Helsingin Ekonomien hallitus, työryhmät ja

toimikunnat

HELSINGIN EKONOMIEN HALLITUS 2019

 

Jukka-Pekka Kokkonen

Puheenjohtaja

OP Ryhmä
Konseptipäällikkö
p. +358 40 719 2438

Vilja Arola

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p. +

Rauno Haapanen

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p.

Eeva Heikkilä

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p. +358 504 669 368

Esa Kinnunen

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p.

Anu Mantere

Telia Company
Sourcing Analyst
p. +358 40 5060 092

Oona Matinpalo

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p.

Liisa-Johanna Pesonen

Fujitsu Finland Oy
Osaamisen ja kehittämisen konsultti
p. +358 45 7880 9947

Eiren Tuusjärvi

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p.

Juha Voipio

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p.

Martti Warras

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p.

KY ry:n hallituksen edustaja ja Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö osallistuvat hallituksen kokouksiin tuoden esille tuoreita opiskelijanäkökulmia.

APURAHA- JA STIPENDITYÖRYHMÄ

Työryhmä on hallituksen nimeämä. Työryhmä tekee esityksen hallitukselle apurahoista ja stipendeistä. Hallituksen päätöksen pohjalta jäsenille jaetaan vuosittain apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleville kyltereille opiskelijastipendejä.

 

KOULUTUSTYÖRYHMÄ

Työryhmä edistää ekonomien elinikäistä oppimista perehtymällä jäsentemme koulutus- sekä mentorointitarpeisiin sekä tekemällä aloitteita sekä Helsingin Ekonomien hallitukselle että kerhoille ekonomiyhteisön koulutustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä tekee Helsingin Ekonomien hallitukselle esityksiä Helsingin Ekonomien ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä.

 

NIMITYSTOIMIKUNTA

Nimitystoimikunta on toimielin, joka tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle mm. puheenjohtajasta ja uusista hallitusjäsenistä. Nimitystoimikunnan toimikausi on vuosi.

PALKITSEMIS- JA LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINNAN TYÖRYHMÄ

 

SÄÄNTÖ-/ HALLINTOTYÖRYHMÄ

Työryhmän tehtävänä on käsitellä jäsenten mahdollisuutta osallistua yhdistyksen ja liiton päätöksentekoon nykyistä laajemmin.

 

TALOUS- JA RAHOITUSTYÖRYHMÄ

Työryhmän tarkoituksena on valvoa ja kehittää yhdistyksen omaisuudenhoitoa, taloudenhoitoa, kirjanpitoa ja muuta hallintoa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on kehittää Helsingin Ekonomien yrityssuhteita ja muita kumppanuuksia sekä kartoittaa Helsingin Ekonomien toiminnalle uusia rahoituslähteitä.

TYÖELÄMÄTYÖRYHMÄ

Työryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa Helsingin Ekonomien jäsenten henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja.

 

YHTEISÖN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Työryhmän ensisijaiset tavoitteet ovat saada yhä useampi ekonomi liittymään ekonomiliiton varsinaiseksi jäseneksi valmistumisensa jälkeen sekä kehittää Helsingin Ekonomit ry:n palvelutarjonnan sisältöä.