Kerhot

Helsingin Ekonomien toiminnan mahdollistaa arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät luottamushenkilöt. Heitä on vuosittain toiminnassa mukana noin 150 ja heistä valtaosa toimii kerhojohtokunnissa. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia.

Kaikki Helsingin Ekonomien jäsenet ovat tervetulleita kerhojen järjestämiin tapahtumiin. Kerhoihin myös haetaan uusia toiminnan tekijöitä vuosittain.

Business Partners on monipuolisesti yritysten strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ekonomien ja alan opiskelijoiden verkosto. Järjestämme keskustelupainotteisia tilaisuuksia ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa hekolaisten laaja-alaista liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista sekä tuoda tuoreita näkökulmia jäsenten iloksi ja hyödyksi.

Ota yhteyttä: businesspartners@heko.fi

Puheenjohtaja

Jäsenet

Mia Paul, Sauli Silvonen, Jiajia Wu ja opiskelijajäsen Katriina Korhonen

Digiekonomien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammattitaitoa sekä toimia IT-alan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Se luo IT:n parissa työkenteleville mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Ota yhteyttä: digiekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Thomas Lauronen

Jäsenet

Ismo Heiskanen ja Helinä Karell

Ekonominaisten tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Helsingin Ekonomien naisjäsenten kesken järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkottua ja rentoutua vastapainona työelämälle. Tapahtumien tarkoitus on myös auttaa ja tukea jäseniä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sivistyksellisesti.

Ota yhteyttä: ekonominaiset@heko.fi

 

Puheenjohtaja

Henna Sandvik

Jäsenet

Sari Alasaari, Riikka Ilves ja Riikka Oksanen

Ekonomiyrittäjien tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Ekonomiyrittäjät järjestää monipuolisia yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tapahtumia noin kerran kuukaudessa.

Ota yhteyttä: ekonomiyrittajat@heko.fi

Puheenjohtaja

Jenni Torikka

Jäsenet

Taru Mäenpää, Pekka Määttä ja Sanna Salmela

Finanssiekonomien tarkoituksena on kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja antaa mahdollisuus mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon. Kerho järjestää koulutustapahtumia, opintomatkoja, yritys- ja pankkivierailuja sekä muuta kerhon tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Ota yhteyttä: finanssiekonomit@heko.fi

 

Puheenjohtaja

Kristiina Sorsa

Jäsenet

Pasi Lehtinen, Heikki Malinen, Mira Ruuska ja Hanna Salonen

Julkishallinnon Ekonomit toimii julkisella sektorilla työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä ja tekee tunnetuksi julkishallinnon toimintaa kaikille jäsenille sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja sivistykselliseen kehittymiseen. Kerho järjestää mm. esitelmä- ja koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja sekä osallistumismahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.

Ota yhteyttä: julkishallinnonekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Jarmo Partanen

Jäsenet

Esa Alm, Siina Lepola-Lång, Vesa Putula ja Taisto Tuominen

 

Järjestöekonomien tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri järjestöjen palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivien sekä järjestöjen jäsenenä olevien kesken. Tavoitteena on lisätä yhdistystietoutta sekä ammatillisia ja muita valmiuksia. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustapahtumia, yrityskäyntejä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia.

Ota yhteyttä: jarjestoekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Seija Siikanen

Jäsenet

Pinja Hirvilammi, Rita Huttu, Heikki Malinen, Allan Malmström ja Merja Viljala

Kansainvälisten Ekonomien tarkoituksena on toimia korkean tason keskustelufoorumina kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden alalla. Kerho järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja sekä opintomatkoja.

Ota yhteyttä: kansainvalisetekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Maikki Frisk

Jäsenet

Laura Aaltonen, Tiina Korhonen, Jenna Kuivanen, Susanna Lindholm, Pinja Parkkinen ja opiskelijajäsen Maija Hietto

Kehonkohentajien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kerho järjestää liikunta- ja ulkoilutapahtumia sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä luentoja ja tutustumiskäyntejä.

Ota yhteyttä: kehonkohentajat@heko.fi

Puheenjohtaja

Vanessa Olsen

Jäsenet

Rauno Haapanen, Pipsa Hännikäinen, Eki Karlsson, Anneli Mäkinen, Saara Nurmela ja Jukka T Virtanen

Konsuliklubin tarkoituksena on järjestää tapaamisia ja toimintaa entisille Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien aktiiveille. Konsuliklubin tapahtumat ovat avoimia kaikille Helsingin Ekonomien sekä Suomen Ekonomien kylteriyhteisön jäsenille.

Ota yhteyttä: konsuliklubi@heko.fi

Puheenjohtaja

Heli Törrönen

Jäsenet

Liisa-Johanna Pesonen, Timo Pukkala, Mika Raulas ja Timo Saranpää

Laskentaekonomien tarkoituksena on toimia taloushallinnollisissa tehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja.

Ota yhteyttä: laskentaekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Lauri Loikkanen

Jäsenet

Anne Pyylampi

Liikkeenjohdon kerho ylläpitää ja kehittää jäsentensä liikkeenjohdollisen uran edellyttämää ammattitaitoa ja yritysjohdossa tarvittavaa kokonaisnäkemystä talouselämästä. Lisäksi kerhon tarkoituksena on edistää laajemminkin liikkeenjohdollista ajattelua ja tietotaitoa Suomessa. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Ota yhteyttä: liikkeenjohdonkerho@heko.fi

Puheenjohtaja

Pirkka Pelttari

Jäsenet

Virpi Koivukoski-Mäkelä, Seppo Leminen, Pirjo Talka sekä opiskelijajäsenet Hedda-Leena Grip, Fanny Klucin ja Alvar Lampinen

Markkinointiekonomien tarkoituksena on kehittää markkinoinnillista ammattitaitoa ja toimia kokemustenvaihtoryhmänä markkinointikysymyksissä sekä lähentää eri aloilla olevia markkinointihenkilöitä toisiinsa. Seuraamme markkinoinnin trendejä, alan kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme edistämään strategisen markkinoinnin merkitystä. Järjestämme monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutuksia jäsenille ja opiskelijoille.

Ota yhteyttä: markkinointiekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Maria Niemelä

Jäsenet

Sini Leppäalho, Marika Tenhunen, Anne Turunen, Eiren Tuusjärvi, Minna Virtaranta, Anne Maarit Voutilainen ja opiskelijajäsen Oona Sahlman

Nuorten Ekonomien tarkoituksena on tuoda yhteen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuvat nuoret ja nuorenmieliset ekonomit ja toteuttaa toimintaa, joka kiinnostaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia. Tarkoitus on myös tarjota vastavalmistuneille ekonomeille helppo väylä tulla mukaan Helsingin Ekonomien kerhotoimintaan.

Lue lisää Nuorista Ekonomeista.

Ota yhteyttä: nuoretekonomit@heko.fi

Facebook  | Instagram |   LinkedIn  |  Twitter  |  Blogi 

Puheenjohtaja

Jori Hurula

Jäsenet

Sara Hellman, Arja Hyvärinen, Maiju Juujärvi, Satu Tamminen, Ville Virkkala ja opiskelijajäsen Pyry Mustajärvi

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

Ota yhteyttä: paivaklubi@heko.fi

Puheenjohtaja

Kyllikki Saarinen

Jäsenet

Olli Happonen, Marita Kailovaara, Sirpa Koivula, Pentti Mailasalo, Allan Malmström, Britta Munsterhjelm, Ulla-Maija Mykkänen ja Ritva Nyberg

Vaikuttajaekonomien tarkoituksena on lisätä Helsingin Ekonomien jäsenten tietämystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä edunvalvonnasta. Se pyrkii myös tukemaan Suomen Ekonomien edunvalvontatoimintaa sekä työtä työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi. Kerho toimii myös luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työmarkkinayhdyshenkilöinä yms. tehtävissä toimivien jäsenten verkostona ja tiedonvälityskanavana.

Ota yhteyttä: vaikuttajaekonomit@heko.fi

 

Puheenjohtaja

Vesa Putula

Jäsenet

Jenny Jääskeläinen, Sanna Sievänen ja Esa Vilhonen

Vastuullisuusekonomit

Helsingin Ekonomien uuden Vastuullisuusekonomien kerhon tavoitteena on verkottaa ekonomitaustaisia vastuullisuusammattilaisia ja tarjota kaikille Helsingin Ekonomien jäsenille ajankohtaista tietoa alan kehityssuunnista ja muista ajankohtaisista teemoista. Uusi kerho tekee näkyväksi sen, että ekonomeilla on erinomaiset valmiudet kehittää yritysvastuuta, ja tällaista osaamista tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä: vastuullisuusekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Pinja Hirvilammi

Jäsenet

Helena Kekki ja Riikka Leppänen

Viestintäekonomien tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin ekonomiyhteisömme jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

Ota yhteyttä: viestintaekonomit@heko.fi

Puheenjohtaja

Paula Pärnänen

Jäsenet

Elli Antikainen, Heidi Haapanen, Emilia Hellgren, Henri Saloranta ja opiskelijajäsen Elisa Heimo