Hallitus ja työryhmät

Hallitus

Hallitus vastaa puheenjohtajansa johdolla yhdistyksen toiminnasta, kuten esimerkiksi taloudesta, sijoitusvarallisuudesta, strategiasta sekä vaikuttaa päätöksillään huomattavasti myös valtakunnallisiin Suomen Ekonomien linjauksiin.

Miikka Luukkonen, puheenjohtaja

Nordnet, Head of Business Sales

miikka.luukkonen(at)gmail.com

0405647769

Laura Utti, 1. varapuheenjohtaja

IBM, Senior Transformation Consultant

laura.utti(at)hotmail.com

Kati Isomaa, 2. varapuheenjohtaja

Wihuri Metro-tukku, Kategoriapäällikkö

kati.isomaa(at)gmail.com

0408290675

Lauri Härkönen

Bittium, Business Controller

lauri.hrknen(at)gmail.com

0504329389

Jori Hurula

Stora Enso, People Advisory Lead

jori.hurula(at)gmail.com

 

Marjo Koistinen

Laurea ammattikorkeakoulu, Taloushallinnon lehtori

marjo.koistinen(at)hotmail.com

0406308429

 

Laura Myllykoski

Trickle Oy, Helsinki Lead

laura(at)trickle.fi

Miia Oulasvirta

Eduhouse Oy, Head of Learning and Legal

moulasvirta(at)gmail.com

 

 

Minna Pohjola

Taitotalo, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

minna.pohjola(at)yahoo.com

0458719220

Vesa Putula

vesa.putula(at)gmail.com

0400588927

 

KY ry:n hallituksen edustaja ja Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö osallistuvat hallituksen kokouksiin tuoden esille tuoreita opiskelijanäkökulmia.

Työryhmät

Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä.

Ekonomi Summit -työryhmän tehtävänä on ideoida ja kehittää valtakunnallista huippuseminaaria, joka kerää yhteen Suomen ekonomit ja kauppatieteiden opiskelijat (kylterit). Ekonomi Summit järjestetään vuonna 2023 kahdeksatta kertaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Kati Isomaa. Jäseniä ovat Irene Burmansson, Matti Copeland, Eva Furuhjelm, Henna Hakala, Annika Virtanen, Päivi Käri-Zein, Laura Närvänen, Henna Sandvik,Timo Saranpää ja Aino Törmä.

 

 

Koulutustyöryhmä edistää ekonomien elinikäistä oppimista perehtymällä jäsentemme koulutus- sekä mentorointitarpeisiin sekä tekemällä aloitteita sekä Helsingin Ekonomien hallitukselle että kerhoille ekonomiyhteisön koulutustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä tekee hallitukselle esityksiä Helsingin Ekonomien ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi työryhmä valmistelee esityksen hallitukselle apurahoista ja stipendeistä, joita jaetaan jäsenille ja opiskelijoille vuosittain.

Puheenjohtajana toimii Marjo Koistinen. Jäseniä ovat Johanna Farin, Tarja Kokko, Päivi Käri-Zein, Kati Saario, Marianne Satama, Helena Koivisto, Mirka Laaksonen, Päivi Ojala ja Sari Veijalainen.

Talous- ja rahoitustyöryhmän tarkoituksena on valvoa ja kehittää yhdistyksen omaisuudenhoitoa, taloudenhoitoa, kirjanpitoa ja muuta hallintoa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on kehittää Helsingin Ekonomien yrityssuhteita ja muita kumppanuuksia sekä kartoittaa Helsingin Ekonomien toiminnalle uusia rahoituslähteitä.

Puheenjohtajana toimii Miikka Luukkonen. Jäseniä ovat Heikki Ala-Seppälä, Sylvi Haverinen, Carita Holmgren, Pasi Lehtinen, Tiina Mellas, Jenni Muttonen, Tomas Parkama, Timo Saarinen ja Harri Tilli.

Tulevaisuustyöryhmä kehittää jäsentoimintaa vastaamaan entistä paremmin jäsenten nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Työryhmän toiminta keskittyy mm. yhdistyksen markkinoinnin, viestinnän, kerhotoiminnan sekä brändin kehittämiseen.

Puheenjohtajana toimii Laura Myllykoski. Jäseniä ovat Marjo Hinkkala, Anna Junnila, Tarja Kokko, Tiina Korhonen, Sanna Kujansuu, Marika Leinonen, Gerd Norrgård, Henrik Sievers, Juho Toivonen ja Juho Rissanen.

Työelämätyöryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa Helsingin Ekonomien jäsenten henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja.

Puheenjohtajana toimii Minna Pohjola. Jäseniä ovat Minna Kinnunen, Anne Turunen, Sanna Hämälä, Hanna Kiiras ja Arto Nieminen.

HEKO-HEKO Hupipäivä -työryhmän tehtävänä on ideoida Helsingin Ekonomien jäsenille HEKO HEKO -hupipäivä. Vuonna 2022 työryhmä järjesti jäsenille hupipäivän Linnanmäellä.

Puheenjohtajana toimii Miia Oulasvirta. Jäseniä ovat Allan Malmström, Satu Nordlund, Martti Siira, Heidi Tukiainen, Jukka Virtanen, Anne Jääskeläinen, Katja Suonperä ja Anne Turunen.

Muut toimielimet

Helsingin Ekonomien jäsenet vaikuttavat lisäksi Suomen Ekonomien hallituksessa, toimikunnissa, työryhmissä ja verkostoissa.

Lue lisää: Suomen Ekonomien toimielinorganisaatio