Helsingin Ekonomien viralliset haut

APURAHA- JA OPISKELIJASTIPENDIHAKU
Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain suomalaisessa yliopistossa kauppatieteellistä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille neljä 1000 euron opiskelijastipendiä. Hallitus päättää apurahojen ja stipendien saajista apuraha- ja stipendityöryhmän esityksen pohjalta.

 

Apurahahaku on avoinna 1.5.-6.6.2021. Hakulomake löytyy verkkosivujen etusivulta.

Stipendihaku 2021 ajoittuu syksylle.

HALLITUSHAKU 

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja on avainroolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. strategian jalkauttaminen käytännön toimintaan, omaisuuden hoitaminen, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä yhdistyksen edustaminen. Hallituksen alaisuudessa toimii useita työryhmiä ja 17 kerhoa, joissa toimii noin 150 vapaaehtoistoimintaa toteuttavaa luottamushenkilöä.

 

Puheenjohtajan johtaman hallituksen koko on vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kuka tahansa Helsingin Ekonomien jäsen voi hakea hallitukseen.

 

Hallitukseen haetaan uusia jäseniä loppuvuodesta 2021.

JOHTOKUNTAHAKU
Yhdistyksessämme toimii 17 kerhoa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Johtokuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kaudet ovat kahden vuoden mittaisia.

 

Johtokuntiin haetaan uusia jäseniä loppuvuodesta 2021.

TYÖRYHMÄHAKU
Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Hallitus päättää vuosittain perustettavista työryhmistä tarpeen mukaan. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Työryhmän jäsenen kausi on vuoden mittainen.

 

Työryhmiin haetaan uusia jäseniä loppuvuodesta 2021.