Mikko Järveläinen

Harvardista oppia laajoihin yritysanalyyseihin

Teksti: Tuuli Marttila, Helsingin Ekonomit

Helsingin Ekonomit myöntää vuosittain apurahoja jäsenilleen ekonomiosaamisen kehittämiseen liittyvän kurssin, koulutuksen tai seminaarin rahoitukseen. Vuonna 2018 yksi näistä apurahan saaneista jäsenistä oli investointipankkiiri Mikko Järveläinen.

 

Keväällä 2018 Järveläinen selaili itselleen tuttuun tapaan läpi eri huippuyliopistojen etäkursseja maailmalta ja löysi kiinnostavan online-kurssin Harvardin Business Schoolin tarjonnasta. Helsingin Ekonomit tarjosivat jäsenistölleen samaan aikaan apurahoja, ja Järveläinen päätti laittaa hakemuksen vetämään.

 

Kauppatieteilijästä investointipankkiiriksi
Ekonomiksi Järveläinen valmistui Oulun yliopistosta vuonna 2017. Pääaineenaan hän luki kansainvälistä liiketoimintaa ja on asunut myös monessa maassa, kuten Australiassa ja Saksassa.

 

Oulusta Helsinkiin Järveläinen muutti vuonna 2016, jolloin hän aloitti työt Osuuspankissa Asset Management -yksikössä. Tämä jälkeen hän on työskennellyt KPMG:llä sekä osallistunut Nordea Graduate -ohjelmaan niin Helsingissä kuin Tukholmassa.

 

Tällä hetkellä Järveläinen työskentelee investointipankkiirina Investment Bankingiin kuuluvassa Advisory ja ECM -yksikössä. Yksikkö keskittyy suurten yritysten Mergers & Acquisition- sekä pääomamarkkinatransaktioihin.

 

Järveläisen ammatilliset kiinnostuksen kohteet ovat laaja-alaisesti strategia ja yritysten kehittäminen. Erityiskiinnostuksen kohteena juuri nyt ovat suuret strategiset valinnat kuten yrityskaupat ja yritysten pörssilistautumiset. Kiinnostuksen kohteena on myös psykologia erityisesti käyttäytymistieteiden puolelta. Vapaa-ajallaan Järveläinen keskittyy perheen ohella urheiluun ja ulkoiluun.

 

CORE – credential of readiness
Online-kurssi, johon Järveläinen Helsingin Ekonomien apurahan tukemana osallistui, oli Harvard Business Schoolin kurssikokonaisuus CORE – credential of readiness. Kurssin aihealueet oli jaettu kolmeen osioon: analytics, economics ja financial accounting. Kurssin kohderyhmä ja näkökulmat oli suunnattu managereille ja esimiesvastuussa oleville tai sellaiseksi haluaville.

 

Kurssien teemat linkitettiin suoraan todellisiin yrityksiin ja niiden kohtaamiin haasteisiin. Isot yritykset, kuten Amazon, Google ja New York Times, olivat kurssien materiaaleissa esillä haastatteluin ja videomateriaalein. Järveläinen kehuu, että jopa opiskeluaikana hieman kuivahkolta tuntuneet teoreettiset mallit kansantaloustieteestä oli saatu mielenkiintoisiksi. Kansantaloustieteen esimerkit käytiin Amazonin käyttämien hinnoittelumallien ja ennustamien kautta.

 

Harvard Business Schoolin online-kursseja vetää samat professorit kuin tutkinto-opiskelijoille, ja tämä nostikin Järveläisen odotuksia yhä korkeammalle kurssin suhteen. Järveläinen kehuu kurssin oppimisympäristöä upeasti toteutetuksi. Selaimessa toimivaan ympäristöön latautui yhdelle sivulle niin tekstit, videot kuin excel-taulukotkin, eikä ylimääräisiä ohjelmia tarvittu.

 

Järveläinen kuvailee kurssin kehittäneen erityisesti laajojen, koko yritystason analyysien tekemiseen tarvittavia havaintojen tekemistä ja pohdintaa. Niinkin perustavalla tavalla liiketoimintaan vaikuttavat asiat kuten hinnoitteluvoima, hinnoittelun rakentaminen, ja siihen liittyvät strategiset päätökset näyttäytyvät nyt kurssin käymisen jälkeen ihan eri valossa. Samoin se miten paljon erilaisia skenaarioanalyysejä kustakin tilanteesta kannattaa miettiä ja miten niitä systemaattisesti rakennetaan.

 

Merkittävä plussa kurssista on ollut se, että uusia opittuja taitoja Järveläinen on päässyt hyödyntämään päivittäin omassa nykyisessä työssään.

 

INSPIROIDUITKO?

Haluatko sinä syventää osaamistasi tai ottaa uutta suuntaa urallesi? Tai kaipaatko tietojen ja taitojen päivitystä? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus!

Helsingin Ekonomien apurahahaku vuodelle 2019 käynnistyy 1.4.

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 2/2019 sivuilla 8-9.