Ekonomien oma yhteisö

Olemme Uudellamaalla toimiva, vuonna 1935 perustettu, ekonomiosaajien verkosto. Jäsenemme ovat suorittaneet kauppatieteellisen yliopistotutkinnon ja jäseniä meillä on hieman yli 17 000. Suomessa toimii 25 ekonomiyhdistystä ja jäsenet kuuluvat paikallisyhdistysten kautta Suomen Ekonomeihin.

 

Luomme menestymisen mahdollisuuksia mahdollistaen jäsentemme ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpidon ja jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa. Tavoitteemme on olla edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Toimintamme näkyvin muoto on jäsentapahtumat. Järjestämme vuosittain yli 200 tapahtumaa, joissa yli 9 000 jäsentämme kohtaa.

Arvomme ovat yksilön arvostus, avoimuus ja rohkeus. Toimintamme perustuu yksilön arvostukseen ja jäsenten tasavertaisuuteen. Avoimuuden tavoite on, että jokaisen jäsenemme on helppo lähestyä toiminnan tekijöitä. Rohkeutta on jakaa omaa osaamista ja kokeilla uusia toimintatapoja.

 

Yhdistyksemme toimintaa luotsaa hallitus, jonka alaisuudessa toimii vuosittain vaihtuvia työryhmiä sekä 17 kerhoa, joiden johtokunnissa vaikuttaa noin 150 vapaaehtoistyötä tekevää luottamushenkilöä. Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaavat yhdistyksen toimihenkilöt.