Uusi työ, uudet tilat. Vierailu Artekin pääkonttorille.

Kirjoittaja: Laura Larres, Artek

Artekin pääkonttorin keskiössä on avoin tila, jossa voi lounastaa, istahtaa kahville tai pitää vaikka pikapalaverin. Kuva: Tuomas Uusheimo / Artek

 

Uusi työ, uudet tilat

 

Yritykset ja tiimit ovat löytäneet tiensä takaisin toistensa luo, mutta tapa tehdä yhteistyötä on muuttunut pysyvästi. Uudessa työskentelytavassa tasapainoillaan lähi- ja etätyön välillä. Asiantuntijaorganisaatioissa monille yrityksille uusien työntekijöiden löytäminen ja henkilöstön sitouttaminen on muodostunut haasteeksi, johon tiimien yhteenkuuluvuuden vahvistaminen voi olla vastaus.

Meillä on kolme merkittävää haastetta ratkaistavana: talouden, ilmaston ja digitaalisuuden muutokset”, toteaa Vitran työympäristösuunnitteluosaston vetäjä Tim Reusch. ”Emme voi puhua enää pelkästään tuottavuudesta ja yritysten ja osakkaiden eduista, vaan meidän on omilla toimillamme edistettävä maapallon ja ihmisten hyvinvointia.” Yrityskulttuuri ja johtaminen nousevat avainasemaan. Hierarkian ja ahtaiden roolien sijasta Reusch puhuu yhteisistä arvoista ja visiosta, selkeät linjaukset korvaavat pakkomielteisen tehokkuuden mittaamisen, ja tiukan kontrolloinnin tilalle tarvitaan luottamusta ja vastuunjakoa. Työtilojen puolestaan pitää edesauttaa työntekijöitä suoriutumaan tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla: mahdollistaa innovaatio ja ruokkia motivaatiota, tukea tehokasta ja laadukasta työskentelyä sekä tarjota puitteet yrityskulttuurille.

Vitran Amsterdamin toimistolla tiimi työskentelee suuren yhteisen Joyn 2 -pöydän ääressä. Syyskuussa 2023 lanseerattavat ACX-työtuolit valmistetaan pääosin kierrätysmateriaaleista.
Kuva: Jordi Huisman / Vitra

 

Tunnesiteet rakentavat luottamusta

Yksi fyysisten työtilojen keskeisistä tehtävistä on luoda ympäristöjä, jotka tuovat ihmiset yhteen, edistävät yhteistyötä ja herättävät yrityskulttuurin eloon. Etä- ja hybridityön yleistyessä tämä ei enää tapahdu luonnostaan, vaan työnantajan on suunniteltava ja mahdollistettava se. Jokaisen olisi voitava kokea, mitä heidän työpanoksensa merkitsee organisaation menestykselle ja tuntea olevansa osa isompaa yhteisöä. Yhteisöllinen työympäristö tarjoaa tiimeille tilan, jossa ne voivat työskennellä keskittyneesti ja olla silti läsnä työpaikan arjessa.

Toimivassa työympäristössä on tilat ryhmätyölle sekä muodollisille ja epämuodollisille kohtaamisille itsenäistä työskentelyä unohtamatta. ”Asiantuntijatyötä tekevän päivään sisältyy sekä suunnittelua ja yhteistyötä vaativia tehtäviä (manager tasks) että itsenäistä, keskittynyttä työskentelyä (maker tasks), ja näiden välillä pitää voida sukkuloida sulavasti. Myös tauoille, latautumiselle ja spontaanille hauskaan hetkeen heittäytymiselle tulee olla paikkansa.”, toteaa Tim Reusch. Työpäivän aikana olisi voitava nauttia kuppi kahvia kollegoiden kanssa puhumatta työasioista. Näin työntekijöiden välille syntyy tunnesiteitä, jotka auttavat rakentamaan luottamuksen kulttuuria ja ainutlaatuista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työpäivä toimistolla onkin Reuschin mukaan kokemus kaikille aisteille – ihmisten aikaansaama, ei algoritmien.

 

Jäsenilta Artekin pääkonttorilla

Huhtikuussa 2023 Helsingin Ekonomien Kansainväliset Ekonomit järjesti jäsenillan Artekin pääkonttorilla. Illan pääpuhuja, Vitran työympäristösuunnittelutiimin vetäjä Tim Reusch, luotasi katsauksen tämän päivän työelämän haasteisiin ehdottaen niihin ratkaisuja johtamisen ja tilasuunnittelun keinoin. Keskustelu jatkui vilkkaana puheen jälkeen vieraiden tutustuessa samalla Artekin Mannerheimintiellä sijaitsevaan pääkonttoriin, jossa työpisteet ovat toteutettu Vitran ratkaisuilla Artekin klassikoiden muodostaessa kalustuksen kivijalan.

Vitran työympäristösuunnittelutiimin vetäjä Tim Reusch