Hallitus ja työryhmät

Hallitus

Hallitus vastaa puheenjohtajansa johdolla yhdistyksen toiminnasta, kuten esimerkiksi taloudesta, sijoitusvarallisuudesta, strategiasta sekä vaikuttaa päätöksillään huomattavasti myös valtakunnallisiin Suomen Ekonomien linjauksiin.

Miikka Luukkonen, puheenjohtaja

Nordnet, Head of Business Sales

miikka.luukkonen(at)gmail.com

0405647769

Tanja Piha, 1. varapuheenjohtaja

Greenstep, Chief Inspirational Officer & Head of Sales

tanja.piha(at)gmail.com

0447509150

Lauri Härkönen, 2. varapuheenjohtaja

Bittium, Business Controller

lauri.hrknen(at)gmail.com

Jenni Alasuutari

 

 

 

Jori Hurula

Accenture, HR Partner

jori.hurula(at)gmail.com

 

Kati Isomaa

Wihuri Metro-tukku, Kategoriapäällikkö

kati.isomaa(at)gmail.com

0408290675

Anne Jääskeläinen

IT konsultti

anne.jaaskelainen(at)outlook.com

 

 

Marjo Koistinen

Laurea ammattikorkeakoulu, Lehtori

marjo.koistinen(at)hotmail.com

 

Vesa Putula

Puolustusvoimat, Ylitarkastaja

vesa.putula(at)gmail.com

0400588927

 

Laura Utti

IBM, Senior Transformation Consultant

laura.utti(at)hotmail.com

0504694426

KY ry:n hallituksen edustaja ja Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö osallistuvat hallituksen kokouksiin tuoden esille tuoreita opiskelijanäkökulmia.

Työryhmät

Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä.

Ekonomi Summit -työryhmän tehtävänä on ideoida ja kehittää valtakunnallista huippuseminaaria, joka kerää yhteen Suomen ekonomit ja kauppatieteiden opiskelijat (kylterit).

Työryhmän puheenjohtajana toimii Kati Isomaa ja muut jäsenet ovat Irene Burmansson, Matti Copeland, Maria Ekroth, Eva Furuhjelm, Henna Hakala ja Annika Virtanen.

 

 

 

Koulutustyöryhmä edistää ekonomien elinikäistä oppimista perehtymällä jäsentemme koulutus- sekä mentorointitarpeisiin sekä tekemällä aloitteita sekä Helsingin Ekonomien hallitukselle että kerhoille ekonomiyhteisön koulutustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä tekee hallitukselle esityksiä Helsingin Ekonomien ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi työryhmä valmistelee esityksen hallitukselle apurahoista ja stipendeistä, joita jaetaan jäsenille ja opiskelijoille vuosittain.

Puheenjohtajana toimii Marjo Koistinen ja muut jäsenet ovat Johanna Farin, Tarja Kokko, Päivi Käri-Zein ja Kati Saario.

Talous- ja rahoitustyöryhmän puheenjohtajana toimii Miikka Luukkonen ja muut jäsenet ovat Jukka Hahlanterä, Carita Holmgren, Tiina Mellas, Tomas Parkama ja Harri Tilli.

Tulevaisuustyöryhmä kehittää jäsentoimintaa vastaamaan entistä paremmin jäsenten nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Jäsentoiminta sisältää mm. markkinoinnin, viestinnän sekä brändin kehittämisen. Kerhotoiminnan kehittäminen ja uudistaminen on yksi työryhmän tämän vuoden tehtävistä.

Puheenjohtajana toimii Laura Utti ja muut jäsenet ovat Lauri Härkönen, Anna Junnila, Tarja Kokko, Sanna Kujansuu, Gerd Norrgård, Juho Rissanen ja Henrik Sievers.

Työelämätyöryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa Helsingin Ekonomien jäsenten henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja.

Puheenjohtajana toimii Anne Jääskeläinen ja muut jäsenet ovat Jenni Kankkunen, Minna Kinnunen, Olli Paavonsalo, Jyri Pitkänen ja Vesa Putula.

Linnanmäkityöryhmän tehtävänä on järjestää Helsingin Ekonomien jäsenille Linnanmäki-aamupäivä vuonna 2022. Työryhmän tehtävänä on ideoida kyseistä tapahtumaa.

Puheenjohtajana toimii Jukka-Pekka Kokkonen ja muut jäsenet ovat Maria Ekroth, Anne Jääskeläinen, Allan Malmström, Satu Nordlund, Martti Siira, Heidi Tukiainen ja Jukka Virtanen.

Muut toimielimet

Helsingin Ekonomien jäsenet vaikuttavat lisäksi Suomen Ekonomien hallituksessa, toimikunnissa, työryhmissä ja verkostoissa.

Lue lisää: Suomen Ekonomien toimielinorganisaatio