Kohti vastuullista johtajuutta

Kirjoittaja: Jan Holst, toimitusjohtaja, johdon konsultti, valmentaja, Business Coach, Novetos Oy

 

Elämme johtajuuden kehittämisen kulta-aikaa. Suuret ja moninaiset muutokset ravistelevat tapaamme tehdä ja organisoida työtä. Globalisaatio, robotiikka, tekoäly – muutamia muutosvoimia mainitakseni. Kehityksen ja muutoksen voima ja vauhti ovat saavuttamassa kulminaatiopisteen, jonka jälkeen emme enää osaa ennustaa tulevaa vanhojen paradigmojen pohjalta. Vanhat toimintamallimme ja tapamme organisoida työtä eivät enää toimi. Ihmisen rooli lisäarvon tuottajana muuttuu. Vallitsevat mallimme ja rakenteemme luotiin varsin staattiseen ja ennustettavaan maailmaan, jossa ihminen oli osa koneistoa. Tätä perua ovat hierarkiset organisaatiorakenteet ja toimintamallit sekä niitä tukevat johtamismenetelmät ja palkkiojärjestelmät.

 

Läpikäymme johtajuuden suuren muutoksen aikaa. Vanhat mallit eivät enää toimi. Kokeilemme ketterästi uusia malleja olosuhteiden muutoksen keskellä. Syntyy uusia tapoja organisoitua, johtaa ja tulla johdetuksi. Samaan aikaan teknologia ja tutkimusvälineet kehittyvät suurin harppauksin ja tarjoavat johtamisen kehittämisen tueksi jatkuvasti uutta tietoa. Teknologisen kehityksen rinnalla erityisen tärkeäksi muodostuu tutkimus meistä itsestämme – ihmisen fysiologiasta, psykologiasta, genetiikasta ja energiasta. Opimme uutta aivojen toiminnasta, tunteiden ohjaavasta voimasta ja kyvystämme kehittää itseämme. Olemme psykofyysisiä kokonaisuuksia, joita tulee johtaa kokonaisvaltaisesti ja yksilölähtöisesti. Ihmisyyden ja sosiaalisten verkostojen systeemisuus aukeaa pala palalta edessämme ja opimme ymmärtämään sekä johtamaan meihin vaikuttavia voimia ja syy-seuraussuhteita.

 

Jokainen organisaatio muodostuu yksilöistä, joiden kollektiivinen potentiaali on organisaatioiden suurin voimavara. Tämän voimavaran optimaalinen valjastaminen yksilöiden itsensä ja organisaation eduksi edellyttää vastuullista yksilölähtöistä johtajuutta. Johdon ja esimiesten tehtävä on mahdollistaa henkilöstön onnistuminen ja sitä tukevien rakenteiden ja järjestelmien rakentaminen. Vastuullinen yksilölähtöinen johtaminen edellyttää toisaalta kyvykkyyttä tarkastella organisaation toimintaa systeemisesti osana suurempaa sidosryhmäketjua ja toisaalta eri yksilöiden persoonallisia taipumuksia, uskomuksia ja tarpeita. Johtaminen muuttuu systeemiseksi, tilannesidonnaiseksi ja yksilölähtöiseksi. Johtajuus ei ole asemavallan käyttöä vaan meitä jokaista koskeva ilmiö, jossa olemme samanaikaisesti sekä tekijöitä että kohteita.

 

Aloitamme artikkeli- ja webinaarisarjan yhteistyössä Helsingin Ekonomien kanssa järjestäen 4-5 webinaaria vuodessa. Webinaareissa Novetoksen asiantuntijat tarjoavat uusinta tietoa, toimivia työkaluja sekä näkemyksiä ja kokemuksia johtajuuden kehittämisestä. Avaamme vastuullisen johtajuuden timanttiamme pala kerrallaan.

 

Webinaarisarjan ensimmäinen teema on merkityksen johtaminen. Tätä merkityksellistä aihetta avaa valmentajamme Pirjo Ahonen, joka on juuri julkaissut aiheesta saman nimisen kirjan.

 

Sarjan myöhemmissä webinaareissa käsittelemme vastuullisen johtajuuden eri näkökulmia kuten arvoja ja etiikkaa, valmentavaa johtajuutta, positiivista haastamista, huipputiimejä, itsensä johtamista, organisaatiokulttuureja sekä luottamusta ja psykologista turvallisuutta.

 

Toivomme Sinulle oivalluttavaa ja voimaannuttavaa oppimismatkaa. Kaikki muutos lähtee itsestä!

 

ILMOITTAUDU

Johda merkitystä -webinaari 17.4. klo 9.00