Kuka päättää ekonomiasioistasi

Kuka päättää ekonomiasioistasi – hallitushakijat esittäytyvät

Helsingin Ekonomien hallitukseen valitaan vuosittain uusia jäseniä yhdistyksen kokouksessa. Hallitus- ja puheenjohtajakauden pituus on kolme vuotta. Tänä vuonna päätetään myös siitä, kuka johtaa Euroopan suurinta ekonomiyhdistystä puheenjohtajanamme. Hallitus johtaa Helsingin Ekonomien toimintaa puheenjohtajan vetämänä ja vaikuttaa päätöksillään huomattavasti myös valtakunnallisiin, Suomen Ekonomien linjauksiin. Hallitus ilmentää mahdollisimman laajasti jäsenkuntaa niin demografisilta tekijöiltään kuin osaamisalueiltaankin.

 

Yhdistyksen kokouksen valitsema nimitystoimikunta valmistelee esityksen hallitukseen valittavista jäsenistä hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Kun esitys on valmis, tiedotetaan siitä mm. Helsingin Ekonomien verkkosivuilla. Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet päättävät valinnoista. Ohessa on esitelty hakijat.

 

Hallitushakijat esittäytyvät ja vastaavat kysymykseen: Miksi juuri minä?

 

Puheenjohtajahakija

 

Jukka-Pekka Kokkonen, Tuotepäällikkö, OP

Jukka-Pekka Kokkonen

Uskon, että kokemukseni Helsingin Ekonomeissa sekä hallituksen varapuheenjohtajana että aktiivisena jäsenenä on antanut minulle näkemystä auttaa hallitustamme kehittämään yhteisöämme jatkossakin paremmin jäsentemme tarpeita vastaavaksi. Haluan varmistaa, että teemme asiat rohkeasti uudella tavalla ja jäsentemme ääntä kuullen.

 

Olemme maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen yhteisö ja olen saanut oppia vuosien saatossa hyvin paljon. Toivon, että voin auttaa yhä useampia jäseniämme löytämään tarjontamme ja osallistumaan yhteisössämme auttaen meitä kaikkia menestymään paremmin. Haluan parantaa meidän viestinnän ja tarjonnan kohdentamista, jotta mahdollisimman moni pääsisi kehittämään itselleen tärkeintä osaamista.

 

Henkilökohtaisten verkostojen ja luottamuksellisten kohtaamispaikkojen tarjoaminen on mielestäni yhä tärkeämpää digitalisoituvassa maailmassa. Voimme kuitenkin kohdata useampia jäseniämme tarjoamalla myös digitaalisia palveluita, jotka ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta juuri tarpeen vaatiessa.

 

Yhdessä Suomen Ekonomien ja muiden meille tärkeiden sidosryhmien kanssa haluan, että teemme vaikutuksen laajemminkin yhteiskunnassa olemalla rohkea ja avoin muutosvoima. Tulen tekemään kaikkeni, että Helsingin Ekonomit auttaa jäseniään menestymään ja kehittämään itseään jatkuvasti.

 

 

Hallitushakijat

 

Janne AhoRecruitment Consultant, Tuocon Oy

Janne Aho

Olen itse aktiivinen HEKO:n tapahtumien kävijä ja mielestäni toiminta on laadukasta sekä osaamista ja verkostoja kehittävää. Haluan olla mukana luomassa tulevaisuuden tapahtumia ja innostaa etenkin vastavalmistuneita ja nuoria ekonomeja osallistumaan toimintaan ja tapahtumiin.

 

Esa Alm, Yritystarkastaja, Tulli

Esa Alm

Olen julkishallinon ja viranomaistoiminnan asiantuntija, mutta tunnen myös yrityskenttää laajasti tarkastustyskentelyni ansiosta. Tunnen myös HEKOn toimintaa ja ammattiyhdistystoimintaa yleisestikin melko hyvin kokemukseni kautta, mikä mielestäni parantaa hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Koulutus ja aikuisopiskelu on lähellä sydäntäni, erityisesti omakohtaisen opiskelun kautta. Mielestäni hallituksessa tulee olla myös julkishallinnon edustusta, koska se on kokonaisuudessaan merkittävä sektori ja HEKOlaisten työllistäjä. Olen myös yhteistyökykyinen ja innokas kehittämään HEKO:n toimintaa jäsenistömme ja opiskelijoiden hyväksi kaikilla osa-alueilla ja kaikin voimin.

 

Vilja Arola, Työsuojelutarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Vilja Arola

Olen pitkäaikainen HEKO-aktiivi ja nyt motivoitunut vaikuttamaan myös hallitustasolla. Olen viimeiset 10 vuotta toiminut niin johtokuntalaisena, puheenjohtajana kahdessa kerhossa kuin työelämätyöryhmän jäsenenä. Olen taustaltani monipuolinen työelämän ja työhyvinvoinnin asiantuntija ja katson, että HEKO:n hallitukseen tarvitaan enemmän työelämäkysymysten asiantuntemusta sekä julkishallinnon ja valtiosektorin tuntemusta ja näkökulmaa. Lisäksi koen, että HEKO:ssa on tarvetta yhä vahvistaa jäsenistön työelämätietoutta ja osaamista työmarkkinakysymyksissä.

 

Kerhotoiminnan merkitys jäsenpidolle on keskeistä ja sillä on edelleen olennainen yhteys liittotason toimintaan. Minulle onkin tärkeää kerhotoiminnan laadukkaista edellytyksistä huolehtiminen ja sen houkuttelevuudesta huolehtiminen jatkossakin. Sydäntäni on lähellä kerhotoiminnan kehittäminen ja samalla sen jatkuvuuden turvaaminen, huomioiden uudet toimintatavat ja kokeilut. Myös kansainvälisen jäsenistömme ja jäsenpotentiaalin tiiviimpi integrointi toimintaan on tärkeä mahdollisuus. Itselleni on myös keskeistä yhä tiiviimpi yhteys hallituksen ja kerhotoimijoiden välillä sekä opiskelijayhteistyö. Tähän liittyy esimerkiksi avoin tiedonkulku sekä matalan kynnyksen kuuleminen ja ajatustenvaihto.

 

Minulla on kokemusta esimerkiksi vertaiskouluttamisen verkostosta ja HEKO-toimintaan voimme omaksua myös uudenlaisia malleja. Jäsenistön asiantuntemusta voi hyödyntää yhä paremmin mahdollistamalla uudenlaisia matalan kynnyksen kohtaamisia: voimme täsmäoppia paljon toinen toisiltamme. Valtion korkeasti koulutettujen luottamusmiehenä näen minkälaisia tarpeita työelämässä jäsenistöllä on. Voimme HEKO-toimintaan sisällyttää paljon sellaista konkreettista, joka vahvistaa taitoja muuttuvassa työelämässä, ekonomiosaamista ja yhteistyötä. HEKO on tärkeä mahdollistaja.

 

Tässä työssä haluan olla mukana.

 

Rauno Haapanen, Hankekoordinaattori, Helsingin Työkanava HeTy ry

Rauno Haapanen

HEKO on antanut minulle paljon: hyviä kavereita, arvokkaita kontakteja sekä yhteisön, jonka arvot tunnen omikseni. Johtokunta- ja hallitustyöskentely on ollut loistava tapa päästä vaikuttamaan ekonomien – siis myös ihan omiinkin – asioihin. Haluan olla mukana, kun asioita kehitetään ja viedään eteenpäin. Yhteistyö ekonomikollegojen kanssa on hauskaa ja koko ajan siinä oppii uutta. Olen utelias kaikelle uudelle ja rakastan haasteita. Olen seurannut tarkalla silmällä ja korvalla HEKOn kehittämissuunnitelmia. Digitalisaatio, yhteistyö yritysten kanssa, jäsenpito ja uusien jäsenten hankinta sekä yhdistyksen vakaa talous ovat asioita, joihin haluan panostaa. Emme saa hukata brändiämme.

 

Hanna Kiiras, Opiskelija

Hanna Kiiras

Olen toiminut pitkään – yli 15-vuotta – ammatillisessa koulutuksessa asiakaspalvelun ja myynnin lehtorina. Täten minulle on näkemys koulutuksesta ja pedagogiikasta. Haluan myös vaikuttaa täten koulutuspolitiikkaan. Säästöt on loputtava! Helsingin Ekonomien tulee pyrkiä vaikuttamaan, miten tulevaisuudessa halutaan kouluttaa.

 

Esa Kinnunen, Director, IOT Business Unit, DNA Oy

Esa Kinnunen

Olen tehnyt suhteellisen pitkän uran kansainvälisessä liiketoiminnassa, erityisesti korkean teknologian parissa vieden suomalaista osaamista maailmalle. Viimeiset kuusi vuotta toiminut kasvuyrittäjänä ja oppinut tämän elämän realiteetit kantapään kautta. Nyt olen mielelläni uudessa vaiheessa tarjoten opittuja taitoja ekonomikollegoille, josta yhtenä esimerkkinä on mentoroinnit Suomen Ekonomiliiton jäsenille ja MPS asiakkaille tämän vuoden aikana.

 

Seppo Leminen, Tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus PTT

Seppo Leminen

Mielenkiintoinen näköalapaikka kauppatieteiden osaamisen edistämiseen ja kehittämiseen -vaikutetaan yhdessä enemmän.

 

Oona Matinpalo, Consultant, Deloitte Oy

Oona Matinpalo

Muun muassa S-pankin ylempi johto on ideoinut toimintansa suuntaa yhessä milleniaalien kanssa. Meiltä milleniaaleilta haetaan innovatiivisuutta sekä ajatuksia toiminnasta digimurroksessa. Miksei heko olisi tässäkin edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, ottamalla hallitukseensa yhden innokkaan milleniaalin?

 

Nuoresta iästäni huolimatta olen ehtinyt kartuttamaan kykyjäni edellä manituilla osa-alueilla. Vahvana ja kansainvälisenä naisena haluaisin erityisesti olla mukana edistämässä nuorten ekonomien työllistymistä Suomen lisäksi ulkomaille. Itse näen kansainvälisen kokemuksen osana elinikäistä oppimista. Kultturelliälykkyys voi olla osa Suomen kilpailuetua. Sen sijaan että puhuttaisiin ‘aivovuodosta ulkomaille’, meidän tulisi edistää siihen liittyvää paluumuuttoa. Fakta on kuitenkin se, että ulkomailla voi oppia uusia ja hyödyllisiä taitoja.

 

Hekon toiminnan johtamisessa sekä kehittämisessä tarvitaan varmasti tiimityötaitoja, kokemusta toiminnan kehittämisestä mutta myös uusia ideoita. Vähäinen kokemukseni hallitustyöskentelyssä ja nuori ikäni takaa out-of-the-box innovatiivisuutta, sillä toimintatapani tai ajatukseni Hekon toiminnasta eivät ole rutinoituneita tai staattisia.

 

Heidi Rouhiainen, VP, Operations, Data Refinery Oy

Heidi Rouhiainen

Olisin kiinnostunut osallistumaan aktiivisemmin Helsingin Ekonomien toimintaan ja toiminnan kehittämiseen sekä verkostoitumaan ekonomijäsenten kanssa. Helsingin Ekonomit ovat aktiivisesti läsnä ekonomien elämässä ja osallistuisin mielelläni eri aktiviteettien suunnitteluun ja järjestämiseen. Myös hallitustehtäviin syventyminen ja oman osaamisen kehittäminen kiinnostavat.

 

Anne Turunen, Lehtori, TKI-asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Anne Turunen

Luottamustehtävä kokemukseni on laaja ja osaamista on hyvin eri aloilta. Monipuolisuus on valttia näissä tehtävissä. Myös verkostot ovat laajat, joita tarvittaessa voi hyödyntää tässäkin tehtävässä. Hekon parissa olen ollut hyvin aktiivinen viimeiset kolme vuotta, niin tapahtumaosallistujana kuin työelämätyöryhmän sekä Markkinointiekonomien johtokunnan jäsenenä. Haluaisin päästä tarkastelemaan toimintaa ja antamaan panokseni vielä seuraavallekin ‘tasolle’.

 

Eiren Tuusjärvi, Brändiasiantuntija ja tutkija, BrändiAkatemia

Eiren Tuusjärvi

Helsingin Ekonomien hallituksen jäsenenä hyödyntäisin erityisesti tutkimukseen, brändimarkkinointiin ja kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää osaamistani. Yritysten verkostoitumiseen liittyneen markkinoinnin väitöskirjatyöni Helsingin kauppakorkeakoulussa, tutkimus- ja opetustehtävät Aalto-yliopistossa, Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja VTT:llä sekä työskentely BrändiAkatemian kautta ovat tarjonneet tehokkaat foorumit kehittää ja hyödyntää omaa osaamista.

 

Ympäristö muuttuu ja sitä myötä ekonomien kohtaamat vaatimukset elävät. Siksi on hyödyllistä ajoittain tarkastella ekonomina työskentelemiseen liittyviä monia merkityksiä. Tunnemmeko tekijät, jotka jäseniämme yhdistävät? Löytyykö tekijöitä, jotka erottavat ekonomit muista ammattiryhmistä? Ja joilla haluamme erottua? Ovatko osaamisen vaatimukset muuttuneet ja millä tavoin? Kiinteä yhteys jäsenistöön pitää Helsingin Ekonomien merkitykset jäsenilleen olennaisina. Ja vahvistaa myös Helsingin Ekonomien roolia yhteistyössä Suomen Ekonomien kanssa.

 

Olisin mielelläni mukana kehittämässä toiminnan saavutettavuutta Helsingin Ekonomien kaikille jäsenille kuin myös uusia toimintamalleja. Verkostoitumisen korostaminen on ollut erinomainen valinta yhdeksi painopisteeksi. Näen, että tuon työn jatkaminen ja uusien verkostoitumiskanavien kehittäminen on tärkeää. Verkostoituminen tapahtumien puitteissa voisi ulottua myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Lisäksi toimintaan voisi syntyä lisäarvoa ja osaaminen syventyä toteuttamalla yksittäisten tapahtumien lisäksi laajempia kokonaisuuksia.

 

 

Martti Warras, Partner, Profos Consulting Oy & Profos Executive Search Oy

Martti Warras

Olen tottunut työskentelemään eri tasolla olevien henkilöiden kanssa ja viemään asiat perille. Uskon että taustani ja työkokemukseni ansiosta minulla olisi annettavaa Hallituksen jäsenenä. Halu viedä Ekonomiliiton asioita eteenpäin ja olla mukana muutoksessa on suurta.

 

Taustani on kansainvälinen. Kävin koulun ja opiskelin ranskaksi. Valmistuin 2003 kunniamaininnalla kauppakorkeakoulusta, jossa suoritin kunniamaininnalla International Trade and Business tutkinnon (Kansainvälinen Kauppa ja Liiketoiminta).

 

Tämän ansiosta tunnen monia eri kulttuureja ja työtapoja. Puhun sujuvaa suomea, englantia ja ranskaa, joka auttaa työskentelyäni kansainvälisten yritysten konsultoinnissa. Vuodesta 2014 olen toiminut liiketoiminnan kehityksessä konsultoiden eri toimialojen kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Olen kehittänyt niille uusia strategioita, tutkinut kansainvälistymismahdollisuuksia, kartoittanut uusasiakashankintaa, etsinyt uusia liiketoimia, vastannut muutoksesta yrityksissä, sekä valmentanut johtajia ja hallituksen jäseniä.

 

Vuosikokouksen sivustolle >

 

Tämä artikkeli on laajempi julkaisu Helsingin Ekonomien verkkolehdestä 5/2018 sivuilla 10-11.