Heli Törrönen

Oppimista ikä kaikki

”Haluatko robottikokkiteknikoksi vai sijaismatkustajaksi?” kysyi Helsingin Sanomat artikkelissaan 19.4.2018. Artikkelissa käsiteltiin Eduskunnan raporttia Suomen sata uutta mahdollisuutta. Raportin ensisijainen tehtävä on tunnistaa uusien teknologioiden mahdolliset yhteiskunnalliset vaikutukset ennalta, jotta sekä potentiaalisiin hyötyihin että haittoihin osattaisiin varautua. (https://www.hs.fi/tiede/art-2000005645848.html)

 

Yksi näkökulma vaikutusten hahmottamiseen raportissa on tarkastella, millaisia nousevia ammatteja ja osaamisvajeita maahamme on syntymässä. On selkeää, että digitaalisuus ja teknologia muuttavat vauhdilla maailmaa ja maailman mukana osaamisen vaatimuksia. Siksipä uudet ammattinimikkeet heijastavat hyvin vaatimusten kasvua.

 

Globaalin talouden muutoksia ja teknologian nopean kehityksen tuomia haasteita – mutta myös mahdollisuuksia – käsiteltiin myös syksyllä valmistuneessa Korkeakouluvisiossa, jonka rakentamisessa Suomen Ekonomit on ollut aktiivisesti mukana. Raportin julkaisutilaisuudessa ministeri Sanni Grahn-Laasonen kiteytti osuvasti olennaisen: ”Suomella ei ole mitään muuta menestymisen strategiaa kuin olla osaavin kansakunta.” (http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-tahtaa-koulutustason-nostamiseen)

Vaikka visiossa luonnollisesti korostuu opetuksen ja tutkintojen kehittäminen, on mielestäni huomionarvoista, että tärkeässä roolissa on myös jatkuva osaamisen kehittäminen.

Keskustelu osaamistarpeen muutoksesta ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä osuu täydellisesti yhteen Helsingin Ekonomien mission kanssa, onhan toimintamme ytimessä aina ollut jäsentemme osaamisen kehittäminen ja ylläpito sekä verkostojen rakentaminen. Yhdessä Suomen Ekonomien kanssa pystymme tarjoamaan jäsenillemme varsin kattavaa tarjontaa osaamisen kehittämiseen, uraneuvontaa ja verkostoitumiseen.

 

“Ekonomin Survival Pack”
Mutta riittääkö tämä? Ei välttämättä tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi mielestäni Helsingin Ekonomeilla yhdessä Suomen Ekonomien kanssa on mahdollisuus vielä paljon isompaan rooliin jäsentensä osaamisen kehittämisessä. Tästä teemasta olemmekin Helsingin Ekonomien koulutusryhmässä aloittaneet varsin innostuneen ideoinnin ja konkretisoinnin. Työnimellä ”Ekonomin Survival Pack” oleva kokonaisuus pitäisi sisällään koulutuksia, tapahtumia, blogeja/vlogeja, tiedon jakamista ja artikkeleita työelämää eniten muuttavista teemoista. Tulevaisuuden ajatuksena siintää mahdollisuus rakentaa teemojen ympärille jopa ns. mini-tutkintoja tai sertifikaatteja, jotka voisivat tulevaisuudessa olla osa virallista järjestelmää.

 

Tähän varmasti on vielä matkaa ja paljon työtä tehtävänä, mutta näen tämän mahdollisuutena rakentaa jäsenille syvällistä lisäarvoa tarjoavaa palvelua. Ja ehkäpä tämän näissä minitutkinnoissa / sertifikaateissa voisi tulevaisuudessa olla nimikkeenä vaikkapa tekoälykatsastaja, kohinanpoistaja tai asiakaskokemusauditoija.

 

Mikäli haluat olla mukana rakentamassa tätä kokonaisuutta tai ylipäätään ideoimassa, miten varmistamme ekonomiosaamisen pysymisen työelämän vaatimusten aallonharjalla, otathan reilusti yhteyttä? Tulevaisuuden tekijöitä tarvitaan juuri nyt!

 

Heli Törrönen
Hallituksen jäsen
Helsingin Ekonomit