Helsingin Ekonomien viralliset haut

Johtokuntahaku 2018

– Kohtaamisten mahdollistajia tapahtumien toteuttajiksi

 

Helsingin Ekonomeilla on 17 eri alan ekonomikerhoa, joiden johtokunnissa toimii yli 150 aktiivista ja innokasta vapaaehtoistoimijaa. He ideoivat ja toteuttavat vuosittain huikean määrän laadukkaita tapahtumia, joiden teemat liittyvät pääasiassa ammatilliseen kehittymiseen ja ekonomeja kiinnostaviin ajankohtaisiin asioihin, mutta myös hyvinvointiin ja kulttuuriin.

 

Tapahtumien avulla luodaan puitteet tuhansille kohtaamisille, tarjotaan mahdollisuuksia oppia uutta sekä tuetaan ekonomien elinikäistä oppimista.

 

Johtokunnissa on sekä ekonomeja että kauppatieteiden opiskelijoita. Johtokuntakauden pituus on kaksi (2) kalenterivuotta eli kausi alkaa 1.1.2019. Johtokunnat kokoontuvat 4-8 kertaa vuodessa kokouksiin ja tämän lisäksi tapahtumien järjestäminen vaatii aikaa vaihtelevan määrän riippuen sekä johtokunnan aktiivisuudesta että yksittäisen johtokunnan jäsenen omasta halusta ja mahdollisuudesta panostaa aikaansa.

 

Helsingin Ekonomit tukevat kerhojen toimintaa taloudellisesti sekä tapahtumien toteuttamisen että johtokuntien kokouskulujen osalta. Lisäksi johtokuntien jäsenille järjestetään vuosittain monipuolista koulutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kerhokollegoiden kanssa.

 

Hakuaika päättyy ke 31.10. 2018 klo 23.59.

 

Hakulomakkeelle tästä.

 

Lisätietoja hakemisesta ja johtokuntatyöskentelystä:
Yhteyskoordinaattori Pirve Harakka, pirve.harakka@heko.fi tai 044 9747 547

Stipendihaku 2018

 

Helsingin Ekonomit ry julistaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden haettavaksi neljä 1000 euron opiskelijastipendiä, joista vähintään yksi jaetaan Mikkelin yksikössä opiskelevalle.

 

Stipendien myöntämisperusteet ovat:

  • hyvä opintomenestys ja / tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa (myös muu kuin KY ry, esim. harrastustoiminta, kuten urheilu tai kulttuuri)
  • toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus

 

Hakuaika päättyy 31.10.2018 klo 23.59.

 

Helsingin Ekonomien apuraha- ja stipendityöryhmä sekä hallitus käsittelevät hakemukset liitteineen. Hallitus päättää stipendien myöntämisestä kokouksessaan 29.11., jonka jälkeen stipendien hakijoille ilmoitetaan päätöksestä. Stipendien saajien nimet julkaistaan.

 

Hakulomakkeelle tästä.

 

Lisätiedot: Marjaana Töyli, toiminnanjohtaja, 040 705 77 88

APURAHA- JA OPISKELIJASTIPENDIHAKU
Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteellistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille neljä 1000 euron opiskelijastipendiä, joista vähintään yksi myönnetään Mikkelin yksikössä opiskelevalle. Hallitus päättää apurahojen ja stipendien saajista apuraha- ja stipendityöryhmän esityksen pohjalta. Seuraava apurahahaku on keväällä 2019 ja opiskelijastipendihaku syksyllä 2018.

JOHTOKUNTAHAKU
Yhdistyksessämme toimii 17 kerhoa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Johtokuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Seuraava haku on syksyllä 2018.

NIMITYSTOIMIKUNTAHAKU
Yhdistyksen kokous valitsee vuosittain nimitystoimikunnan seuraavalle kalenterivuodelle. Nimitystoimikunta valmistelee esityksen uusista hallitusjäsenistä. Seuraava haku on syksyllä 2018.