Sijoittajan mielenrauha löytyy sijoitusfilosofiasta

Kirjoittaja: Joanna Kivi, Mandatum Life

 

Monelle pitkän linjan sijoittajalle muodostuu sijoitusfilosofia, joka ohjaa päätöksentekoa sijoittamisessa. Yksinkertaisimmillaan kyse on pääperiaatteista, joita hyödynnetään sijoitussuunnitelman rinnalla ja sen toteutuksessa. Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke konkretisoi konsernin sijoitusfilosofiaa ja miten sitä sovelletaan varainhoidon käytännön työssä.

 

 

Pitkäjänteisyys ja opportunismi käsi kädessä

 

”Kärsivällisyys johtaa sijoittajan kannalta parhaaseen lopputulokseen. Kun sijoitushorisontti on pitkä, on aina hyvä aika sijoittaa jo pelkästään korkoa korolle vaikutuksen ansiosta. Pidemmällä sijoitusajalla myös epävarmuus hyvin rakennetun sijoitussalkun odotetun tuottotason saavuttamisesta pienenee”, Carolus Reincke kertoo.

 

Reincke korostaa, että kärsivällisyys sijoittamisessa on paljon enemmän kuin pelkkä osta ja pidä -strategia. Kärsivällisyyden rinnalla kulkee opportunismi, eli kyky tarttua tilaisuuksiin ja hyödyntää esimerkiksi markkinoiden hinnoitteluvirheet.

 

 

Vaihtoehtoiset sijoitukset palkitsevat kärsivällisen sijoittajan

 

Hyvä esimerkki pitkän aikavälin hyödyistä sijoituskohteissa ovat vaihtoehtoiset sijoitukset, joissa sijoittajaa palkitaan siitä, että sijoituksia ei ole mahdollista muuttaa rahaksi milloin tahansa, kuten esimerkiksi osakkeissa.

 

Vaihtoehtoiset sijoitukset eli sijoituskohteet kuten suorat yrityslainat, listaamattomat yhtiöt sekä kiinteistösijoitukset ovakin Reincken mukaan erinomainen täydennys salkkuun likvidimpien osake- ja korkosijoitusten ohelle.

 

”Kaikkien omaisuuslajien sisällyttämien salkkuun tuo tehoja ja on toinen tärkeistä kulmakivistämme sijoitustoiminnassa”, kertoo Reincke.

 

Myös vaihtoehtoisissa sijoituksissa on tärkeää huolehtia hajautuksesta ja välttää kohteita, jotka kärsivät ylisuosiosta. Esimerkiksi monella pääomasijoitusmarkkinoilla runsas kysyntä on jo nostanut hintoja, eli pitää olla hyvinkin valikoiva.

 

Mandatum Life on panostanut ratkaisuihin, joissa sijoittaja voi sijoittaa erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin valmiiksi hajautettuun salkkuun.

 

 

Kanssasijoittaminen on portti suursijoittajien sijoituskohteisiin

 

”Suuri osa vaihtoehtoisista sijoituksista toteutetaan kanssasijoittamismallimme mukaan”, sanoo Reincke.

 

Kanssasijoittaminen tarkoittaa yhteistyön tekemistä suursijoittajien kanssa, jolloin on mahdollista tuoda yksityissijoittajan ulottuville myös niitä vaihtoehtoisia sijoituskohteita, jotka tyypillisesti ovat vain suursijoittajien saatavilla. Kanssasijoittamisen avulla sijoitusvolyymit kasvavat ja sijoittaja pääsee hyötymään hyvästä kustannustehokkuudesta.

 

”Kanssasijoitusstrategiassamme sijoitamme kohteisiin, jotka ovat osa Mandatum Lifen sekä kumppaniemme menestyksekästä omaa sijoitustoimintaa.”

 

Kanssasijoittaminen perustuu Mandatum Lifella siihen, että koko konsernin osaamista ja markkina-asemaa hyödynnetään tehokkaasti. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa muut pohjoismaiset suursijoittajat.

 

 

Tulevaisuuden ehdoilla

 

Reincken mukaan järkevä sijoittaja muodostaa salkkunsa myös vastuullisuuden näkökulmasta, sillä se on hyvä tapa hallita ympäristöön, ilmastoon ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä. Vastuullisuus onkin yksi pääperiaatteista, johon sijoitustoiminta Mandatum Lifella nojaa.

 

”Isona sijoittajana meillä on mahdollisuus huomioida vastuullisuus niin omassa sijoitustoiminnassamme kuin vaikuttaa kunkin sijoituskohteen vastuullisuusaspektien parantamiseen käymällä vuoropuhelua alan toimijoiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, Reincke kertoo.

 

”Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa olemme luoneet konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita esimerkiksi siihen, miten sijoittajat käytännössä parantavat sijoitustensa energiatehokkuutta ja vähentävät sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla”, Reincke jatkaa.

 

”Elämme tulevaisuuden ehdoilla eikä oikoteihin ole varaa”.