Hyvinvoinnin lisäämisen mahdollisuudet

Ekonomivirrassa julkaistaan myös jäsentemme kirjoituksia ekonomiyhteisön tapahtumista, jotka ovat tehneet vaikutuksen ja inspiroineet. 

 

Mitä tapahtui: Suomen Ekonomien Naistenpäivä 8.3.2019: Vapauta potentiaalisi – luo itsellesi haluamasi tulevaisuus!
Kirjoittaja: Sanna Salmela, Ekonomiyrittäjät-kerhon johtokunnan jäsen, Helsingin Ekonomit

 

 

Filosofi ja professori Arto O. Salosen ja jazzmuusikko Joonatan Raution Kohti upeuksia –miten tulevaisuus voisi olla parempi kuin nykyisyys -esitys valloitti maaliskuussa täyden Bio Rexin salin, johon ekonomit olivat kokoontuneet naistenpäivän tapahtumaan. Suomen Ekonomien järjestämässä tapahtumassa tarjoillaan vuosittain nostetta ja inspiraatiota ekonomielämään, ja tänä vuonna tapahtuma onnistui minusta todella hyvin. Tuon muutaman näkökulman Salosen ja Raution esitykseen, koska se antoi aivan erityisen paljon pitkään kannattelevaa uskoa siihen, että parempaan on mahdollista päästä.

 

Salonen pudotteli hienosti livemusiikin, valaistuksen ja isolle kankaalle heijastettujen havainnollistavien diojen sinfoniana punnittuja ajatuksia siitä, miten aineellisen hyvinvoinnin lisääntymisen rinnalla henkinen hyvinvointi maassamme ei ole sillä tasolla, kuin toivoisimme sen olevan, ja mitä asialle voisi tehdä.

 

Arto O. Salonen.

Ratkaisuja henkisen hyvinvointimme lisäämiseksi ei ole mielestäni tällä tavalla ennen tarjoiltu. Lauteille tarvitaan filosofi, joka osaa liikkua monilla hyvinvointiin liittyvillä tasolla.

 

Arto käänteli ihmisyyttä hienovaraisesti mutta sopivan herättelevästi. Yhteiset tavoitteet ja mantrat syntyvät pitkän ajan kuluessa dialogeissa, joista hän teki yleisön tietoiseksi. Hän houkutteli yleisön mukaan oman ajattelunsa pariin, minkä vain filosofi parhaiten osaa, ja palkitsi yleisön huomion varta vasten tätä esitystä varten sävellettyjen saksofonisoolojen kanssa vuorottelevalla kulttuurielämyksellä.

 

 

 

 

Mikä on se parempi, jota kohti haluamme kulkea?

 

Esitys sopi mielestäni hyvin juuri ekonomeille, sillä suuri osa meistä on töissä voiton maksimoimiseksi. Silloin kun voittoa tulee, niin talous kasvaa, ja tätä on pitkään pidetty tavoiteltavana tilana. Tuttua arkitodellisuutta on mieltää tehokkuus, tuottavuus ja kilpailukyvyn parantaminen hyväksytyksi tavoitteeksi, hieman kärjistäen lähes asiassa kuin asiassa.

 

Esityksestä löytyi ekonomeille tuttuja lähteitä uusimmasta Kuluttajabarometristä ja Globaalista kilpailukykyraportista. Lisäksi kestävyysnäkökulmaa toivat aivan uusimmat Salosen julkaisut, kuten, Transformative responses to sustainability. In: Leal Filho W. (Ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Cham: Springer (2019). Lähestymistapa oli esityksessä juuri sellainen, mitä tarvitaankin. Pallo on ilmassa. Tarvitsemmeko suunnanmuutosta, ja jos, niin millaista ja mihin suuntaan?

 

Meillä on mahdollisuudet esimerkiksi virtuaalisen todellisuuden, IoT:n, alustatalouksien ja lohkoketjuajattelun turvin päästä parempaan. Iso kysymys sen sijaan on se, mikä on se parempi, jota kohti haluamme kulkea? Miten saamme tehtyä todelliseksi jälkiteollisen yhteiskunnan, jossa kaikkien elämänlaatu paranee? Tämän vastauksen saamiseksi tarvitaan ihmistä, ja ihanteellisessa tilanteessa, meitä kaikkia, koska meillä kaikilla on ja tulee olla merkityksellinen rooli tulevaisuuden toteuttajina. Arto ojentautuu avoimesti esityksensä kanssa kohti heitä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan.

 

 

Merkitys on se, mitä ilman hukumme ja minkä kanssa kukoistamme

 

Aivan valtava oivallus, jonka käsittelyyn Arto käytti aikaa, ja jossa ilmaisuparina musiikki antoi ajatuksille ilmaa, oli ihmisen merkityskokemuksen olennaisuuden noteeraaminen.

 

Joonatan Rautio.

Hän kysyi: ”Mikä on se hyvä elämässä, joka saa sen polttelemaan ja kipinöimään?” Ja hän vastasi niin, että uskon jokaisen kuulijan saaneen eväitä oman merkityksellisyyden ja työn merkityksellisyyden tunnistamiseen ja lisäämiseen.

 

Arvon kokemus on yksi johtolanka, kun jokainen meistä lähtee selvittämään sitä, mitä itse osaa, ja liittää sen siihen, mitä maailma tarvitsee. Se mikä on arvokasta ja merkityksellistä ei useinkaan, jos koskaan, löydy yksin, yhden ihmisen erinomaisuuksista, vaan toinen toistemme taitoja tunnistaen ja näkyväksi tehden. Merkityksellinen tunnistettava tarve voi joskus löytyä ihan läheltä, vaikka naapurista tai lähisuhteesta. Toisessa hetkessä pääsemme vaikuttamaan isommassa mittakaavassa. Olennaista on kohtaaminen.

 

Merkityksestä on jo tullut myös talousajattelumalli. Merkitystaloudessa parhaat tuotteet ja palvelut lisäävät monipuolisesti hyvinvointia. Merkitystaloudessa jaetulla arvonluonnilla saadaan enemmän hyvinvointia jokaiselle, samalla sivistyneesti ja näkemyksellisesti toimien, ja globaali kantokyky säilyttäen. Upeus voi tiivistyä, vaikka mahdollisuuteen rakentaa yhdessä suurta tarinaa, joka saa siihen osallistuvat haltioitumaan elämästä.

 

Katso alta tallenne Suomen Ekonomien Naistenpäivästä.