Päiväklubi

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin.

 

Kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

Johtokunta 2019

 

Puheenjohtaja

Ritva Nyberg

Johtokunnan jäsenet

Marita Kailovaara, Sirpa Koivula, Pentti Mailasalo, Britta Munsterhjelm, Ulla-Maija Mykkänen, Kyllikki Saarinen, Seija Siikanen ja Sinikka Wilkman.