Future Proof 2018 järjestäjät

Future Proof

Teksti: Juha Voipio
Kuvat: Laura Oja

 

Käsite ”future-proofing” tai kotoisammin tulevaisuudenkestävyyden varmistaminen kuvaa prosessia, jonka tarkoituksena on ennakoida tulevaisuutta ja tätä kautta kehittää keinoja tulevista muutoksista johtuvien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi (vapaa käännös Brian Richin artikkelista vuodelta 2014).

 

Tulevaisuuden työelämästä puhuttaessa tuntuukin, että aiheen ympärillä vellova julkinen keskustelu on keskittynyt mässäilemään juuri näillä tulevaan kehitykseen yhdistetyillä epäsuotuisilla seurauksilla: suuri osa työtehtävistä muuttuu tarpeettomiksi, kokonaisia toimialoja katoaa, robotit sitä, koneoppiminen tätä. Murros, jossa elämme parhaillaan, tarjoaa kuitenkin myös merkittäviä mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen vaatii panostuksia osaamiseemme ja osaamistemme kehittämiseen. Yhteisestä halusta tukea tätä kehitystyötä syntyi Future Proof -niminen hanke, jonka pilottitapahtuma järjestettiin viime vuoden syksyllä kutsuvierastapahtumana yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, KY ry:n sekä Suomen Ekonomien kanssa.

 

Yhdessä olemme vaikuttavampia
Future Proof -hankkeen taustalla on Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuuteen vuonna 2018 perustettu työryhmä, joka toi yhteen neljä ekonomi- ja kylteriyhteisön tahoa: Helsingin Ekonomit, Suomen Ekonomit, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat. Työryhmä aloitti toimintansa viime keväänä, tavoitteenaan vahvistaa näiden jäsenorganisaatioiden välistä viestintää ja yhteistyötä mahdollistaen palveluntarjonnan, joka entistä paremmin ottaa huomioon jäsenistömme tarpeet ja toiveet. Tekemistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi vielä riittää, mutta työryhmäläisten ennakkoluuloton ja innostunut halu lähteä tälle yhteiselle kehitysmatkalle lupailee hienoja asioita tulevaisuutta silmällä pitäen.

Future Proof on tämän yhteisiin ponnisteluihin nojaavan kehitystyön ensimmäinen konkreettinen ilmenemismuoto. Etsiessämme yhteisiä haasteita ja aihealueita, joihin tarttua, nousivat osaamisen, oppimisen ja edellä mainitut kehittämiseen liittyvät teemat hyvin nopeasti työryhmän yhteiseksi nimittäjäksi. Tapahtumakonseptia pallotellessamme toiveeksi nousi passiivisen kuuntelemisen sijasta halu nostaa aktiivinen yhdessä tekeminen tapahtumamme ytimeksi. Syntyi yhteiskehittelyyn nojaava työpaja, joka pohti työn tulevaisuutta ja niitä osaamisia, joilla paremmin menestymme huomisen työssä.

 

Yhdessä teemme tulevaisuuden
Osaamishankkeet ovat syystäkin nyt pinnalla. Dare to Learn on parissa vuodessa kasvanut oppimisen Slushiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö lanseerasi vuonna 2017 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n, jota viedään nyt konkretiaan lukuisien kehitysohjelmien kautta, ja esimerkiksi Suomen Ekonomit on ollut myös vahvasti mukana koulutuspoliittisessa keskustelussa ja visioimassa koulutuksen ja oppimisen tulevaisuutta. Näkyvien ja vakiintuneiden toimijoiden olemassaolo ei kuitenkaan ole syy jättäytyä keskustelun ulkopuolelle. Päinvastoin, mitä monipuolisempaa toimintaa valjastamme osaamismahdollisuuksien maksimoimiseen, sitä hedelmällisempiä tuloksia voimme tältä työltä odottaa.

 

Future Proofin kantava ajatus on vahva usko siihen, että laajennetun yhteisömme monipuolisuus ja laaja-alaisuus on voimavara, jota meidän tulisi entistä vahvemmin hyödyntää toiminnassamme. Tämä vahva usko näkyi ja kuului lokakuisena iltapäivänä ravintola Sipulissa, kun monikymmenpäinen työpajamme yhdessä innostui, ideoi ja innovoi osaamisen tulevaisuutta. Tulemme julkaisemaan raportin pilottitapahtumamme tuloksista sekä ensimmäisen yhteisömme voimin kehitetyn näkemyksen siitä, millaisten osaamisten kautta varmistamme menestymisemme niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Tämä työ ja sen tulokset tulevat toimimaan pohjana Future Proofin jatkohankkeille, joiden suunnittelu on jo alkanut.

 

Tulevaisuuden osaamiset rakennetaan nyt
Vain muutos on pysyvää, totesi kreikkalainen filosofi Herakleitos muinoin. Ymmärrettävästi haaste pysyä muutoksen tahdissa voi tuntua ylitsepääsemättömältä, mutta pisinkin matka alkaa aina ensimmäisellä askeleella. Future Proof -matka on onnistuneesti alkanut, ja sen jatkoaskeleet pyrkivät omalta osaltaan tarjoamaan työkaluja yhteisömme osaamistyön tueksi. Helsingin Ekonomien hallituksen edustajana toivon myös, että esimerkiksi kerhotoimijamme tutustuvat tapahtumamme tuloksiin ja pohtivat, kuinka näitä tuloksia voisi hyödyntää tapahtumatarjontamme suunnittelussa. Osaamishaaste on yhteinen haasteemme ja yhdessä olemme vaikuttavampia, yhdessä teemme tulevaisuuden. Koskaan ei ole liian aikaista toimia, sillä tulevaisuuden osaamiset rakennetaan nyt.

 

Lisätietoja: futureproof.fi

 

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 1/2019 sivuilla 28-31.