Hallitustyöskentely osakeyhtiössä – antoisa luottamustehtävä vai jopa täysammattilaisuus?

Hallitus on yhtiökokouksen ohella osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin. Hallituksen velvollisuuksiin kuuluu yrityksen hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sekä niiden valvominen. Hallitus valitsee sekä tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan. Hallituksen on osakeyhtiölain mukaan kaikissa päätöksissään edistettävä yhtiön etua ja toimittava huolellisesti. Valtaan kuuluu siis myös huomattava vastuu. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajille tai esimerkiksi yhtiön velkojille toimiessaan vastoin huolellisuusvelvoitetta.

 

Käytännönläheisemmin sanottuna hallitus toimii osakkeenomistajien tahdon suodattimena ja yhtiön toimivan johdon esimiehenä. Hallituksen rooli korostuu erityisesti silloin kun yhtiössä tehdään merkittäviä liiketoimintaan liittyviä ratkaisuja, joko pakosta, kuten tämän kevään koronapandemian aikana, tai oma-aloitteisesti reivaten yhtiön strategiaa suotuisampien tuulien suuntaan.

 

Mitä sitten vaaditaan hyvältä hallituksen jäseneltä? Luonnollisesti vahva pohjakoulutus, kuten meillä ekonomeilla jo on. Toiseksi tarvitaan vahva ja monipuolinen työkokemus yrityksen talouden ja liiketoiminnan johtamisesta. Monipuolisuus, yhteistyökyvyt ja hyvät verkostot ovat valttia hallitustyöskentelyssä. Harvoin hallitukseen valitaan asiantuntijaa vain jonkin erityistaidon perusteella. Oman alansa erityistaitajia toki tarvittaessa kuunnellaan, kun yritys kaipaa täsmätietoa. Toimitusjohtajan työkokemus on paras koulu yhtiöiden hallituksiin.

 

Hallitusjäsenkoulutusta tarjoaa useat tahot Suomessa. Tunnetuimmat ovat Kauppakamarin Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutusohjelma sekä Boardmanin Omistajuus ja Hallitustyöskentely -valmennus. Molemmilta kursseilta saa hyvät perustiedot hallitustyöskentelystä ja verkostoituu laajasti hallitustyöskentelyn nykyisiin sekä tuleviin ammattilaisiin. Konsepteissa on pieniä eroja, kuten Kauppakamarin kurssi käydään puolen päivän erissä, kun taas Boardman kurssi käydään kahden päivän jaksoissa tiiviinä pakettina. Kauppakamarin kurssiin liittyy vapaaehtoinen lopputentti Tampereella, jos haluaa kokeilla opittuja taitoja kirjallisen kokeen muodossa.

 

Miten hallituspaikkoja voi sitten hakea? Luonnollisesti samalla tavoin kuin työpaikkoja. Kannattaa olla aktiivinen ja ottaa rohkeasti yhteyttä kiinnostavien yritysten omistajiin sekä hallitusten puheenjohtajiin. Suomesta löytyy myös muutama merkittävä yhdistys, jotka pyrkivät kehittämään yritysten hallitustyötä ja sen myötä niiden kilpailukykyä. Sopivaan verkostoon liittymällä voi kehittää omaa ammattitaitoansa hallitusammattilaisena, sekä tapaa valtavasti mielenkiintoisia kollegoita saman aihepiirin ympäriltä. Jokaisella näistä yhdistyksistä on omat erityispiirteensä:

 

  • Boardman on osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista. https://www.boardman.fi
  • Board Professionals Finlandin tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä ja saamalla tuoda lisää naisia yritysten hallituksiin. https://boardprofessionals.fi
  • Directors’ Institute Finland edistää hyviä hallituskäytäntöjä monipuolisesti, ja sen jäsenet ovat tyypillisesti pörssiyhtiöiden hallituksissa. https://dif.fi
  • Hallituspartnerit -verkosto edistää pk-yritysten ammattitaitoista hallitustyötä välittämällä yrityksiin kokeneita hallitusjäseniä. https://hallituspartnerit.fi

ESA KINNUNEN

Helsingin Ekonomien hallituksen jäsen