Merkityksen johtaminen

Kirjoittaja: Pirjo Ahonen, valmentaja, Business Coach, työnohjaaja, Novetos Oy

 

Ihminen on merkityksellisyyttä etsivä olento. Kokemus elämän mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä on liikkeelle paneva voima. Jokainen meistä haluaa elää elämää, joka tuntuu elämisen arvoiselta. Lisäksi toivomme, että elämällämme on merkitystä myös muille ihmisille ympärillämme. Haluamme, että elämämme olisi arvokasta ja merkityksellistä. Kokisimme itsemme tarpeelliseksi ja tärkeäksi.

 

Mikäli työn merkityksen kokemus jää ohueksi toisin sanoen yhteisöllisyyttä ei ole, selkeitä työnkuvauksia ei löydy, oma vaikuttamisen mahdollisuus on minimaalista, ei kysytä, ei olla kiinnostuneita, työpaikka vaihtuu nopeasti. Tämän päivän nuori sukupolvi ei jää pitkäksi aikaa ihmettelemään, jos talon toimintatavat ovat viime vuosituhannen vanhoja. Niinpä johtajalle ei ole samantekevää, miten talon omat toimintatavat vastaavat nykypäivää ja millainen johtamiskulttuuri vallitsee.

 

On ennustettu, että tänä digitalisaation ja robotiikan aikakautena, inhimillisyyden ja merkityksellisyyden kokemus korostuu. Kirjoittaessamme kirjaa Johda merkitystä (Tapio Aaltonen ja Jaakko Sahimaa), aiheeseen tuli perehdyttyä perusteellisemmin. Mitä enemmän aiheeseen tutustui, sitä vakuuttuneemmaksi tuli, että merkityksen kokemus elämässä on super iso inhimillinen perustarpeemme. Työelämän vauhdissa olemme kadottaneet tunteen tähän tarpeeseen. Mikä näkyy mahdollisena masentuneisuutena, sairastumisina, turhautumisena, suorituskeskeisyytenä, loppuun palamisina.

 

Tutkimukset osoittavat, että merkityksellisyyden kokemuksen omaava työntekijä on sitoutuneempi, hyvinvoivempi, luovempi, terveempi ja onnellisempi. Toisin sanoen puhumme työelämän kannalta todella merkittävästä aiheesta.

 

 

Johtaja on merkitysten arkkitehti (ote kirjastamme Johda merkitystä)

 

Johtaminen on jatkuvaa merkitysten luomista ja elämistä merkitysten verkoissa. Jos johtaja ei tunne tekevänsä jotain merkityksellistä eikä kykene luomaan yhteisölleen ja asiakkailleen merkityksen tunnetta, johtajana hän on vaarassa menettää otteensa.

 

Hyvä johtaja on lähtökohtaisesti merkitysjohtaja. Hän heijastaa yhteisönsä ja asiakkaidensa arvoja ja merkitysodotuksia. Hän saa yhteisönsä vakuuttumaan käsillä olevan tehtävän merkityksellisyydestä. Ihminen on valmis tekemään äärimmäisiä uhrauksia, jos hän kokee olevansa mukana jossain suuressa tarinassa, joka antaa elämälle ja olemassaololle merkityksen.

 

Johtaminen on vaativaa ja kuluttavaa työtä. Siinä pärjää parhaiten, mikäli itse työ tuntuu mielekkäältä ja siihen voi omistautua. Jos kiinnostus hiipuu, positiivisesta omistautumisesta voi tulla pakkosuoritusta ja työnarkomaniaa. Tällainen johtaja ei luo ympärilleen merkityksellisyyttä. Johtajan onkin tärkeää huolta itseään ja ajatusmaailmaansa. Hänen on oltava herkkä tunnistamaan, milloin on oikea aika muuttaa työotetta tai siirtyä muihin tehtäviin.

 

 

Tapio Aaltonen on laatinut muutaman muistisäännön henkilölle, joka haluaa kehittyä merkitysten johtajana:

 

  1. Pidä huoli omasta motivaatiostasi. Kun oma motivaatio on kirkas, ja puhdistettu tarpeettomasta krääsästä, sinulla on hyvät lähtökohdat olla merkitysjohtaja.
  2. Viesti henkilökunnalle, mikä on organisaation olemassaolon tarkoitus. Yhteisösi jokaisen jäsenen on hyvä tietää, mitä pidätte kaikkein tärkeimpänä ja mihin yhteisöön lopulta vaikuttaa.
  3. Ole eettinen esikuva. Jos sanasi ja käyttäytymisesi ovat ristiriidassa, henkilöstö katsoo käyttäytymiseesi. Walk the talk on yksi hyvän johtamisen kulmakiviä.
  4. Huolehdi henkilökunnan jaksamisesta. Merkityksen kokemus on työhyvinvoinnin lähtökohta. Kovat haasteet innostavat mutta voivat myös kuluttaa. Pyri olemaan selvillä henkilöstösi voinnista. Osoita myötätuntoa, myötäintoa ja empatiaa. Uskalla näyttää tunteesi, joskus myös heikkoutesi ja epävarmuutesi.
  5. Vältä mikromanageerausta. Tämä on erityisen tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa. Joskus johtajan tärkein teko on, että antaa henkilöstön tehdä työtään kaikessa rauhassa.
  6. Luo keskusteluilmapiiri. Kun voitte keskustella kaikesta, myös hankalista asioista, pelkäämättä kostoa, loukkaantumisia ja epäsuosioon joutumista, porukka on valmis kehittymään ja menestymään. Lopulta kyse on luottamuksesta.
  7. Vahvista me-henkeä ja psykologista turvallisuutta. Keinoja siihen on rajattomasti: yhteiset tapahtumat, rituaalit, kiitokset ja kehut. Sekä ennen kaikkea yhteisen tekemisen ja pelisääntöjen selkeys.
  8. Ole rennosti oma itsesi. Väki tunnistaa herkästi, milloin feikkaat tai yrität olla jonkun toisen kopio. Aitous on tärkeämpää kuin täydellisyys. Työyhteisösi haluaa nähdä sinussa ihmisen, sellaisen kuin he itsekin ovat.
  9. Yhteisön merkitys ja yksilön merkitys kohtaavat. Tunnista, mistä kukin yksilö on erityisen innostunut tai missä hän on vahvoilla.
  10. Huolehdi siitä, että sinulla on jatkuvasti käytössäsi mentori, coach tai työnohjaaja. Välillä olet väsynyt ja kuljet sumussa. Erityisesti silloin auttaa, että sinulla on ajattelukumppani.

 

Lue myös:
Kohti vastuullista johtajuutta

 

Ilmoittaudu:

Johda merkitystä -webinaari 17.4. klo 9.00