Helsingin Ekonomien kerhot ja johtokunnat

 

Helsingin Ekonomien toiminnan mahdollistaa arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät luottamushenkilöt. Heitä on vuosittain toiminnassa mukana noin 150 ja heistä valtaosa toimii kerhojohtokunnissa. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia.

 

Kaikki Helsingin Ekonomien jäsenet ovat tervetulleita kerhojen järjestämiin tapahtumiin.

 

 

Business Partners on monipuolisesti yritysten strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ekonomien ja alan opiskelijoiden verkosto. Järjestämme keskustelupainotteisia tilaisuuksia ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa hekolaisten laaja-alaista liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista sekä tuoda tuoreita näkökulmia jäsenten iloksi ja hyödyksi.

 

Ota yhteyttä: businesspartners@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn

 

 

Puheenjohtaja

 


Jäsenet

Mia Paul ja Sauli Silvonen

 

 

Digiekonomien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammattitaitoa sekä toimia IT-alan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Se luo IT:n parissa työkenteleville mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: digiekonomit@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Thomas Lauronen

 

Jäsenet

Ismo Heiskanen, Helinä Karell ja Antti Tammivuori

 

 

Ekonominaisten tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Helsingin Ekonomien naisjäsenten kesken järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkottua ja rentoutua vastapainona työelämälle. Tapahtumien tarkoitus on myös auttaa ja tukea jäseniä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sivistyksellisesti.

 

Ota yhteyttä: ekonominaiset@heko.fi

 

Facebook

 

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Riikka Ilves ja Riikka Oksanen

 

 

Ekonomiyrittäjien tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Ekonomiyrittäjät järjestää monipuolisia yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tapahtumia noin kerran kuukaudessa.

 

Ota yhteyttä: ekonomiyrittajat@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Jenni Torikka

 

Jäsenet

Sanna Salmela

 

 

Finanssiekonomien tarkoituksena on kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja antaa mahdollisuus mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon. Kerho järjestää koulutustapahtumia, opintomatkoja, yritys- ja pankkivierailuja sekä muuta kerhon tarkoitusta tukevaa toimintaa.

 

Ota yhteyttä: finanssiekonomit@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn

 

 

Puheenjohtaja

Kristiina Sorsa

 

Jäsenet

Heikki Malinen ja Mira Ruuska

 

 

Julkishallinnon Ekonomit toimii julkisella sektorilla työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä ja tekee tunnetuksi julkishallinnon toimintaa kaikille jäsenille sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja sivistykselliseen kehittymiseen. Kerho järjestää mm. esitelmä- ja koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja sekä osallistumismahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.

 

Ota yhteyttä: julkishallinnonekonomit@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

Jarmo Partanen

 

Jäsenet

Esa Alm, Siina Lepola-Lång ja Taisto Tuominen

 

 

 

Järjestöekonomien tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri järjestöjen palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivien sekä järjestöjen jäsenenä olevien kesken. Tavoitteena on lisätä yhdistystietoutta sekä ammatillisia ja muita valmiuksia. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustapahtumia, yrityskäyntejä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: jarjestoekonomit@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

Pinja Hirvilammi, Rita Huttu, Heikki Malinen ja Mikko Suomalainen

 

 

Kansainvälisten Ekonomien tarkoituksena on toimia korkean tason keskustelufoorumina kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden alalla. Kerho järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja sekä opintomatkoja.

 

Ota yhteyttä: kansainvalisetekonomit@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Jenna Kuivanen, Susanna Lindholm ja Pinja Parkkinen

 

 

Kehonkohentajien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kerho järjestää liikunta- ja ulkoilutapahtumia sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä luentoja ja tutustumiskäyntejä.

 

Ota yhteyttä: kehonkohentajat@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Pipsa Hännikäinen, Eki Karlsson ja Anneli Mäkinen

 

 

Konsuliklubin tarkoituksena on järjestää tapaamisia ja toimintaa entisille Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien aktiiveille. Konsuliklubin tapahtumat ovat avoimia kaikille Helsingin Ekonomien sekä Suomen Ekonomien kylteriyhteisön jäsenille.

 

Ota yhteyttä: konsuliklubi@heko.fi

 

Facebook

 

 

Puheenjohtaja

Heli Törrönen

 

Jäsenet

Timo Saranpää

 

 

Laskentaekonomien tarkoituksena on toimia taloushallinnollisissa tehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja.

 

Ota yhteyttä: laskentaekonomit@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Anne Pyylampi

 

 

Liikkeenjohdon kerho ylläpitää ja kehittää jäsentensä liikkeenjohdollisen uran edellyttämää ammattitaitoa ja yritysjohdossa tarvittavaa kokonaisnäkemystä talouselämästä. Lisäksi kerhon tarkoituksena on edistää laajemminkin liikkeenjohdollista ajattelua ja tietotaitoa Suomessa. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: liikkeenjohdonkerho@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Virpi Koivukoski-Mäkelä, Kirsi Mantua-Kommonen, Pirkka Pelttari, Pirjo Talka ja opiskelijajäsen Fanny Klucin

 

 

Markkinointiekonomien tarkoituksena on kehittää markkinoinnillista ammattitaitoa ja toimia kokemustenvaihtoryhmänä markkinointikysymyksissä sekä lähentää eri aloilla olevia markkinointihenkilöitä toisiinsa. Seuraamme markkinoinnin trendejä, alan kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme edistämään strategisen markkinoinnin merkitystä. Järjestämme monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutuksia jäsenille ja opiskelijoille.

 

Ota yhteyttä: markkinointiekonomit@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn  |  Twitter

 

 

Puheenjohtaja

Maria Niemelä

 

Jäsenet

Sini Leppäalho, Anne Turunen, Eiren Tuusjärvi, Anne Maarit Voutilainen ja opiskelijajäsen Oona Sahlman

 

 

Nuorten Ekonomien tarkoituksena on tuoda yhteen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuvat nuoret ja nuorenmieliset ekonomit ja toteuttaa toimintaa, joka kiinnostaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia. Tarkoitus on myös tarjota vastavalmistuneille ekonomeille helppo väylä tulla mukaan Helsingin Ekonomien kerhotoimintaan.

 

Lue lisää Nuorista Ekonomeista.

 

Ota yhteyttä: nuoretekonomit@heko.fi

 

Facebook  | Instagram |   LinkedIn  |  Twitter  |  Blogi 

 

 

Puheenjohtaja

Jori Hurula

 

Jäsenet

Sara Hellman, Arja Hyvärinen, Maiju Juujärvi, Isadora Norrgård, Satu Tamminen, Ville Virkkala ja opiskelijajäsen Pyry Mustajärvi

 

 

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

 

Ota yhteyttä: paivaklubi@heko.fi

 

 

Puheenjohtaja

Kyllikki Saarinen

 

Jäsenet

Olli Happonen, Marita Kailovaara, Sirpa Koivula, Pentti Mailasalo, Ulla-Maija Mykkänen ja Ritva Nyberg

 

 

Vaikuttajaekonomien tarkoituksena on lisätä Helsingin Ekonomien jäsenten tietämystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä edunvalvonnasta. Se pyrkii myös tukemaan Suomen Ekonomien edunvalvontatoimintaa sekä työtä työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi. Kerho toimii myös luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työmarkkinayhdyshenkilöinä yms. tehtävissä toimivien jäsenten verkostona ja tiedonvälityskanavana.

 

Ota yhteyttä: vaikuttajaekonomit@heko.fi

 

Facebook

 

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Sanna Sievänen, Mikko Suomalainen ja Esa Vilhonen

 

 

Viestintäekonomien tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin ekonomiyhteisömme jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

 

Ota yhteyttä: viestintaekonomit@heko.fi

 

Facebook  |  LinkedIn  |  Twitter

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Jäsenet

Elli Antikainen, Emilia Hellgren, Henri Saloranta ja opiskelijajäsen Elisa Heimo