Helsingin Ekonomien hallitus, työryhmät ja

toimikunnat

HELSINGIN EKONOMIEN HALLITUS 2018

 

Maria Pekkala

Puheenjohtaja

Terra Colligo
Projektipäällikkö
p. +358 50 532 6042

Jukka-Pekka Kokkonen

Varapuheenjohtaja

OP Ryhmä
Konseptipäällikkö
p. +358 40 719 2438

Eeva Heikkilä

Ruokatieto Yhdistys ry
Hankevastaava
p. +358 504 669 368

Markku von Hertzen

Markku von Hertzen

 

p. +358 400 610 715

Kati Järvi

Talent Vectia Oy
Head of Insight
p. +358 406 871 918

Katriina Klén

Perho Liiketalousopisto
Koulutusalajohtaja, liiketalous
p. +358 50 3666 711

Anu Mantere

Telia Company
Sourcing Analyst
p. +358 40 5060 092

Liisa-Johanna Pesonen

Fujitsu Finland Oy
Osaamisen ja kehittämisen konsultti
p. +358 45 7880 9947

Heli Törrönen

Sanoma Media Finland Oy
Head of Transformation
p. +358 50 62 303

Juha Voipio

Symbio
Contract Manager
p. +358 50 5644 323

KY ry:n hallituksen edustaja ja Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö osallistuvat hallituksen kokouksiin tuoden esille tuoreita opiskelijanäkökulmia.

APURAHA- JA STIPENDITYÖRYHMÄ

Työryhmä on hallituksen nimeämä. Työryhmä tekee esityksen hallitukselle apurahoista ja stipendeistä. Hallituksen päätöksen pohjalta jäsenille jaetaan vuosittain apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleville kyltereille opiskelijastipendejä.

 

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Jukka-Pekka Kokkonen (pj), Kati järvi ja KY:n edustaja (nimetään myöhemmin).

 

KOULUTUSTYÖRYHMÄ

Työryhmä edistää ekonomien elinikäistä oppimista perehtymällä jäsentemme koulutus- sekä mentorointitarpeisiin sekä tekemällä aloitteita sekä Helsingin Ekonomien hallitukselle että kerhoille ekonomiyhteisön koulutustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä tekee Helsingin Ekonomien hallitukselle esityksiä Helsingin Ekonomien ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä.

 

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Heli Törrönen (pj), Katriina Klén, Juha Voipio, Kasper Launis, Reija Kajaste, Miia Salomaa, Laura Sivula ja KY:n opiskelijaedustaja (nimetään myöhemmin).

 

NIMITYSTOIMIKUNTA

Nimitystoimikunta on toimielin, joka tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle mm. puheenjohtajasta ja uusista hallitusjäsenistä. Nimitystoimikunnan toimikausi on vuosi.

 

Toimikunnan kokoonpano 2018: Pasi Jokela (pj), Mirja Heiskari, Päivi Käri-Zein, Marika Leinonen, Mika Raulas ja Jukka T Virtanen.

PALKITSEMIS- JA LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINNAN TYÖRYHMÄ

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Maria Pekkala (pj), Liisa-Johanna Pesonen, Heli Törrönen ja Juha Voipio.

 

SÄÄNTÖ-/ HALLINTOTYÖRYHMÄ

Työryhmän tehtävänä on käsitellä jäsenten mahdollisuutta osallistua yhdistyksen ja liiton päätöksentekoon nykyistä laajemmin.

 

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Liisa-Johanna Pesonen (pj), Juha Voipio, Markku von Hertzen ja Kasperi Launis.

 

TALOUS- JA RAHOITUSTYÖRYHMÄ

Työryhmän tarkoituksena on valvoa ja kehittää yhdistyksen omaisuudenhoitoa, taloudenhoitoa, kirjanpitoa ja muuta hallintoa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on kehittää Helsingin Ekonomien yrityssuhteita ja muita kumppanuuksia sekä kartoittaa Helsingin Ekonomien toiminnalle uusia rahoituslähteitä.

 

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Jukka-Pekka Kokkonen (pj), Anu Mantere, Jenni Erling, Pasi Lehtinen, Juha-Matti Salni, Harri Tiili ja Jaakko Vilenius.

TYÖELÄMÄTYÖRYHMÄ

Työryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa Helsingin Ekonomien jäsenten henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja.

 

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Eeva Heikkilä (pj), Liisa-Johanna Pesonen, Katriina Klén, Vesa Putula, Vilja Arola, Timo Kujala, Anne Turunen, Esa Viljonen ja KY:n edustaja (nimetään myöhemmin).

 

YHTEISÖN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Työryhmän ensisijaiset tavoitteet ovat saada yhä useampi ekonomi liittymään ekonomiliiton varsinaiseksi jäseneksi valmistumisensa jälkeen sekä kehittää Helsingin Ekonomit ry:n palvelutarjonnan sisältöä.

 

Vuonna 2018 työryhmän puheenjohtajana toimii Juha Voipio (pj), Kati Järvi,Tanja Hankia, Kari Karttunen, Jyri Heimo, Emilia Karlen, Aleksi Holopainen, Jonna Söderholm ja Jukka-Pekka Kokkonen.