Ekonomiuralla yksin ja yhdessä  

KESKUSTELUA TYÖELÄMÄSTÄ

 

Kirjoittaja: Eeva Heikkilä, hallituksen jäsen ja työelämätyöryhmän puheenjohtaja, Helsingin Ekonomit

 

Ekonomin ura on kuin lapsuuden käynti Linnanmäen Vekkulassa. Lattia liikkui eestaas ja yhdessä huoneessa lattia nousi melkein pystyyn. Portaat nousivat ja laskivat ja kaiteeseen piti tarrautua kaksin käsin. Riippusilta keikkui ja natisi. Käytävillä tönittiin hitaita. Liukumäki ja lentävä matto oli seikkailun kohokohta. Vekkulassa ja työuralla on ollut se ero, että Vekkulasta pääsin pois omin voimin ja hymyssä suin. Mutta työelämässä en ole pärjännyt yksin eikä hymykään ole aina irronnut. Onneksi olen matkan varrella saanut apuja monilta.

 

Omalla ekonomiurallani on tapahtunut yhtä ja toista. Suomen Ekonomien mainiossa uraneuvonnassa minua on haastettu etsimään omia voimavarojani ja tavoittelemaan unelmia. Kiitollisena ajattelen noita neuvoja. Muistan lämmöllä myös urani alkutaipaleella mentoriani, kun kokenut markkinointijohtaja kannusti junnua vaikeassa projektissa.  Elämässä tärkeimpiä kanssakulkijoita ovat olleet ystävät, jotka ovat vinkanneet työpaikoista tai avoimista kursseista.

 

Yksin ei pärjää. Joskus on hyvä nostaa myös lentokorkeutta ja tarkastella, miten työelämän rakenteet ovat muuttuneet. Millaisissa työelämän rakenteissa ekonomit pyörivät?

 

Ja kyllähän rakenteet ovat ihan viime vuosinakin muuttuneet.

 

Työmarkkinoilla kohisee taas, mutta niin on kohissut joka vuosi. Tai ainakin vuosina, jolloin työehtosopimukset ovat katkolla. Vastakkainasettelua on, vaikka ei muka saisi olla. Samassa veneessä ollaan, mutta kun toiset huopaa ja toiset soutaa.  Mutta neuvotellen airoille on saatu sovittua yhteinen suunta ja paatti potkastaan taas liikkeelle. Eiköhän nytkin.

 

Eduskuntakin on ollut ahkera ja uusi työaikalaki astui voimaan tammikuussa. Meille asiantuntijoille muutos on iso. Joustotyö on iso mahdollisuus ja etätyötäkin voi tehdä virallisesti.  Millaisia käytäntöjä yritykset ja julkinen sektori sitten uuden lain pohjalta rakentavat? Parantavatko ne yritysten tuottavuutta tai yksilöiden jaksamista? Pitenevätkö työurat? Paraneeko työllisyys tai edes kilpailukyky? Nyt on taas yhteisen neuvottelun paikka.

Rakenteet antavat puitteet mutta arki rakennetaan työpaikoilla.

 

Ekonomi haluaa tietenkin olla aktiivisesti mukana rakentamassa parempaa työelämää itselleen ja toisille. Henkilöstön edustajana hän voi ottaa merkittävääkin roolia, kun omaa työyhteisöä kehitetään ja sovitaan fiksuista käytännöistä työpaikoilla.

 

HED-toiminta on ollut luontevaa myös ekonomien piirissä. Henkilöstön edustaja eli HED voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai työsuojeluvaltuutettu. Ekonomeissa on ollut aktiiveja, jotka haluavat kantaa enemmän vastuuta työyhteisöstään. He opettelevat lainsäädäntöä ja neuvottelutaitoja. Monet haluavat kehittyä esimiehinä, HR-ammattilaisina ja henkilöstöedustajina. HED-roolin voi nähdä osana omaa ekonomiuraa. Henkilöstön edustajana voi päästä vaikuttamaan henkilöstöpolitiikkaan ja -käytänteihin.

 

Tasa-arvoisesti neuvotellen tehdään parempaa työelämää työpaikoilla. Suomessa on oivia työelämän rakenteita, jotka tukevat yhteisöjen mahdollisuuksia rakentaa merkityksellisiä työuria niin nuorille kuin senioreillekin. Tartutaan niihin porukalla!

 

Kirjoittaja aloitti vuoden alussa työpaikkansa henkilöstöedustajana eli varaluottamusmiehenä.

 

Helsingin Ekonomien työelämätyöryhmä

 

Työryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa Helsingin Ekonomien jäsenten henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja.