Helsingin Ekonomien kerhot ja johtokunnat

 

Helsingin Ekonomien toiminnan mahdollistaa arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät luottamushenkilöt. Heitä on vuosittain toiminnassa mukana noin 150 ja heistä valtaosa toimii kerhojohtokunnissa. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia.

 

Kaikki Helsingin Ekonomien jäsenet ovat tervetulleita kerhojen järjestämiin tapahtumiin.

 

 

Business Partners on monipuolisesti yritysten strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ekonomien ja alan opiskelijoiden verkosto. Järjestämme keskustelupainotteisia tilaisuuksia ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa hekolaisten laaja-alaista liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista sekä tuoda tuoreita näkökulmia jäsenten iloksi ja hyödyksi.

 

Ota yhteyttä: businesspartners@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn

 

 

Puheenjohtaja

Kati Isomaa


Jäsenet

Satu Ekdahl, Samu Eskola, Juha Nupponen, Sauli Silvonen, Lotta Takala, Jiajia Wu ja opiskelijajäsen Elisa Heimo

 

 

Digiekonomien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammattitaitoa sekä toimia IT-alan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Se luo IT:n parissa työkenteleville mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: digiekonomit@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Thomas Lauronen

 

Jäsenet

Miia Oulasvirta ja opiskelijajäsen Pauliina Vehniäinen

 

 

Ekonominaisten tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Helsingin Ekonomien naisjäsenten kesken järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkottua ja rentoutua vastapainona työelämälle. Tapahtumien tarkoitus on myös auttaa ja tukea jäseniä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sivistyksellisesti.

 

Ota yhteyttä: ekonominaiset@heko.fi

 

Facebook

 

 

 

Puheenjohtaja

Riikka Oksanen

 

Jäsenet

Sari Alasaari, Miia Forsten, Riikka Ilves, Sari Kailanko, Tuula Salmi ja Henna Sandvik

 

 

Ekonomiyrittäjien tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Ekonomiyrittäjät järjestää monipuolisia yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tapahtumia noin kerran kuukaudessa.

 

Ota yhteyttä: ekonomiyrittajat@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Jenni Torikka

 

Jäsenet

Katriina Järvenpää, Krista Mettälä, Pekka Määttä ja Sanna Salmela

 

 

Finanssiekonomien tarkoituksena on kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja antaa mahdollisuus mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon. Kerho järjestää koulutustapahtumia, opintomatkoja, yritys- ja pankkivierailuja sekä muuta kerhon tarkoitusta tukevaa toimintaa.

 

Ota yhteyttä: finanssiekonomit@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn

 

 

Puheenjohtaja

Kristiina Sorsa

 

Jäsenet

Johannes Rasa (vpj), Pasi Lehtinen, Heikki Malinen, Ilja Ripatti, Mira Ruuska ja Hanna Salonen

 

 

Julkishallinnon Ekonomit toimii julkisella sektorilla työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä ja tekee tunnetuksi julkishallinnon toimintaa kaikille jäsenille sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja sivistykselliseen kehittymiseen. Kerho järjestää mm. esitelmä- ja koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja sekä osallistumismahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.

 

Ota yhteyttä: julkishallinnonekonomit@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

Anita Heinonen

 

Jäsenet

Esa Alm, Siina Lepola-Lång, Jarmo Partanen, Vesa Putula ja Taisto Tuominen

 

 

 

Järjestöekonomien tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri järjestöjen palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivien sekä järjestöjen jäsenenä olevien kesken. Tavoitteena on lisätä yhdistystietoutta sekä ammatillisia ja muita valmiuksia. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustapahtumia, yrityskäyntejä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: jarjestoekonomit@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

Allan Malmström, Heikki Malinen, Matti Luomala, Pinja Hirvilammi ja Merja Viljala

 

 

Kansainvälisten Ekonomien tarkoituksena on toimia korkean tason keskustelufoorumina kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden alalla. Kerho järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja sekä opintomatkoja.

 

Ota yhteyttä: kansainvalisetekonomit@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Maikki Frisk

 

Jäsenet

Tiina Korhonen, Kari Ylönen ja Laura Aaltonen

 

 

Kehonkohentajien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kerho järjestää liikunta- ja ulkoilutapahtumia sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä luentoja ja tutustumiskäyntejä.

 

Ota yhteyttä: kehonkohentajat@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Vanessa Olsen

 

Jäsenet

Eki Karlsson, Timo Laatikainen, Anneli Mäkinen ja Jukka T Virtanen

 

 

Konsuliklubin tarkoituksena on järjestää tapaamisia ja toimintaa entisille Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien aktiiveille. Konsuliklubin tapahtumat ovat avoimia kaikille Helsingin Ekonomien sekä Suomen Ekonomien kylteriyhteisön jäsenille.

 

Ota yhteyttä: konsuliklubi@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Heli Törrönen

 

Jäsenet

Antti Lahtinen, Tiina Tuohi ja Timo Pukkala

 

 

Laskentaekonomien tarkoituksena on toimia taloushallinnollisissa tehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja.

 

Ota yhteyttä: laskentaekonomit@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

Lauri Loikkanen

 

Jäsenet

Sami Koivistoinen, Anne Pyylampi ja Merja Viljala

 

 

Liikkeenjohdon kerho ylläpitää ja kehittää jäsentensä liikkeenjohdollisen uran edellyttämää ammattitaitoa ja yritysjohdossa tarvittavaa kokonaisnäkemystä talouselämästä. Lisäksi kerhon tarkoituksena on edistää laajemminkin liikkeenjohdollista ajattelua ja tietotaitoa Suomessa. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: liikkeenjohdonkerho@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

Pirkka Pelttari

 

Jäsenet

Virpi Koivukoski-Mäkelä, Seppo Leminen, Kirsi Mantua-Kommonen ja opiskelijajäsen Fanny Klucin

 

 

Markkinointiekonomien tarkoituksena on kehittää markkinoinnillista ammattitaitoa ja toimia kokemustenvaihtoryhmänä markkinointikysymyksissä sekä lähentää eri aloilla olevia markkinointihenkilöitä toisiinsa. Seuraamme markkinoinnin trendejä, alan kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme edistämään strategisen markkinoinnin merkitystä. Järjestämme monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutuksia jäsenille ja opiskelijoille.

 

Ota yhteyttä: markkinointiekonomit@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn  |  Twitter

 

 

Puheenjohtaja

Anne Turunen

 

Jäsenet

Ritva Laine, Maria Niemelä, Minna Virtaranta ja opiskelijajäsen Pauliina Vehniäinen

 

 

Nuorten Ekonomien tarkoituksena on tuoda yhteen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuvat nuoret ja nuorenmieliset ekonomit ja toteuttaa toimintaa, joka kiinnostaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia. Tarkoitus on myös tarjota vastavalmistuneille ekonomeille helppo väylä tulla mukaan Helsingin Ekonomien kerhotoimintaan.

 

Lue lisää Nuorista Ekonomeista.

 

Ota yhteyttä: nuoretekonomit@heko.fi

 

Facebook  | Instagram |   LinkedIn  |  Twitter  |  Blogi 

 

 

Puheenjohtaja

Jori Hurula

 

Jäsenet

Sara Hellman, Arja Hyvärinen, Niitta Kotsalo, Satu Tamminen, Samuli Vaittinen, Ville Virkkala ja opiskelijajäsenet Lauri Härkönen sekä Leevi Wuorenjuuri

 

 

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: paivaklubi@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

Kyllikki Saarinen

 

Jäsenet

Sirpa Koivula, Pentti Mailasalo, Ulla-Maija Mykkänen ja Ritva Nyberg

 

 

Vaikuttajaekonomien tarkoituksena on lisätä Helsingin Ekonomien jäsenten tietämystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä edunvalvonnasta. Se pyrkii myös tukemaan Suomen Ekonomien edunvalvontatoimintaa sekä työtä työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi. Kerho toimii myös luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työmarkkinayhdyshenkilöinä yms. tehtävissä toimivien jäsenten verkostona ja tiedonvälityskanavana.

 

Ota yhteyttä: vaikuttajaekonomit@heko.fi

 

Facebook

 

 

 

Puheenjohtaja

Vesa Putula

 

Jäsenet

Markku von Hertzen, Esa Vilhonen, Jenny Jääskeläinen ja Sanna Sievänen

 

 

Viestintäekonomien tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin ekonomiyhteisömme jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

 

Ota yhteyttä: viestintaekonomit@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn  |  Twitter

 

 

Puheenjohtaja

Sanna Silvennoinen

 

Jäsenet

Elli Antikainen, Heidi Haapanen, Maija Joki-Korpela, Paula Pärnänen, Pepita Wakkola ja opiskelijajäsen Emilia Hellgren