Kari Karttunen KY

Kehittymistä ja yhteisöllisyyttä opiskelijoille

Teksti: Kari Karttunen, hallituksen puheenjohtaja, KY ry, Kuva: Henni Häyrinen

 

Opiskelijaelämä on niin monitahoinen käsite, että sitä on vaikeaa asettaa yhteen muottiin. Erilaisia valintoja ja tarinoita on juuri niin monta kuin on vastaajiakin. Joillekin opiskelijaelämä nojaa vahvasti vapaaehtoistoimintaan ja siihen liittyvään kulttuuriin. Juhlissa saatetaan käydä varsinkin opiskeluiden alussa, mutta opintojen edetessä valinnan suhteen ollaan yhä tarkempia, eikä kaikkiin kissanristiäisiin meneminen välttämättä tunnukaan enää mielekkäältä.

 

Olen Kari Karttunen, 24-vuotias kauppatieteiden opiskelija Aalto-yliopistosta. Aloitan syksyllä neljännen vuoden opiskelut pääaineenani tieto- ja palvelujohtaminen. Opiskeluiden ohella olen toiminut niin Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) kuin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan riveissä eri vapaaehtois- ja vastuutehtävissä. Viimeisimpänä KY:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2018. Vaikka jo opiskeluiden alussa olikin selvää, että haluan lähteä KY:n toimintaan mukaan, en totta puhuen osannut odottaa päätyväni hallitukseen tai varsinkaan sen puheenjohtajaksi.

 

 

Opiskelijaelämä – vapautta ja vastuuta

 

Osalle opiskelijaelämä tarkoittaa puhtaasti koulun käymistä ja siihen liittyvää vapautta. Yliopisto-opiskelu eroaa kuitenkin huomattavasti siitä, mihin ollaan peruskoulussa ja lukiossa tai ammattikoulussa totuttu. Jos luennolle ei halua mennä, kukaan ei sinne tule myöskään kotoa hakemaan. Jokainen on itse vastuussa itsestään. Toisaalta vaikka keskittyisit puhtaasti opiskeluun, muodostuu samoja kursseja ja ajoittain pitkiä öitä valvovasta porukasta ympärillesi tässäkin tapauksessa yhteisö, joka tekee opiskeluajastasi ainutlaatuisen ja varmasti mukavamman, kuin yksin pakertaessa.

 

Suurin osa opiskelijoista sijoittuu luultavasti johonkin kahden edellä mainitun esimerkin välimaastoon. Monelle opintojen edetessä yhtälöön tulevat myös oman alan työt ja ura ja sitä kautta uudet yhteisöt, mutta samalla myös uudet haasteet.

 

Vaikka ajankäytön preferensseissä löytyykin paljon eroavaisuuksia, näkisin, että yhteinen nimittäjä opiskelijaelämässä onkin nimenomaan vapaus valita sekä yhteisö, jonka kanssa näitä valintoja tehdään ja toteutetaan.

Tämän päivän opiskelijaelämä eroaa ehkä aikaisemmasta siltä osin, että ennen opiskelijaelämän läpi kuljettiin huolettomammin. Tämän kuvan olen ainakin itse saanut juteltuani vanhempien alumnien kanssa. Nykyään koetaan painetta siitä, että samaan aikaan pitäisi saada hyviä arvosanoja, käydä töissä ja olla sosiaalisesti aktiivinen. Klassinen stereotypia paljon alkoholia käyttävästä ikiopiskelijasta ei enää suurimpaan osaan opiskelijoista päde.

 

 

KY ry – jäsentensä yhdysside

 

KY (Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat) on vuonna 1911 perustettu entinen ylioppilaskunta. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan syntyessä KY:n asema ylioppilaskunnasta muuttui AYY:n alla toimivaksi erityisasemayhdistykseksi.

 

KY:n historiaa on haastavaa tiivistää muutamaan lauseeseen, mutta symbolisimpina virstanpylväinä voitaisiin pitää KY-talon rakentamista 1930- ja 40-luvulla, Finnfocus-vientinäyttelyä Lontoossa 1960-luvulla, Amer-tupakkaa ja sen tuomaa varallisuutta sekä kaikkea sitä toimintaa minkä tämä mahdollisti seuraavina vuosikymmeninä, tietysti unohtamatta muuttoa Töölöstä Otaniemeen ja Aalto-yhteisön syntymistä. Historian voikin karkeasti tiivistää kahteen arvoon, joita yhdistys ajaa; Kehittyminen ja Yhteisöllisyys, jota myös kirjaimet K ja Y merkitsevät.

 

Nykypäivänä KY:n tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opintoihin liittyviä pyrkimyksiään. Nykyään myös KY:n tapauksessa oman kulttuurin ylläpitäminen Aalto-yhteisössä on noussut tärkeäksi osaksi edellä mainittujen rinnalle.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa jäsenten tukemista niin resurssien kuin edunvalvonnankin puolesta, sekä yhteisön ja tukiverkon tarjoamista jäsenille. KY luo myös vaikutuskanavan koulutuspoliittisiin kysymyksiin. KY:n hallituksessa toimii kaksi jäsentä, joiden tehtävänä on nimenomaan kehittää koulun kanssa yhteistyössä kurssien tarjontaa ja laatua. Opiskelija-aktiivitoiminnassa KY:n tehtävä on tukea ja auttaa vapaaehtoisia toteuttamaan omaa toimintaansa.

 

KY:llä, niin kuin muissakin opiskelijayhteisöissä, tapahtumat ja muut projektit luodaan pitkälti vapaaehtoisten toimesta. Me tahdomme tarjota eväät ja puitteet tähän.

 

Vapaaehtoistyöt ikimuistoisten opiskelijakokemusten luojana

 

KY:llä pyrimme luomaan puitteetsiihen, että jäseniemme opiskelukokemus olisi mahdollisimman ikimuistoinen. Vapaaehtoistöiden kautta pääsee tekemään ja kokemaan asioita, joita olisi työlästä, ellei jopa mahdotonta toteuttaa yksin. Vastuutehtävätkin eroavat toisistaan hyvin paljon, jos miettii jo pelkästään KY:n alla toimivia jaostoja, kerhoja, valiokuntia ja ainejärjestöjä. Kun palettiin lisätään vielä AYY:n ja Suomen Ekonomien alla toimivat yhdistykset, on valikoima todella laaja. Valinnanvaraa siis on.

 

Joka vuosi syntyy myös uusia ideoita ja konsepteja, joille ei esimerkiksi kerhoa vielä ole. Tässä kohtaa KY taustayhteisönä voi auttaa homman alkuun tarjoamalla mm. tilat, viestintäkanavat sekä rahallista tukea. Varsinkin viime vuosien aikana juuri kerhotoiminta onkin laajentunut huomattavasti, minkä koen positiivisena suuntana. On kiva nähdä, että ihmiset lähtevät tekemään itse, mikäli kaivattua toimintaa ei vielä ole.

 

Tiesitkö?

 

Helsingin Ekonomit on saanut alkunsa KY:ltä vuonna 1935. Jo tuolloin ymmärrettiin, että verkostot mahdollistivat hyvän seuran lisäksi myös sen, että kaikki voisivat auttaa toinen toisiaan niin työssä kuin harrastuksissaankin. Joukko silloisia vastavalmistuneita KY-aktiiveja perusti Ekonoomiyhdistyksen, jonka tarkoitus oli koota kauppakorkeakoulun käyneet valvomaan yhteisiä pyrintöjä ja edistämään taloudellisten kysymysten harrastusta ja kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tavoitteita. Nykyään yhdistys tunnetaan nimellä Helsingin Ekonomit.

 

Side opiskelijoiden ja ekonomien välillä on vahva ja kyltereitä kohtaa Helsingin Ekonomien toiminnassa niin tapahtumakävijöinä kuin myös vapaaehtoistoiminnassa. Lisäksi Helsingin Ekonomit tukee opiskelijoita vuosittain mm. opiskelijastipendein, joiden hakuaika on tänä vuonna lokakuussa. Lisätietoa: helsinginekonomit.fi

 

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 4/2018 sivuilla 30-31.