Viralliset haut

Apurahat 

Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Hallitus päättää apurahojen saajista koulutustyöryhmän esityksen pohjalta.

Apurahahaku 2022 oli avoinna 25.4.–29.5.2022. Seuraava apurahahaku ajoittuu keväälle 2023.

 

Opiskelijastipendit

Helsingin Ekonomit jakaa suomalaisessa yliopistossa kauppatieteellistä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille opiskelijastipendejä. Hallitus päättää stipendien saajista koulutustyöryhmän esityksen pohjalta.

Stipendihaku 2022 oli avoinna 1.11.-30.11.2022. Seuraava stipendihaku ajoittuu syksylle 2023.

 

Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja on avainroolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. strategian jalkauttaminen käytännön toimintaan, omaisuuden hoitaminen, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä yhdistyksen edustaminen. Hallituksen alaisuudessa toimii useita työryhmiä ja 18 kerhoa, joissa toimii noin 150 vapaaehtoistoimintaa toteuttavaa luottamushenkilöä.

Kuka tahansa Helsingin Ekonomien jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Hallituksen koko on puheenjohtaja sekä vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Kokoa määrittävät yhdistyksemme säännöt.

Ehdolle asettuminen hallitukseen kaudelle 2023-2025 oli käynnissä 1.6.-13.9.2022. Seuraava hallitushaku ajoittuu kesälle 2023.

Johtokunnat

Yhdistyksessämme toimii 18 kerhoa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Johtokuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kaudet ovat kahden vuoden mittaisia.

Haku johtokuntiin kaudelle 2023-2024 oli käynnissä 19.9.-13.11.2022. Seuraava johtokuntahaku ajoittuu syksylle 2023.

Hakulomakkeen lisäksi kerhojohtokuntaan voi hakea ilmoittamalla mielenkiintonsa haluamansa kerhon puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta kerhon vuosikokouksessa.

Työryhmät

Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain useita työryhmiä. Hallitus päättää vuosittain perustettavista työryhmistä tarpeen mukaan. Työryhmiin haetaan vuosittain uusia Helsingin Ekonomien jäseniä ja kyltereitä. Työryhmän jäsenen kausi on vuoden mittainen.

Haku työryhmiin kaudelle 2023-2024 oli käynnissä 1.11.-8.12.2022. Seuraava työryhmähaku ajoittuu syksylle 2023.