Mikä on toimiva koko hallitukselle?

KIRJOITTAJA: Jukka-Pekka Kokkonen, Helsingin Ekonomien hallituksen puheenjohtaja 2019-2021

Artikkeli julkaistu 15.10.2021 

Hallituksen optimaaliseen kokoon vaikuttaa moni tekijä, joita avaan tässä lyhyesti päätöksenteon tueksi.

Hallituksessa tulee olla riittävän erilaista osaamista, jotta päätettävistä asioista keskustellaan monesta näkökulmasta ja saadaan riittävän hyvä yhteinen näkemys. Hallituksen koko ei toisaalta saa olla liian iso, jotta työskentely on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Suurilukuisempi hallitus myös tuo kuluja enemmän ja voi monimutkaistaa hallintoa.

Helsingin Ekonomeilla ei ole sellaisia sidosryhmiä, joilla pitäisi olla edustus hallituksessa, vaan meidän hallituksen koon päättää puhtaasti jäsenet. Helsingin Ekonomeilla on lisäksi käytössä rotaatiomalli, jossa hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudelle. Rotaatiomallin suuri hyöty on, että meillä on vuosittain hallituksessa uusia näkökulmia ja vankkaa kokemusta osaavia henkilöitä. Jäsenten kolmivuotiskaudet ovat alkaneet eri vuosina, jolloin joka vuosi noin kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuoroisia.

Rotaatiomallin kannalta soveltuvin hallituksen koko on siis PJ+9, jolloin erovuoroisia hallituksesta on vuosittain kolme. Joka kolmas vuosi pidetään myös puheenjohtajavaali, kuten taas tänäkin vuonna.

Tällä hetkellä hallituksen koko on PJ+10 ja tänä vuonna erovuoroisia on neljä. Kolme vuotta sitten meillä oli mahtava määrä uusia hyviä hakijoita, joten silloinen nimitystoimikunta päätti ehdottaa yhden jäsenen korotusta hallituksen kokoon ja päätimme yhdessä vuosikokouksessa hallituksen kooksi PJ+10. Historiassa yleisin koko on ollut PJ+9, johtuen todennäköisesti juuri rotaatiomallin selkeydestä ja hyvästä yhdistelmästä riittävää laajuutta, mutta ketterää kokoa. On myös hyvä tiedostaa, että sääntöjen mukaisesti hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on koolla, joten parillinen kokonaismäärä PJ+9 on parempi nopeaa reagointia vaativissa erityisissä tilanteissa.

Hallituksen puheenjohtajana olen kokenut PJ+9 kokoonpanon soveltuvimmaksi Helsingin Ekonomeille. Hallituksen kokemus ja osaaminen on ollut riittävän laajaa ja porukka on sitoutunut toimimaan aktiivisesti yhdessä.