Miten stipendejä jaetaan?

PIPSA HÄNNIKÄINEN, Helsingin Ekonomien koulutustyöryhmän jäsen

 

Olen Helsingin Ekonomien koulutustyöryhmässä toista vuotta ja ajattelin tuoda blogissa esille koulutustyöryhmän toimintaa. Koulutustyöryhmässä on tänä vuonna kymmenen jäsentä.  Kerron tässä kirjoituksessa konkreettisen esimerkin koulutustyöryhmän toiminnasta. Koulutustyöryhmä käsittelee vuosittain ekonomien apurahahakemukset keväällä ja opiskelijastipendit syksyllä.

 

Keväällä ekonomit voivat hakea apurahoja ja hakemukset käsitellään niin, että jokaisen koulutustyöryhmän jäsenen mielipide huomioidaan. Koulutustyöryhmä saa ohjeet hakemusten käsittelyä varten ja rahat myönnetään koulutusrahastosta. Apurahahaussa myöntämiskriteerit on määritelty väljästi ja joka vuosi koulutustyöryhmä voi vaikuttaa siihen, miten jaettava kokonaissumma jaetaan apurahansaajien kesken. Työryhmä ehdottaa apurahansaajia Helsingin Ekonomien hallitukselle ja hallitus vahvistaa valinnat.

 

Apurahoja varten on määritelty kokonaissumma ja vuonna 2020 se oli 22 000 euroa. Yksittäisen apurahan maksimisumma on ollut 3000 euroa. Apurahat on tarkoitettu elinikäisen oppimisen edistämiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Apurahoja on myönnetty esimerkiksi ammatilliseen kurssiin tai uuteen ammattiin liittyvään koulutukseen. Apurahan myöntämiseen vaikuttaa hakijoiden ansioluettelo apurahakohteen lisäksi. Apurahoja haetaan esimerkiksi Harvardin yliopiston ammatillisiin koulutuksiin, avoimen yliopiston opintoihin, uuden uran aloittamiseen liittyviin koulutuksiin (esim. viestintä, peliala) ja erilaisiin koulutuspäiviin.

 

Opiskelijoiden stipendijako on keväisin ja stipendijaossa jaetaan neljä 1000 euron stipendiä Aalto-yliopiston opiskelijoille. Stipendien saamiseen vaikuttaa opiskelijoiden opintomenestys ja aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendi myönnetään aina Mikkelissä yksikössä opiskelevalle henkilölle. Kokemuksesta voin kertoa, että hakijoilla on vaikuttava opintomenestys ja paljon erilaisia luottamustoimia. Stipendinsaajalla voi olla myös esimerkiksi menestystä kilpaurheilussa hyvän opintomenestyksen lisäksi. Stipendihaussa tulee aina paljon hyviä hakemuksia.

 

Stipendit ovat aiempina vuosina olleet jaossa vain Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Tänä syksynä, peilaten Ekonomiliiton jäsenkriteeristöä, Helsingin Ekonomit on avaamassa stipendihaun koskemaan kaikkia Suomessa kauppatieteellistä perustutkintoa suorittavia opiskelijoita.

 

Apurahahakemusten ja stipendihakemusten käsittely on mielenkiintoista ja siitä saa hyvän käsityksen ekonomien ammatillisista koulutustoiveista. Monta hyvää hakijaa jää ilman apurahaa tai stipendiä. Koulutustyöryhmä osallistuu myös koulutustoiminnan kehittämiseen ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työryhmätyöskentely on mielenkiintoista ja tärkeä osa Helsingin Ekonomien toimintaa.

 

Stipendihaku on käynnissä. Lue lisää>