välille kohtaamisia, jotka ovat arvokkaita molemmille osapuolille. Kannattaa myös muistaa, että Helsingin Ekonomit tunnetaan hyvin, ja tällä brändillä on helppo ottaa yhteyttä.” 

 

Pirkka Pelttari 

 • Liikkeenjohdon kerhon puheenjohtaja 
 • Ekonomi Summit -työryhmän jäsen 
 • KTM Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013  
 • Työskentelee liikkeenjohdon konsulttina Deloittella

 

LUE LISÄÄ:

Haku hallitukseen

Haku johtokuntaan