Helsingin Ekonomien viralliset haut

APURAHA- JA OPISKELIJASTIPENDIHAKU
Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain suomalaisessa yliopistossa kauppatieteellistä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille neljä 1000 euron opiskelijastipendiä. Hallitus päättää apurahojen ja stipendien saajista apuraha- ja stipendityöryhmän esityksen pohjalta.

 

Apurahahaku 2020: 1.4.-10.5.2020.

Stipendihaku 2020: 1.-31.10.2020. Hae stipendiä tästä.

HALLITUSHAKU 

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja on avainroolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. strategian jalkauttaminen käytännön toimintaan, omaisuuden hoitaminen, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä yhdistyksen edustaminen. Hallituksen alaisuudessa toimii useita työryhmiä ja 17 kerhoa, joissa toimii noin 150 vapaaehtoistoimintaa toteuttavaa luottamushenkilöä.

 

Puheenjohtajan johtaman hallituksen koko on vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kuka tahansa Helsingin Ekonomien jäsen voi hakea hallitukseen.

 

Hallitushaku 2020: Ehdolle voi asettua täyttämällä hakulomakkeen viimeistään 4.10.2020. Lomakkeen täyttäneet hakijat esitellään Helsingin Ekonomien jäsenlehdessä 5/2020 (ilmestyy 2.11.) sekä verkkosivuilla.

Ehdolle voi asettua myös paikan päällä yhdistyksen kokouksessa.

JOHTOKUNTAHAKU
Yhdistyksessämme toimii 17 kerhoa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Johtokuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kaudet ovat kahden vuoden mittaisia.

 

Johtokuntahaku 2020: Johtokuntaan voi hakea hakulomakkeen kautta 1.9.2020-8.11.2020. Mikäli kyseisen kerhon vuosikokous on jo aiemmin, hakuaika päättyy viikkoa ennen kokousta. Tieto kerhojen vuosikokouspäivistä löytyy hakulomakkeelta sekä tapahtumakalenterista. Hae johtokuntaan tästä.
Lisäksi kerhojohtokuntaan voi hakea ilmoittamalla mielenkiintonsa haluamansa kerhon puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta kerhon vuosikokouksessa.

TYÖRYHMÄHAKU
Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Hallitus päättää vuosittain perustettavista työryhmistä tarpeen mukaan. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Työryhmän jäsenen kausi on vuoden mittainen.

 

Työryhmähaku 2020: Työryhmiin voi hakea hakulomakkeen kautta 1.11.-10.12.2020. Hae työryhmään tästä.