Viralliset haut

Apurahat 

Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Hallitus päättää apurahojen saajista koulutustyöryhmän esityksen pohjalta.

Apurahahaku on avoinna 29.4.–2.6.2024. Lue lisää ja hae tästä.

 

Opiskelijastipendit

Helsingin Ekonomit jakaa suomalaisessa yliopistossa kauppatieteellistä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille opiskelijastipendejä. Hallitus päättää stipendien saajista koulutustyöryhmän esityksen pohjalta.

Stipendihaku 2024 on avoinna syksyllä 2024.

 

Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja on avainroolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. strategian jalkauttaminen käytännön toimintaan, omaisuuden hoitaminen, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä yhdistyksen edustaminen. Hallituksen alaisuudessa toimii useita työryhmiä ja 18 kerhoa, joissa toimii noin 150 vapaaehtoistoimintaa toteuttavaa luottamushenkilöä.

Kuka tahansa Helsingin Ekonomien jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Hallituksen koko on puheenjohtaja sekä vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Kokoa määrittävät yhdistyksemme säännöt.

Ehdolle asettuminen hallitukseen kaudelle 2025-2027 oli käynnissä 17.5.–1.10.2024. Lue lisää ja hae tästä.

Toimikunnat

Yhdistyksessämme toimii 17 toimikuntaa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Toimikunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Toimikuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten kaudet ovat kahden vuoden mittaisia.

Haku toimikuntiin kaudelle 2025-202 on käynnissä syksyllä 2024.

Hakulomakkeen lisäksi toimikuntaan voi hakea ilmoittamalla mielenkiintonsa haluamansa toimikunnan puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta toimikunnan vuosikokouksessa.

Työryhmät

Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Hallitus päättää vuosittain perustettavista työryhmistä tarpeen mukaan. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Työryhmän jäsenen kausi on vuoden mittainen.

Haku työryhmiin kaudelle 2025-2026 on käynnissä syksyllä 2024.