Juha Voipio

Määrittäjästä mahdollistajaksi

(Helsingin) Ekonomit muutosten keskellä

 

Olemmeko me riittävästi ajan hermolla? Näihin sanoihin päättyy historiikki ”75 vuotta HEKOn tarinaa”. Hallituksemme entisen puheenjohtajan Kasperi Launiksen esittämä kysymys on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan: elämme yhteiskunnallisista, teknologisista ja kulttuurisista murroksista muodostuneessa ristiaallokossa, jossa luoviminen edellyttää herkkyyttä muutoksien tunnistamiselle sekä valmiutta kyseenalaistaa ja kehittää omaa ammattiosaamistaan ja –identiteettiään. Vaarana on, että hurjassa muutosvauhdissa Helsingin Ekonomit jää perässä hiihtäjään rooliin.

 

Edessämme olevan haasteen kulmakerroin kasvaa eksponentiaalisesti jäsenistömme monimuotoisuuden johdosta. Monokulttuurin sijasta ekonomit edustavat biodiversiteetiltään sekaviljelmää, joka muodostuu yli 5000:sta eri ammattinimikkeestä ja rikkaasta kirjosta erilaisia elämäntilanteita. Vuosipäiväseminaarissamme ajatuksia herättäneen Sami Honkosen näkemyksiä mukaillen, kompleksisessa maailmassa emme voi enää sokeasti luottaa kykyymme tunnistaa jäsentemme ajassa elävät tarpeet, vaan vastauksia on haettava myös yksilökeskeisen kokeilukulttuurin voimin.

 

Haasteista mahdollisuuksiin

 

Mullistukset työelämässä ovat johtaneet uudenlaisten verkostomallien kukoistukseen: Facebookiin perustettu Ompeluseura-yhteisö kasvoi kolmessa vuodessa yli 20 000 jäsenen työelämä- ja tukiverkostoksi, jonka toimintaa kuvastaa ennen kaikkea jäsenten mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Toisaalta, nämä verkkoseminaarista liikkeelle lähteneet sparrausryhmät ilmentävät hyvin modernien verkostojen kykyä toimia dynaamisesti ja skaalahaitarin molemmissa ääripäissä.

 

Nämä ketterät, nykyaikaiset heimoutumisen muodot tulisi nähdä mahdollisuutena, ei uhkana kehittää Helsingin Ekonomien toimintaa entistä jäsenlähtöisempään suuntaan. Tässä kontekstissa näen Helsingin Ekonomien hallituksen roolin keskittyvän jatkossa toiminnan reunaehtojen määrittämisen sijasta näiden uusien toimintatapojen mahdollistamiseen. Sinulle, hyvä jäsen, haasteeni on seuraava: ilmianna rohkeasti ideoita siitä, kuinka me yhdessä voisimme toteuttaa entistä merkityksellisempää ekonomitoimintaa.

 

Samaan hengenvetoon kannustan meitä yhteisönä ajamaan entistä laajempaa, ekonomiliiton rintamalinjat ylittävää yhteistyötä. Tämän päivän – saati huomisen – kompleksisessa työelämässä menestyminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia osana eri alojen asiantuntijoista muodostuvia ryhmiä. Kauppatieteellisen koulutuksen kehittyessä yhä monialaisempaan suuntaan on vain luonnollista, että ekonomiyhteisön toiminta heijastaa näitä laajemmin yhteiskunnassa vallitsevia trendejä.

 

Kuten Kasperi Launis yhdistyksemme ensimmäisessä historiikissa toteaa, ”HEKO on olemassa jäseniään varten eivätkä jäsenet HEKOa varten.” Tämän tosiasian mukaisesti meidän tulee kyetä ennakkoluulottomasti ja avoimesti uudistumaan jäsentemme muuttuvien tarpeiden myötä. Uskon, että mahdollistaminen, ei määrittäminen, on oikea tapa vapauttaa kaikki se osaaminen, yhteisöllisyys ja rikkaus, joka monimuotoisessa yhteisössämme piilee. Jäsenlähtöisesti, ja vanhoja raja-aitoja kaataen.

 

Juha Voipio
Hallituksen jäsen
Helsingin Ekonomit