Ekonomi, teknologia ja tulevaisuus

Kirjoittaja: Mika Aaltonen, AI Strategy Company

 

”Tulevaisuus on jo täällä, mutta se ei ole tasaisesti jakautunut ihmisten kesken”, huomautti tieteiskirjailija William Gibson.

 

Erityisen hyvin Gibsonin ajatus kuvaa käynnissä olevaa digitalisaatiota. Kuin Liisa ihmemaassa, olemme astuneet kaninkolon läpi ulottuvuuteen, jossa kaikki inhimillisen elämän elementit ovat läsnä. Ulottuvuuteen, joka on yhtä aikaa pelottava ja rajattomia mahdollisuuksia sisältävä.

 

Uudet teknologiat – tekoäly, koneoppiminen, lohkoketju, lisätty todellisuus, lisätty virtuaalisuus, asioiden internet, robotiikka ja kvanttilaskenta – ovat muutokset ajureita. Jokainen teknologia erikseen sisältää uusia mahdollisuuksia. Yhdessä ne muodostavat tien tulevaisuuteen.

 

 

Tie tulevaisuuteen

 

Huhti-toukokuulla Helsingin Ekonomien jäsenille toteutettiin tekoälykysely, jonka tavoite oli auttaa mieltämään edessä olevia muutoksia ja miettimään vastauksia käynnissä oleviin kehityskulkuihin. Vastaajia oli 605.

 

Robotiikkaa käytetään yleisesti 17 % vastaajien organisaatioissa tai ainakin yhdessä yksikössä 21 % organisaatioissa. Myös tekoäly on käytössä tai testausvaiheessa yli puolilla vastaajien organisaatioista. Seuraavaksi yleisimmin käytössä on koneoppiminen, jota käytetään lähes 30 % organisaatioissa. Asioiden internet on käytössä joka viidennessä organisaatiossa.

 

Vähemmän käytössä ovat lisätyn todellisuuden ja lisätyn virtuaalisuuden teknologiat. Ne ovat käytössä 10 % organisaatioissa. Lisäksi vastaajat kertovat, että heillä on pilotteja ja suunnitelmia näiden teknologioiden hyödyntämisen suhteen. Myös lohkoketju on käyttämätön voimavara. Yli 80 % vastaajista kertoi, ettei heillä ole suunnitelmia sen käyttöönottoon tai että asia ei ole heille tuttu. Kvanttilaskenta sen sijaan on käytössä noin 10 % organisaatiosta.

 

 

Uusi, uljas maailma

 

Rakennamme uljasta, uutta maailmaa. Rakennamme uusia työkaluja, jotka alkavat muokata meitä. Internet on aikamme suurin sosiaalinen ja taloudellinen kokeilu, johon kaikki osallistumme.

 

Vuonna 2020 maailmaa ravistelee koronapandemia. Koronavirus on tappanut enemmän amerikkalaisia kuin Vietnamin sota. Silti, se ei ole ainoastaan terveyskriisi. Se on myös talouskriisi. Se kaataa ihmisiä ja yrityksiä. Ja pakottaa miettimään kokonaan uusia vastauksia – osa näistä vastauksista löytyy uljaan, uuden maailman sisältä.

 

Kyselyn vastaajista 90 % arvioi käynnissä olevien muutoksien tapahtuvan nopeammin tai merkittävästi nopeammin kuin aikaisemmin. Ne tapahtuvat parhaillaan tai lyhyen aikavälin, 1 – 3 vuoden, sisällä. Lisäksi lähes kaikki (97,2 %) ekonomit arvioivat, että muutokset tapahtuvat suurelta osin nykyisten ajatusmallien ulkopuolella.

 

Ammatit ovat olleet yhteiskuntamme kulmakiviä. Ne ovat ohjanneet koulutusjärjestelmäämme, antaneet keinon ansaita elantomme ja luoneet pohjan vakaalle edistykselle. Ne ovat taanneet osaamisen ylläpitämisen ja huolehtineet hyväksyttyjen toimintatapojen jatkumisesta.

 

Nyt tämä rakenne on murtumassa. Tekoäly tekee uudenlaiset strategiat, prosessit ja palvelut mahdollisiksi. Ihminen ja kone tekevät yhteistyötä. Tekoäly lisää ihmisen kyvykkyyttä toimia uusilla tavoilla.

 

Ekonomit arvioivat tätä muutosta katsomalla kehitystä 5 vuotta taaksepäin ja 5 vuotta eteenpäin.

 

Viimeisen 5 vuoden aikana noin 40 % ihmisistä on jo siirtynyt tehtäviin, jotka vaativat uusiin teknologioihin liittyvää osaamista.

 

Tulevien 5 vuoden aikana muutos koskettaa kahta kolmesta työntekijästä. Lisäksi muutos tunkeutuu syvemmälle. Lähes 20 % organisaatioissa uudet osaamisvaatimukset koskettavat kaikkia työntekijöitä. 50 % organisaatioissa ne koskettavat joka toista työntekijää.

 

Tekoäly korvaa työpaikkoja. Se muuttaa nykyisiä työpaikkoja.

 

Usein ymmärryksemme ammateista liittyy niiden historiaanmja siihen, että ajattelemme, miten ihmiset tiettyjä tehtäviä ratkovat. Tällainen ajattelumalli todennäköisesti jättää huomiotta monia mahdollisuuksia – koneet eivät ehkä ratko ongelmia samalla tavoin kuin ihmiset eivätkä toista ihmisten kyvykkyyksiä.