Uusi normaali voi tuottaa kilpailuedun pitkälle tulevaisuuteen

Kirjoittaja: Outi Olkkola, johdon konsultti, valmentaja, coach, työnohjaaja, Novetos

 

Käynnissä on pian vuoden kestänyt globaali ihmiskoe, jonka tuloksia emme saa vielä pitkään aikaan.

 

Kun pandemia ajoi ihmiset toimistoista etätöihin, siirryimme yhtäkkiä kasvokkain kohtaamisesta lähes yksinomaan konevälitteiseen vuorovaikutukseen: videopalavereihin ja keskustelualustoille. Kun kohtaaminen on taas turvallista, mikä tulee muuttumaan? Työelämän ”uusi normaali” rakennetaan nyt. Se, että voimme jatkossakin työskennellä lähes kaikessa ”etänä”, ei tarkoita, että meidän pitäisi niin tehdä. Me Novetoksella uskomme, että korona-ajan voittajia ovat ne organisaatiot, joissa ymmärretään aidon kohtaamisen merkitys ja uskalletaan ravistella totuttuja työskentelytapoja.

 

Viime keväänä moni organisaatio otti aiemmin mahdottomalta vaikuttaneen digiloikan, jolloin olennaista oli ehkäistä työskentelyn keskeytyminen. Pian voimme jälleen valita, miten työskentelemme. Palaammeko vanhaan vai jäämmekö etämoodiin? Millä perusteella valitsemme tulevaisuuden työskentelytapamme?

 

Nyt, kun monitilatoimistojen käyttöaste on minimissään, etätyössä voidaan nähdä mahdollisuus kalliiden vuokrien leikkaamiseen, yhteisten tilojen pienentämiseen ja toimiston käytön porrastamiseen. Pelkkä taloudellinen peruste ei ole kestävä työtapojen määrittelyn perusta. Jotta organisaation kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, vuorovaikutusta pitää johtaa yhteisen tavoitteen näkökulmasta. Laadukkaiden kohtaamisten tuoma lisäarvo synnyttää aitoa taloudellista hyötyä. Voivatko nämä edut olla suuremmat, kuin tilaratkaisujen säästöt?

 

Työelämän ”uuden normaalin” kynnyksellä meillä on ainutkertainen mahdollisuus toiseen loikkaan uudistamalla vuorovaikutusta entistä tarkoituksenmukaisemmaksi.Viimeaikainen aivotutkimus tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia laadukkaan vuorovaikutuksen rakentamiseen, ja auttaa organisaatioita tekemään viisaita valintoja tulevaisuuden työskentelytapojen uudistamisessa.

 

Neurotieteilijä Katri Saarikiven mukaan empatia eli ihmistaju on tulevaisuuden työelämän avaintaito. Aivomme voivat esimerkiksi hakeutua kirjaimellisesti samalle syketaajuudelle toisten kanssa työskennellessä, mikä vaikuttaa myös johtajuuden ilmiöissä. Eräs aivojen mekanismi puolestaan ei tunnista erillisyyttä yksilöiden välillä. Jos työ on ongelmanratkaisua, ja organisoituminen yhteisen tavoitteen ympärille tuottaa enemmän kuin yksittäisten ihmisten ongelmanratkaisukykyjen summan, miten työyhteisö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla aivotutkimuksen löydökset huomioiden?

 

Työyhteisön kriittinen menestystekijä on vuorovaikutus, ja kuten Saarikivi korostaa, olennaista ei ole sen määrä, vaan laatu. Ihminen on sosiaalinen laumaeläin. Menestymisemme lajina perustuu toki näppärään ongelmanratkaisukykyyn ja työkalujen käyttämiseen, mutta erityisesti ainutlaatuiseen kykyymme tehdä pitkäjänteistä ja syvää yhteistyötä.

 

Kun organisaation toimintaa ohjataan empatiaa ja yhteistyötä rakentaen, voimme luoda edellytykset luontaisesti laadukkaalle ajattelulle ja ryhmän kollektiivisen älykkyyden käyttöönotolle. Korona-ajan voittajia ovat ne organisaatiot, joissa kilpailuetua lähdetään rakentamaan ihmisen lajityypillistä toimintaa ja ajattelua ymmärtäen ja mahdollistaen.

 

****

 

Johdon konsultti, valmentaja, coach, työnohjaaja Outi Olkkola auttaa organisaatioita ja työyhteisöjä strategisessa uudistumisessa ja aidosti vaikuttavan muutoksen johtamisessa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä muutoshankkeiden vetäjänä, valmentajana ja henkilöstöjohtajana. Outissa yhdistyy ymmärrys ihmismielen ja yhteisöjen toiminnasta sekä kannattavasta liiketoiminnasta.

 

Artikkeli on osa Helsingin Ekonomien ja Novetoksen vastuullisen johtajuuden yhteistyökokonaisuutta. Artikkeleissa ja niihin liittyvissä webinaareissa
Novetoksen asiantuntijat tarjoavat uusinta tietoa, toimivia työkaluja sekä näkemyksiä ja kokemuksia johtajuuden kehittämisestä – vastuullisen johtajuuden teemaa avataan pala kerrallaan.

 

ILMOITTAUDU:  Live-tapaamisella kilpailuetua
Vastuullinen johtajuus -webinaarisarja

Perjantai 19.2.2021 klo 9.00-10.00

 

 

 

 

“Me Novetoksessa autamme johtoa ja tiimejä rakentamaan toimivia käytäntöjä uudistuvaan työhön. Osallistamalla ihmiset mukaan kehittämiseen syntyy innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Uudistetaan yhdessä työkulttuurianne!”

 

TUTUSTU NOVETOKSEN ASIANTUNTIJOIHIN