Päiväklubi

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin.

 

Kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

Puheenjohtaja

Ritva Nyberg
p. 0400 489 064
paivaklubi[at]heko.fi


Johtokunta

Marita Kailovaara, Sirpa Koivula, Britta Munsterhjelm, Ulla-Maija Mykkänen, Kyllikki Saarinen, Seija Siikanen, Sinikka Wilkman, Antero Ylä-Kauttu