Toimikunnat

Helsingin Ekonomien toiminnan mahdollistaa arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät luottamushenkilöt. Heitä on vuosittain toiminnassa mukana noin 150 ja heistä valtaosa toimii toimikunnissa (ent. kerhot). Toimikunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia.

Kaikki Helsingin Ekonomien jäsenet ovat tervetulleita toimikuntien järjestämiin tapahtumiin. Toimikuntiin myös haetaan uusia toiminnan tekijöitä vuosittain.

Tällä sivulla on kerrottu niiden toimikuntien jäsenten nimet, jotka ovat antaneet siihen luvan.

Business Partners on monipuolisesti yritysten strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ekonomien ja alan opiskelijoiden verkosto. Järjestämme keskustelupainotteisia tilaisuuksia ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa hekolaisten laaja-alaista liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista sekä tuoda tuoreita näkökulmia jäsenten iloksi ja hyödyksi.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Jenni Luoma

Jäsenet

Minna Kinnunen, Pirjetta Laine, Mia Parker, Riikka-Maria Vilppula, Riitta Visa sekä opiskelijajäsen Katriina Korhonen

Digiekonomien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammattitaitoa sekä toimia IT-alan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Se luo IT:n parissa työkenteleville mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista. Toimikunta järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 5 jäsentä.

Puheenjohtaja

Johanna Farin

Jäsenet

Hannu Heikkinen, Tero Huumonen, Mikael Koli ja Thomas Lauronen

Ekonominaisten tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Helsingin Ekonomien naisjäsenten kesken järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkottua ja rentoutua vastapainona työelämälle. Tapahtumien tarkoitus on myös auttaa ja tukea jäseniä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sivistyksellisesti.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Carita Hautala

Jäsenet

Minna Kelonen, Kristiina Pietikäinen, Rauni Haaranen ja Anne Turunen

Ekonomiyrittäjien tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Ekonomiyrittäjät järjestää monipuolisia yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tapahtumia noin kerran kuukaudessa.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

Oskar Westerlund

Jäsenet

Henry Anttonen, Timo Ronkainen, Suvi Tanhua, Jenni Torikka ja Minna Varis

English Business Network toimii täysin englannin kielellä ja sen tavoitteena on järjestää tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia ekonomeille ja kyltereille.

Ota yhteyttä: [email protected]

 

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

 

Hyvinvointiekonomien (ent. Kehonkohentat) tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Toimikunta järjestää liikunta- ja ulkoilutapahtumia sekä liikuntaan, hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä luentoja ja tutustumiskäyntejä.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 6 jäsentä.

Puheenjohtaja

Pasi Jokela

Jäsenet

Laura Granström, Jarmo Halmeenkari, Sirpa Karvonen, Jussi Pesola ja Marika Rintanen

Julkishallinnon Ekonomit toimii julkisella sektorilla työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä ja tekee tunnetuksi julkishallinnon toimintaa kaikille jäsenille sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja sivistykselliseen kehittymiseen. Toimikunta järjestää mm. esitelmä- ja koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja sekä osallistumismahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 4 jäsentä.

Puheenjohtaja

Anita Heinonen

Jäsenet

Vilja Arola, Jarmo Partanen ja Taisto Tuominen

Järjestöekonomien tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri järjestöjen palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivien sekä järjestöjen jäsenenä olevien kesken. Tavoitteena on lisätä yhdistystietoutta sekä ammatillisia ja muita valmiuksia. Toimikunta järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustapahtumia, yrityskäyntejä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Merja Viljala

Jäsenet

Anna-Maija Aalto, Rita Huttu, Anne Kuusela, Matti Luomala, Heikki Malinen, Ulla-Maija Mykkänen, Heidi Tukiainen ja Riitta Visa

Kansainvälisten Ekonomien tarkoituksena on toimia korkean tason keskustelufoorumina kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden alalla. Toimikunta järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja sekä opintomatkoja.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Kirsi Suomi

Jäsenet

Arja Hyvärinen, Milka Karjula, Päivi Käri-Zein, Petri Lautjärvi, Maria Pirkkalainen-Barber, Janaleh Välimäki sekä opiskelijajäsen Emma Rouhesmaa

Konsuliklubin tarkoituksena on järjestää tapaamisia ja toimintaa entisille Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien aktiiveille. Konsuliklubin tapahtumat ovat avoimia kaikille Helsingin Ekonomien sekä Suomen Ekonomien kylteriyhteisön jäsenille.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 6 jäsentä.

Puheenjohtaja

Timo Saranpää

Jäsenet

Sebastian Leppälammi, Martti Warras, Minna Virtaranta, Heidi Tukiainen ja Ilkka Parviainen

Kulttuuriekonomien tarkoituksena on tarjota elämää rikastuttavia kokemuksia ekonomeille yhdistämällä kulttuuria ja ekonomielämää. Kulttuuriekonomit järjestää kulttuuriin kytkeytyviä yritysvierailuja, koulutuksia, sekä kulttuuriin liittyviä ammatillisesti kehittäviä ja virkistäviä tapahtumia tai näytöksiä, joissa tekijöiden mietteitä kuullaan. Lisäksi järjestetään esimerkiksi lähetystövierailuja tai johonkin maahan liittyviä teematapahtumia.

Ota yhteyttä: [email protected]

 

 

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Sara Hellman

Jäsenet

Per-Olof Ekström, Hetti Hotinen, Arja Hyvärinen, Anja Naarvala, Maria Pirkkalainen-Barber, Ville Virkkala, Riitta Visa sekä opiskelijajäsen Pyry Mustajärvi

Markkinointiekonomien tarkoituksena on kehittää markkinoinnillista ammattitaitoa ja toimia kokemustenvaihtoryhmänä markkinointikysymyksissä sekä lähentää eri aloilla olevia markkinointihenkilöitä toisiinsa. Seuraamme markkinoinnin trendejä, alan kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme edistämään strategisen markkinoinnin merkitystä. Järjestämme monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutuksia jäsenille ja opiskelijoille.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

Maria Niemelä

Jäsenet

Kaisa Aaltonen, Virpi Hautaniemi, Hannu Heikkinen, Päivi Koskela ja Susanna Schröder

Myyntiekonomien tarkoituksena on edistää myynnin tärkeyden ymmärtämistä, innostaa uusia ihmisiä myynnin pariin, kehittää jäsentensä myynnin osaamista, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Myyntiekonomit järjestävät monipuolisia myyntiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tapahtumia ja yritysvierailuja.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 5 jäsentä.

Puheenjohtaja

Jussi Rissanen

Jäsenet

Lassi Kervinen, Lauri Kurki sekä asiantuntijajäsen Anu Varpenius

Nuorten Ekonomien tarkoituksena on tuoda yhteen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuvat nuoret ja nuorenmieliset ekonomit ja toteuttaa toimintaa, joka kiinnostaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia. Tarkoitus on myös tarjota vastavalmistuneille ekonomeille helppo väylä tulla mukaan Helsingin Ekonomien toimintaan.

Ota yhteyttä: [email protected]

Facebook  | Instagram |   LinkedIn 

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 9 jäsentä.

Puheenjohtaja

Jussi Suominen

Jäsenet

Mikael Koli, Tommi Laine, Joel Ollikainen, Benjamin Silvani, Joni Teerisalo sekä opiskelijajäsenet Jimi Helander, Miro Helminen, Pyry Mustajärvi ja Tia Rahkila

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Toimikunta toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Päiväklubi järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Ritva Nyberg

Jäsenet

Rauno Haapanen, Sylvi Haverinen, Soila Höijer, Marita Kailovaara, Allan Malmström, Ulla-Maija Mykkänen, Elisabet Ostrow ja Sinikka Wilkman

Taloudentekijöiden (ent. Finanssiekonomit, Laskentaekonomit ja Liikkeenjohdon kerho) tarkoituksena on edistää jäsentensä taloudellista osaamista ja ymmärrystä yrityksen toiminnasta ja sen haasteista. Toimikunta järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia oppia uutta ja kehittää omaa taloudellista asiantuntijuutta ja ymmärrystä, kuitenkin siten, että pääpaino on yrityksen johtamiseen, taloushallintoon, rahoitukseen ja yrityksen toimintaympäristön muutoksiin liittyvissä tapahtumissa.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

Johannes Rasa

Jäsenet

Terttu Korte, Pasi Lehtinen, Lauri Loikkanen, Pirjo Talka ja Marja-Riitta Valo

Vaikuttajaekonomit edistää toiminnallaan vastuullista ja hyvinvoivaa työelämää johtajuus- ja työyhteisötaitoja vahvistamalla sekä toimimalla henkilöstön edustajajäsenten verkostona ja tiedonvälityskanavana. Vaikuttajaekonomien tarkoituksena on myös lisätä Helsingin Ekonomien jäsenten tietämystä edunvalvonnasta, kansantaloudesta ja poliittisista kysymyksistä. Tavoitteena on aktivoida Helsingin Ekonomien jäsenkuntaa osalliseksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Vaikuttajaekonomit pyrkii myös tukemaan Suomen Ekonomien edunvalvontatoimintaa sekä työtä työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 5 jäsentä.

Puheenjohtaja

Esa Vilhonen

Jäsenet

Hanna Kiiras, Sanna Sievänen ja Taisto Tuominen

Vastuullisuusekonomien tavoitteena on verkottaa ekonomitaustaisia vastuullisuusammattilaisia ja tarjota kaikille Helsingin Ekonomien jäsenille ajankohtaista tietoa alan kehityssuunnista ja muista ajankohtaisista teemoista. Toimikunta tekee näkyväksi sen, että ekonomeilla on erinomaiset valmiudet kehittää yritysvastuuta, ja tällaista osaamista tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Pinja Hirvilammi

Jäsenet

Anni Erkinaro, Heidi Heinonen, Marjo Hinkkala, Anna Junnila, Katri Kanerva, Helena Kekki, Katri Koivula ja Sanni Markkanen

Viestintäekonomien tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin ekonomiyhteisömme jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

Ota yhteyttä: [email protected]

Toimikunnan koko vuonna 2024 on puheenjohtaja sekä 4 jäsentä.

Puheenjohtaja

Jaana Numminen

Jäsenet

Susanna Schröder, Ville Tolvanen ja Janaleh Välimäki