Kuka on ehdolla hallitukseen?

Helsingin Ekonomien hallitus johtaa Helsingin Ekonomien toimintaa puheenjohtajan vetämänä ja vaikuttaa päätöksillään myös valtakunnallisiin Suomen Ekonomien linjauksiin. Hallitus ilmentää mahdollisimman laajasti jäsenkuntaa. Hallitukseen valitaan vuosittain uusia jäseniä yhdistyksen kokouksessa. Hallituskauden pituus on kolme vuotta ja vuosittain erovuoroisia jäseniä on keskimäärin kolme.

 

Kuka tahansa Helsingin Ekonomien jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Ehdolleasettumisaika oli tänä vuonna kesä-syyskuussa. Yhdistyksen kokouksen viime vuonna valitsema nimitystoimikunta valmistelee esityksen hallitukseen valittavista jäsenistä ja kokouksessa läsnäolevat jäsenet päättävät valinnoista.

 

Helsingin Ekonomien sääntömääräinen vuosikokous pidetään 28.11.2019. Ilmoittaudu tästä.

 

 

Ehdolle asettuneet hakijat kertovat, miksi heidät tulisi valita Helsingin Ekonomien hallitukseen:

 

Laura Aaltonen, Nordic Training and Capability Manager, Novartis

 

 

“Osaamisalueitani ovat osaamisen kehittäminen sekä tulevaisuuden visiointi alati muuttuvassa maailmassa.  Näiden pohjalle on hyvä rakentaa ja luoda vaikuttavia strategioita sekä jalkauttaa lisäarvoa tuovia taktiikoita. Tämän lisäksi osaamisalueisiini kuuluu tehokkuus ja asiakasfokus. Minulle on tärkeää luoda toiminnallani arvoa asiakkaille. Kaiken ytimessä on intohimo elämänmittaiseen oppimiseen sekä innostus kehittämiseen. Näiden pohjalta toivoisin tulevaisuudessa tuovan lisäarvoa myös Helsingin Ekonomeille.”

 

 

Jenni Alasuutari, freelancer

 

 

“Haluan tehdä työtä sen eteen, että ekonomiyhteisöstä on aidosti hyötyä kaikille sen jäsenille. Haluaisin edistää parhaiden käytäntöjen ja mm. kuhunkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvien digitaalisiten työvälineiden hödyntämistä kaikilla Helsingin Ekonomien toiminnan osa-alueilla: niin hallinnossa, viestinnässä kuin kerhotoiminnassakin.

 

Vastuullisuus on minulle tärkeä arvo ja haluaisin varmistaa, että Helsingin Ekonomit toimii vastuullisesti kaikin tavoin ja myös esimerkiksi sijoittaa varansa vastuullisiin kohteisiin. Jos minut valitaan hallitukseen, pyrin luomaan lisää vuoropuhelua yhdistyksemme jäsenistön ja hallituksen välille siitä, millaisia palveluja jäsenet Helsingin Ekonomeilta toivovat. Minusta saatte aktiivisen ja ratkaisukeskeisen hallituksen jäsenen, jolta ei puutu kehitysideoita eikä toteutustarmoa.

 

 

Laura Carnicelli, ohjelmajohtaja, Aalto University Executive Education Oy

 

 

“Työurani aikana minulle on kertynyt vahva kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä yrittäjyydestä. Keväästä 2019 asti olen toiminut ohjelmajohtajana Aalto EE:llä, johon siirryin oman yrityksemme operatiivisesta toiminnasta, oltuani vuoden verran (3/2018-03/2019) vanhempainvapaalla. Viimeiset 10 vuotta olen tehnyt kiinteästi yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan parissa töitä, näistä 5v oman konsulttiyrityksen kautta.

 

Olen toiminut lähellä akatemiaa sekä julkisen sektorin parissa useita vuosia. Näin ollen minulle on kehittynyt laaja-alainen näkemys sekä verkostot eri toimialoilta ja ympäristöistä niin yliopistomaailmasta kuin yrityksistä, ja myös julkiselta sektorilta. Uskon tästä olevan apua toimimisessa Helsingin Ekonomien hallituksessa, ottaen huomioon sen moninaiset sidosryhmät sekä jäsenkunnan.Olen itse yrittäjäperheestä, ja myös oman kokemukseni kautta olen muodostanut kattavan näkemyksen yrittäjänä toimimisesta Suomessa. Minulla on erityinen kiinnostus päästä vaikuttamaan yrittäjiin ja työllisyyteen liittyvään päätöksentekoon ja miksei lainsäädäntöön ja verotukseenkin, joilla näitä voidaan avittaa.

 

Taustaani leimaa vahva kansainvälisyys.  Katsaus kehittyvien markkinoiden yrittäjyyteen oli silmiä avaava, ja laajensi ymmärrystäni erilaisista liiketoimintamalleista, mistä on ollut paljon hyötyä työssäni alkavien yrittäjien sekä tutkijoiden parissa Suomessa. Nämä tehtävät ovat edellyttäneet minulta avoimuutta ja uskallusta toimia tuntemattomassa ympäristössä.  Taustani vuoksi koen tuovani Helsingin Ekonomien hallitukseen monipuolista osaamista ja kokemusta, sekä näkemystä erityisesti yrittäjyyteen ja uudenlaiseen yrityskulttuuriin sekä tähän liittyvään johtamiseen.”

 

 

Satu Ekdahl, Senior Advisor, CIO Office Sofigate Oy

 

 

“Tuon mukanani laajan kansainvälisen liike-elämän kokemuksen ja osaamisen. Olen kokenut strategian jalkauttaja sekä talous- ja toimintasuunnitelmien laatija. Olen toiminut yrittäjänä viiden vuoden ajan, ja edustan mielelläni myös yrittäjä-ekonomien ääntä.”

 

 

Antti Haajanen

 

 

Looking for new challenges – työelämä muuttuu, muutummeko itse työelämän tarpeisiin ja miten voimme valmistautua siihen? Vähittäiskaupan parissa 20 vuotta työskennelleenä olen nähnyt läheltä ja myös kokenut miten vähittäiskaupan toimintaympäristö muuttuu ja globalisoituu kiihtyvällä vauhdilla.

 

Miten voimme itse ja miten verkostomme voi auttaa siinä, että osaaminen ja kokemus on myös jatkossa käytössä yhteiskuntamme hyödyntävällä tavalla. Mediassa kerrotaan jatkuvasti  molli voittoisia uutisia  yt-sopeutuksista; työntekijöiden vähennys tarpeista, osa-aikaistuksista, sopimus shoppailuista, ym… valitettavasti kustannus jahtikaan ei ole ratkaisu yrityksen ongelmiin pitkässä juoksussa, jos ylärivi ei pidä! -sama koskee julkishallintoa. Miten kehitettäisiin kotimaista innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä, jotta kasvu ja työllisyyskehitys jatkuisi hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi. Miten oikeasti voidaan aktivoidaan yksilöä selviytymään näistä haasteista?”

 

 

Kirsi Hulkkonen, yrittäjä, erityisluokanopettaja, Joustotoimisto Oy:n osakas ja hallituksen jäsen, Espoon kaupunki

 

 

“Minulla on kokemusta monilta eri aloilta, niin globaaleista kuin pk- ja startup-yrittäjyydestäkin. Lisäksi olen tehnyt hyvin erilaisia töitä – sihteeristä toimitusjohtajaksi ja opettajaksi. Eli minulla on laajaa näkemystä työmarkkinoista. Olen myös opiskellut ja kehittänyt itseäni koko aikuisikäni työn ohessa, joten olen nähnyt mitä työn, perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittaminen vaatii.    

 
Olen ollut työurani aikana mukana liiketoimintastrategian suunnittelussa ja jalkauttamisessa. Olen hallinnoinut tiimien ja oman yrityksen budjetteja. Olen myös tottunut edustamaan. Varsinkin yrittäjyyden myötä olen päässyt mukaan mielenkiintoisiin tilaisuuksiin, mm. pitchaamaan Barcelonassa Smart City -tapahtumassa. Ennen kaikkea olen käytännön ihminen ja teen tavoitteellisesti asioita. Uskon, että laajasta kokemuksestani on hyötyä Helsingin Ekonomien hallituksessa.

 

 

Antti Isomäki, taloushallinnon lehtori, Perho Liiketalousopisto Oy

 

 

“Tuon talous- ja budjettiosaamista hallituksen käyttöön sekä jalka- ja käsiparin strategian toteutukseen että yhdistyksen edustamiseen. Tuon luotettavan joukkuepelaajan tiimityötaidot hallituksen käyttöön.”

 

 

Miikka Jarnola, tietoturvakonsultti, Nixu Oyj

 

 

“Uskon yhdessä tekemisen ja ideoinnin antavan ekonomeille parhaat mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Haluan olla mukana luomassa maailman parasta osaajaverkostoa. Jos pääsen mukaan hallitukseen lupaan viedä aktiivisesti eteenpäin ekonomiyhteisön yhteistyötä ja osaamista. Tavoitteena on nostaa tulevaisuudessa suomen ekonomiosaaminen maailmanlistan kärkeen. Itse olin pitkään hukassa sen suhteen mitä haluan opiskella ja tehdä isona. Kun vihdoin löysin tietoturvan ja Jyväskylän tarjoaman “erilaisen” ekonomin tutkinnon tiesin, että se on minun juttuni. Haluan auttaa muitakin jäseniämme niin opiskelijoita, kuin jo valmistuneita löytämään sen oman juttunsa ja tekemään sitä täysillä!  

 
Pidän tehtävistä, joissa saan suunnitella ja pohtia ja tulla mukavuusalueeni ulkopuolelle. Koen hallitustyöskentelyn olevan juuri sitä. Olen hankkinut kannukseni hallitustyöhön Tietoturva ry:n hallituksessa ja saanut heiltä hyvää palautetta. Tahdon päästä jakamaan osaamistani myös muille yhteisöille ja olla hyödyksi. Minulta löytyy osaamista tietoturva-alalta, joka on on tulevaisuuden ala ja mielestäni myös kyseinen alue olisi hyvä olla edustettuna Helsingin Ekonomeissa. Omalla asenteellani ja toiminnallani motivoin koko hallitusta toimimaan jäsentemme parhaaksi ja tuon esille myös muiden parhaat puolet. Tavoitteenani on myös päästä vaikuttamaan jäsentemme hyvinvointiin ja työtyyväisyyteen positiivisesti.”

 

 

Esa Juntunen, kehityspäällikkö, Howden Finland Oy

 

 

“Olen nuori, mutta kokenut. Ymmärrän työtehtävieni takia nykymaailman sekä tulevaisuuden työelämän vaatimuksia niin nuorille kuin kokeneille ekonomeille ja uskon, että minulla on annettavaa tästä osaamisestani Helsingin Ekonomien toimintaan. Samalla olen kuitenkin tyypillinen nuori ekonomi siinä mielessä, että mietin jatkuvasti miksi minun pitäisi edes kuulua Suomen- ja Helsingin Ekonomeihin. Mitä liitto voi minulle antaa, mitä en muuten saisi työnantajaltani tai ilmaiseksi Internetistä? Uskon, että pystyn hallitustoiminnassa kirkastamaan tätä ja auttamaan Helsingin Ekonomeja pääsemään lähemmäksi kunnianhimoista tavoitetta Aallon vastavalmistuneiden 70% jäsenpeitosta sekä myös nostamaan kaltaisteni pari vuotta sitten valmistuneiden jäsenpeittoa.”

 

 

Anne Jääskeläinen, Functional consultant, Tata Consultancy Services TCS

 

 

“Ekonomin koulutus on laaja-alainen, ajassa kiinni ja antaa hienot valmiudet hyvin monelle uralle. Mielestäni ekonomitutkinto on kuitenkin edelleen jossain määrin aliarvostettu. Työelämässä ekonomien etenemismahdollisuudet, palkkaus ja tasa-arvo muiden ammattikuntien kanssa kaipaa kohennusta.

 

Nykyinen teknologiaa ylipainottava aika tarjoaa ekonomeille edelleen liian vähän hyviä mahdollisuuksia uralla etenemiseen, kun esim. tekniset tutkinnot ovat käytännössä etusijalla. Tämä siitä huolimatta, että ekonomin koulutus antaa erinomaiset valmiudet moneenkin tehtävään myös teknisen teollisuuden palveluksessa. Sama arvostuksen puute näkyy myös yritysten huonoina aikoina – ekonomi on usein ensimmäisenä “lähtöviivalla” osaamisesta huolimatta. Tähän voidaan vaikuttaa hyvällä edunvalvonnalla: ekonomit muiden kanssa samalle viivalle palkoissa, tehtävissä, vastuissa ja eduissa!”

 

 

Simo Karetie

 

 

“Johto-, asiantuntija ja luottamustehtävät elinkeinoelämän järjestökentässä sekä jäsen- ja sidosryhmäyhteistyössä ovat tuoneet minulle monipuolista kokemusta vaikuttavasta järjestötyöstä, jäsenpalveluista ja niiden kehittämisestä. Olen nähnyt työelämää monesta näkökulmasta, työntekijänä, esimiehenä ja työnantajan edustajana, työyhteisön kehittäjänä, itsensä työllistäjänä sekä työnhakijana. Minulla on vahva ja monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaation toiminnasta, edunvalvonnasta, vaikuttamisesta ja niiden kehittämisestä.


Olen viimeisen parin vuoden aikana voinut tutustua Ekonomien toimintaan mm. tilaisuuksien ja tapahtumien myötä. Osallistuminen merkitykselliseksi kokemaani työhön ja mahdollisuus vaikuttaa arvokkaaksi kokemieni päämäärien toteutumiseen on minulle tärkeätä. Olen oppinut, että hyvä yhteistyö, kannustava työyhteisö ja arvostava vuorovaikutus ovat tärkeitä tavoitteiden saavuttamiselle ja onnistuneelle hallitustyöskentelylle.  

 
Tarjoan ymmärrystä toimintaympäristön ja järjestötoiminnan muutoksesta ja haluan myös vahvistaa strategista näkemystäni ja ymmärrystäni tähän liittyvistä mahdollisuuksista. Olen vahvasti sitoutuva ja pitkäjänteinen asioihin paneutuja, neuvonantaja ja konsensuksen rakentaja. Olen halukas vaikuttamaan järjestön tavoitteiden toteutumiseen ja kehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen uudistamiseen. Olen aina utelias ja kiinnostunut oppimaan uutta ja syventämään osaamistani. Haluan myös kehittää ja laajentaa omaa verkostoani. Pyrin hakeutumaan järjestöjen ja myös yritysten hallitus- ja neuvonantajatehtäviin.  

 
Olisin erittäin mielelläni mukana kehittämässä ekonomitoimintaa ja sen lisäarvoa jäsenille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle, sidosryhmäsuhteita sekä vaikuttavuutta. Olen kiinnostunut tulevaisuuden kasvun ja kilpailuetujen vahvistamisesta mm. kestävän kehityksen, työelämän kehittämisen, elinikäisen oppimisen ja johtamisen näkökulmasta. Toivoisin voivani olla mukana pohtimassa, miten työelämän sirpaloituminen ja monimuotoistuminen tulisi huomioida työmarkkinoilla ja miten muutos voidaan kanavoida hyvinvointia, tuottavuutta, yrittäjyyttä ja kasvua ruokkivaksi muutokseksi. 

 
Ekonomeilla on keskeinen rooli suunnan näyttäjinä, johtajina ja asiantuntijoina vastuullisen, merkityksellisen ja luottamukseen nojaavan tulevaisuuden yhteiskunnan, talouden ja työelämän kehittämisessä. Alan järjestöt voivat tarjota tuoretta ajattelua ja uusia näkökulmia vaikuttavuuden, hyvinvoinnin ja uudistamisen tueksi. Tätä haluan olla tukemassa ja edistämässä.”

 

 

Tuomas Kouki, analyytikko, Corporate Advisor Group Oy

 

 

“Helsingin Ekonomit ry:n strategiassa 2016-2020 sekä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa 2019 mainitaan erikseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu yhtenä tärkeänä osana yhdistyksen nykyistä ja tulevaa toimintaa. Mielestäni yhdistykselle valitun suunnan pitäisi myös näkyä vahvasti hallitusvalinnoissa, jolloin Aalto-yliopiston alumnina olisin hyvä valinta hallitukseen.

 

Hallituksen jäsenenä vahvistaisin hallituksen strategia- ja rahoitusosaamista, mikä toivottavasti ainakin pidemmällä aikavälillä näkyisi yhdistyksessä kasvaneina jäsenmäärinä ja tuottoina. Mielestäni olisin hyvä valinta hallitukseen, koska täydentäisin omalla osaamisellani nykyistä hallitusta ja toisin aitoa lisäarvoa Helsingin Ekonomit ry:n toimintaan.”

 

 

Erkka Niemi, strategia- ja teknologiajohtaja (johtoryhmän jäsen), Siili Solutions Oyj

 

 

“Olen digitalisaatioasiantuntija yli 20 vuoden kokemuksella kansainvälisessä ympäristössä. Minulla on käytännönläheinen ote yhdistettynä vahvaan teoreettiseen taustaan. Minua kiinnostaa olla mukana luomassa menestymisen mahdollisuuksia ekonomiosaajien verkostolle.”

 

 

Tanja Piha, kasvuasiantuntija

 

 

“Haluan kehittää yhteisöllisyyttä Helsingin Ekonomien jäsenten välillä ja nostaa yhdistyksen vaikuttavuutta”. 

 

 

Jesse Pärnänen, Director, Business Development, Leadfeeder

 

 

“Olen päässyt katselemaan työelämää viimeiset vuodet kansainvälisen kasvuyrityksen näkökulmasta, jossa liikkeet ovat nopeita ja strategia ketterä. Mielestäni myös järjestöpuolella tällaisesta näkökulmasta ja osaamisesta on hyötyä ja olen varma siitä, että pystyn tuomaan uusia näkökulmia Helsingin Ekonomien hallitukseen.  
 


Nykyisessä työssäni myyntijohtajana olen oppinut it-alan parhailta yrittäjiltä millainen strategia ja osaaminen ovat nykyään ja tulevaisuudessa tärkeitä ja ennen kaikkea miten yritykset voivat rakentaa kilpailuetua digitaalisuutta hyödyntäen. Koenkin, että varsinkin tällä osa-alueella voin tarjota paljon konkreettisia ideoita.  

 
Olen työskennellyt sekä asiantuntijana että esimiehenä it-alalla ja nykyään toimin Euroopan myyntijohtajana Leadfeederillä. Toimin esimiehenä kansainväliselle myyntitiimille ja autan heitä menestymään omassa työssään. Täytän tänä vuonna 30 vuotta ja myös oma tiimini koostuu pääosin ns. y-sukupolvesta. Ymmärrän siis hyvin tulevaisuuden johtajien tavoitteita ja ajatusmaailmaa. Uskon, että järjestötoiminnan kehittämisessä tämä on erittäin tärkeää, koska ekonomijärjestön pitää osata puhutella ja innostaa nuoria ekonomeja.  

 
Luonteeltani olen tavoitteellinen ja haluan kehittää osaamistani kokonaisvaltaisesti ennen kaikkea strategia- ja hallitustyön parissa. Uskon, että osaamisestani on hyötyä ennen kaikkea yrityssuhteiden kehittämisessä sekä tulevaisuuden strategian ja työelämätaitojen suhteen.”

 

 

Satu Tamminen, Business Controller, OIKIO Digital Performance, Agency Oy

 

 

“Oman kokemukseni mukaan näen Ekonomien tapahtumissa yllättävän vähän nuoria jäseniä. Missä kaikki ovat? Tai missä Helsingin Ekonomien tulisi olla ja näkyä, jotta kaikenikäiset tavoitettaisiin entistä paremmin? Uuteen työpaikkaan meneminen jännittää varmasti iästä riippumatta, mutta vastavalmistuneella jännitys on monesti astetta korkeammalla. Olo voi olla epävarma maisterin tutkinnosta huolimatta. Valmistuminen, oma taloudellinen tilanne ja “oman jutun löytäminen” tuovat huomaamatta paineita elämään. Olisi hienoa, jos voisin omalla panoksellani tukea ekonomeja muutoksessa, liittyi se sitten ulkomaille muuttoon, alanvaihtoon tai ensimmäiseen työpaikkaan asiantuntijana.

 

Toivon sparrailevaa hallitustyöskentelyä. Kyseenalaistetaan sekä omia että yhteisiä toimintatapoja, ja koitetaan jatkuvasti ottaa pieniä, välillä ehkä isompiakin, askelia eteenpäin. Ollaan tänään vähän parempia kuin eilen. Helsingin Ekonomien hallitukseen voi tuoda tuoreita näkemyksiä sekä edistää niitä asioita, joita uran alkuvaiheessa olevat ekonomit arvostavat.”

 

 

Kaisa Tiira-Vahala, markkinointipäällikkö, Cramo Finland Oy

 

 

“Ekonomiyhdistystoiminta on ollut urani rikastaja. Tiedän, että yhdistyksessä on paljon huippuhyvää tekemistä ja korkeatasoista koulutusta. Näen, että yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa Helsingin Ekonomien palveluiden houkuttelevuus myös tulevaisuudessa. Haluankin vahvalla markkinointi- ja myyntitaustallani antaa panokseni Helsingin ekonomin toiminnan näkyväksi tekemiseen, jotta yhdistys on elinvoimainen ja kiinnostava koulutus- ja verkostoitumisalusta kaikille ekonomeille myös tulevaisuudessa.   

 
Sanotaan, että kasvavissa työelämän haasteissa uudistuminen on taito, jolla pärjätään. Olen saanut itse paljon tukea eri urani vaiheissa Helsingin Ekonomeista erityisesti silloin, kun olen kaivannut apua uudistumisen äärellä. On harmittavaista, että kaikki jäsenet eivät kiinnostu yhdistyksen toiminnasta ja tarjotuista mahdollisuuksista. Haluankin ottaa haasteen vastaan ja auttaa kehittämään toimintaa, jotta jokainen jäsen tuntisi yhdistyksen omakseen. Näin varmistamme, että Helsingin Ekonomit pysyy myös jatkossa jäsenrikkaana yhdistyksenä.  

 
Olen toiminut kolme kautta Nuorten ekonomien johtokunnassa vuosina 2011-2014. Minusta hallitus saa energisen ja idearikkaan toimijan, joka tuntee yhdistyksen toimintaa entuudestaan, eikä pelkää ryhtyä toimeen.” 

 

 

Janne Vikman, tilintarkastuksen asiantuntija, Deloitte Oy

 

 

“Minut tulisi valita Helsingin Ekonomien hallitukseen, sillä olen motivoitunut ja meritoitunut järjestötoimija ja olen saavuttanut erinomaisia tuloksia aiemmissa luottamustehtävissä, joissa olen toiminut. Nuoresta iästäni huolimatta olen ehtinyt kartuttaa todella monipuolisen kokemustaustan vapaaehtoisjärjestöissä ja Tampereen yliopistossa, joissa toimiessani olen oppinut johtamista, päätöksentekoa, asioiden valmistelua ja strategista ajattelua laajoissa konteksteissa. Näistä kokemuksestani olisi paljon hyötyä myös Helsingin Ekonomien toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi tartun mielelläni erilaisiin haasteisiin, olivat ne suuria tai pieniä ja pidän myös konkreettisesta käsillä tekemisestä.  

 
Vastavalmistuneena ekonomina minulla on edelleen läheinen suhde opiskelumaailmaan ja valmistumisen kynnyksellä oleviin opiskelijoihin. Kuten kaikkien ammattiliittojen, myös Suomen Ekonomien on yhä vaikeampaa houkutella vastavalmistuneita liittymään jäsenikseen. Uskon, että pystyn antamaan arvokkaita kehitysideoita toimintamme ohjaamiseksi siihen suuntaan, että vastavalmistuneetkin kokisivat toimintamme edelleen relevantiksi ja yhä enenevissä määrin raikkaaksi ja moderniksi. Kaltaiselleni nuorelle, mutta kokeneelle hakijalle on varmasti tarvetta Helsingin Ekonomien hallituksessa myös vuosina 2020-2022. 

 
Ekonomiyhdistyksen hallituksessa toimimisesta minulla on kosketus vuodelta 2016, jolloin toimin Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry:n hallituksen puheenjohtajana ja siten yhdistyksemme edustajana Pirkanmaan Ekonomin hallituksen kokouksissa. Kokousosallistumisen lisäksi panostin jo tuolloin paikallisen opiskelija- ja ekonomiyhdistyksen yhteistyön kehittämiseen, ja uudelleen kirjoitin muun muassa Pirkanmaan Ekonomien stipendisäännöt. Pirkanmaan Ekonomit palkitsi minut aktiivisesta toiminnastani ansiomerkillä joulukuussa 2016. 

 
Helsingin Ekonomien toiminta verrattain lyhyestä jäsenyydestäni johtuen on luonnollisesti vielä uutta, mutta en koe tämän olevan esteenä sille, etten voisi toimia ansiokkaasti hallituksessa. Olen tutustunut hallituksen, toimikuntien ja työryhmien sekä kerhojen toimintaan tapaamalla nykyisiä toimijoita. Toimikunnista ja ryhmistä minua kiinnostaa eniten koulutuksen, yhteisön kehittämisen sekä hallinto- ja sääntötyöryhmät, mutta olen valmis toimimaan missä tahansa tehtävässä. Lisäksi minulla on valmiiksi hyvät kontaktit ja vahva tuntemus liitostamme Suomen Ekonomeista. Liittokokouksessa olen ollut jäsenyhdistyksen edustajana kaksi kertaa, vuonna 2016, jonka myötä pystyn antamaan näkemyksiäni liiton kehittämisestä, johon Helsingin Ekonomeilla on jäsenmääränsä vuoksi erinomaiset edellytykset.”