Apuraha mahdollistaa: Askelia kohti ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamista

Askelia kohti ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamista

 

Kesäkuussa 2022 kilahti sähköpostiini viesti Helsingin Ekonomien toiminnanjohtajalta. Vuosittain jäsenten haettavana oleva apuraha oli myönnetty Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 rakentaminen -koulutukseen. Koska vakaasti uskon jatkuvan oppimisen malliin, niin organisaatiotasolla kuin yksityisestikin, osui mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen eteeni oivalliseen aikaan.

 

Mikä Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 rakentaminen?

Kansainvälinen ISO 14001:2015 auttaa kaiken kokoisia organisaatioita kehittämään kestävää liiketoimintaa ja tarjoaa puitteet ympäristöasioiden hallinnalle. Ympäristöjohtamisjärjestelmä kattaa arvioinnin, tavoitteiden asettamisen, toimintasuunnitelman luomisen ja toteuttamisen. Koulutus soveltuu esimerkiksi yritysjohdolle tai nimetyille laatu- ja ympäristövastuuhenkilöille.

ISO 14001:2015-standardin noudattaminen auttaa vähentämään organisaation ympäristövaikutuksia, lisäämään yhteiskunnallista vastuullisuutta ja parantamaan ympäristöosaamista. Edelleen, standardi toimii työkaluna yrityksen maineen hallinnassa ja sidosryhmien luottamuksen rakentamisessa luoden siten kilpailuetua. Lisäksi ISO 14001:2015 edellyttää riskianalyysia ympäristöasioihin liittyen. Sen avulla voidaan paremmin tunnistaa ja ennaltaehkäistä mahdollisia ympäristövahinkoja. Standardi perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jossa yritykset sitoutuvat edistämään ”ympäristösuoritustaan” jatkuvasti.

 

Miksi kurssi valikoitui

Pyrin arjessani tekemään kestäviä valintoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi hankintoihin, liikkumistapoihin ja kulutuskäyttäytymiseen. Hävikinesto on jopa harrastukseni, sillä osallistun kuukausittain hankkeeseen, jossa kukkateollisuuden hävikkikasveja lahjoitetaan erilaisiin taideprojekteihin, sairaaloille sekä senioreita tai riskiryhmänuoria palveleville yhteisöille. Kipinän ammatillisiin ympäristöasioihin sain työskennellessäni ydinvoimalahankkeessa. Voimala-alueen sisäinen vastuullisuusviestintä päätyi työpöydälleni, ja huomasin haluavani ymmärtää laaja-alaisemmin ympäristöjärjestelmien vaateista ja lainalaisuuksista.

 

Vaikeaa löytää opetusta yksityishenkilölle

Loppukesästä havaitsin, että organisaatio, jonka koulutukseen apurahani hain, järjestäisi kurssia vasta joulukuussa. Lisäksi toteutuminen riippui siitä, että vaadittu osallistujamäärä täyttyisi. Aloin etsimään vaihtoehtoisia palveluntarjoajia, mikä osoittautui haasteellisemmaksi kuin osasin odottaa. Otin useampaan kouluttajaan yhteyttä ympäri Suomea. Yksittäisille osallistujille ei kurssitarjontaa verkon kautta sen enempää kuin paikan päälläkään ole kuin varsin rajallisesti. Tavanomaisimmin toteutuksen edellytyksenä oli organisaatio ja suurempi osallistujamäärä, mikä kustannustehoa ajatellen onkin ymmärrettävää. Eräs ongelma oli myös alv, jota en ollut laskenut kustannusarvioon mukaan.

 

Ellei löydy läheltä, laajenna horisonttia

Vastuullisuusasiat ovat olleet vahvassa nousussa jo vuosia. Yleisesti tunnettujen sertifikaattien hankkiminen ja standardien noudattaminen on eräs keino asiakkaan vakuuttamisessa ja kilpailuedun saavuttamisessa. Ympäristöjohtamisjärjestelmän kurssit ovat nykyisin suunnattu laajalti keskisuurille ja suurille organisaatioille. Kuten edellä kuvailin, on yksittäisen oppijan haasteellisempaa löytää itselleen soveltuvaa kurssia ainakaan avaimet käteen-periaatteella. Yleisesti näkisin, että alalla löytyisi enemmänkin markkinamahdollisuuksia sellaisille kouluttajille, jotka huomioivat houkuttelevalla hinnoittelulla esimerkiksi yksityishenkilöt ja pienyrittäjät.

Globaalien virtuaalimahdollisuuksien hyödyntäminen on arkipäivää. Lokakuun alussa otin yhteyttä Geneveen, jossa ISO:n (International Organization for Standardization) keskussihteeristö sijaitsee. He vahvistivat olettamani siitä, ettei standardin sisällössä ole olennaisia maakohtaisia eroavaisuuksia. Vertailin palveluntarjoajia kolmesta maanosasta ja päädyin suorittamaan Internal Environmental Auditor ISO 14001:2015 -opintokokonaisuuden, joka sisälsi myös Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 rakentaminen -koulutuksen Bureau Veritaksen kautta Madridissa verkko-opetuksena. Tämän lisäksi sain apurahabudjettiin sisällytettyä henkilökohtaista vastuullisuusraportointi- ja taksonomiakoulutusta, varsin pätevän nuoren vastuullisuusvalmennuksia ja konsultaatiota tarjoavan yrittäjän toimesta.

 

Oivalluksia matkan varrelta

Kokosin muutamia käytännön vinkkejä ja oivalluksia avittamaan ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamisen aloittamista:

 

1. Määrittele tarpeesi ennakkoon
• Koulutuksen hinta riippuu osallistujamäärästä ja sisällöstä. Määrittele käytettävissä oleva aika, ryhmän koko ja budjetti. Vertaile ja kilpailuta tarpeenmäärityksen jälkeen!
• Lisäpalveluina yritykset tarjoavat konsultaatiota ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja tarjoavat valmiita dokumenttimalleja, jotka nopeuttavat ISO 14001 projektin läpivientiä. Palveluntarjoajilla on lisäksi esimerkiksi selainpohjaisia ohjelmistoja kaikkien ISO -standardeihin pohjautuvien johtamisjärjestelmien alustaksi.
• Koulutukseen menevä vaihtelee 1-2 päivän luokkahuonekoulutuksesta itsenäisesti suoritettaviin verkko-opintokokonaisuuksiin.

2. Oma-aloitteisuudella saat enemmän irti
• Hyödynnä tarjottuja ilmaiswebinaareja. Useat organisaatiot tarjoavat maistiaisia siitä, mitä standardi itse asiassa sisältää. Hanki perustiedot ajoissa, niin voit keskittyä siihen mikä tuo lisäarvoa ja mistä varsinaisessa koulutuksessa maksat. Vaikka organisaatio olisi suurikin, suosittelen silti tätä. Harvalla on täysin rajaton budjetti, joten kannustan oma-aloitteiseen toimintaan, itseoppimiseen ja ilmaiskurssien suorittamiseen etukäteen.

3. Räätälöi
• Koulutusten hinnoissa on suuriakin eroja. Itse valitsin kurssin ulkomailta kolmasosalla kotimaan hintatasosta, mutta saadakseni interaktiota ja kyetäkseni esittämään kysymyksiä lisäsin pakettiin tutorointia. Esitin etukäteen toiveita yksityisopetuksen pääpainotuksista määritellyn ajan puitteissa.
• Lisäarvon paikalliseen luokkahuonekoulutukseen tai yksilölliseen virtuaaliopetukseen tuo nimenomaan henkilö/yrityskohtainen konsultaatio ja opit, jotka räätälöity oppiminen mahdollistaa.

 

Kaiken kaikkiaan koulutus auttoi muodostamaan kokonaiskuvan ISO 14001:2015 standardin rakenteesta ja keskeisestä dokumentaatiosta, jolla standardin ja mahdollisen sertifioinnin vaatimukset täyttyvät. Tutorointi auttoi moneen askarruttavaan kysymykseen. Suoritin opinnot yksityishenkilönä, mutta käytännön tasolla saa oman organisaationsa kautta peilattua opittua paremmin käytäntöön, jolloin opinnoista saa enemmän irti. En malta odottaa, että pääsisin jalkauttamaan näitä saatuja oppeja.

Huolimatta yrityksesi koosta tai siitä haluatko hyödyntää koulutusta saadaksesi sertifioinnin, Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 -koulutus antaa näkemyksen siitä, mitä järjestelmän rakennus organisaatiolta edellyttää ja toimii viitekehyksenä tiellä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Erityinen kiitos Helsingin Ekonomien lisäksi Liikkeenjohdon kerholle, jonka nimikkoapurahaksi kohteeni vuonna 2022 valittiin.

 

Kirjoittaja: Anna Nieminen

Helsingin Ekonomien apurahan saaja 2022

 

Artikkeli on julkaistu uusimmassa jäsenlehdessä. Lue lehti alta!