Viralliset haut

Apuraha- ja opiskelijastipendit

Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain suomalaisessa yliopistossa kauppatieteellistä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille neljä 1000 euron opiskelijastipendiä. Hallitus päättää apurahojen ja stipendien saajista apuraha- ja stipendityöryhmän esityksen pohjalta.

Apurahahaku 2021 oli avoinna 1.5.-6.6.2021.

Stipendihaku on avoinna 30.11.2021 asti.

Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja on avainroolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. strategian jalkauttaminen käytännön toimintaan, omaisuuden hoitaminen, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä yhdistyksen edustaminen. Hallituksen alaisuudessa toimii useita työryhmiä ja 17 kerhoa, joissa toimii noin 150 vapaaehtoistoimintaa toteuttavaa luottamushenkilöä.

Kuka tahansa Helsingin Ekonomien jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen/ puheenjohtajaksi. Hallituksen koko on puheenjohtaja sekä vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Tänä vuonna hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) uutta jäsentä. Kokoa määrittävät yhdistyksemme säännöt.

Ehdolle asettuminen hallitukseen ja puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024 oli käynnissä 10.9.2021 asti.

Johtokunnat

Yhdistyksessämme toimii 17 kerhoa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Johtokuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kaudet ovat kahden vuoden mittaisia.

Haku johtokuntiin kaudelle 2022-2023 on käynnissä 14.11.2021 asti. Lue lisää tästä.  

Hakulomakkeen lisäksi kerhojohtokuntaan voi hakea ilmoittamalla mielenkiintonsa haluamansa kerhon puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta kerhon vuosikokouksessa.

Työryhmät

Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Hallitus päättää vuosittain perustettavista työryhmistä tarpeen mukaan. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Työryhmän jäsenen kausi on vuoden mittainen.

Työryhmiin haetaan parhaillaan uusia jäseniä. Haku on avoinna 9.12. asti.

Lisätiedot ja hakulomake