Maria Pekkala

Millainen olisi oma bucket listisi pj:nä?

Kolmivuotinen kauteni alkaa tulla täyteen. Toiminnanjohtajan johdolla on uudistettu mm. yhdistyksemme ilme ja nettisivuja sekä lisätty kohdennettua markkinointia. Vastaukseksi sekä itselleni että muille, jotka ovat alkaneet kysyä “mitä siellä hallituksessa on oikein saatu aikaan sun aikana” kokosin vielä joitakin aiemman normiagendan ulkopuolelta nousseita asioita. En maininnut näitä toisaalle tähän julkaisuun tehdyssä haastattelussa, mutta nämä ovat osaltaan edustaneet mielestäni tavoiteltavaa kehitystä. Ovatko nämä olleet liian pieniä vai sopivan käytännönläheisiä, liian runsaslukuisia vai harvoja askelia, ja miten yhteisömme tulisi ja voisi navigoida jatkossa? Mahdolliset ehdokkaat pääsevät nyt miettimään omia kantojaan ja askelmerkkejään. Voit lukea listan vaikkapa punakynä kädessäsi ja pohtia, mitä näistä asioista haluaisit puolustaa tai muuttaa. Aika moniin näistä ovat kytkeytyneet myös sellaiset avainsanat kuin hyvä hallintotapa, strategia, viestintä ja arvot.

 

HEKO:n riskikartoitus, KY:n kanssa tehtävä ainekerhoyhteistyö yhdeksi kärkihankkeeksi, kansainvälisiä yhteyksiä sisältävien ja yhdistysrajat ylittävien tapahtumien lisäys, edunvalvontakoulutuksen ja edunvalvontaan perehdyttävien HEKO Impact -tapahtumien käynnistys, toimiston henkilökunnalle tuloksista palkitseva palkitsemisjärjestelmä, ekonomiosuuden tuplaus puoleen toimiston neljästä työntekijästä, jo olemassa olleen taloustyöryhmän haun avaaminen koko jäsenistölle ja toimenkuvan laajennus uusien rahoituslähteiden etsintään, työttömille vapautus Suomen Ekonomien jäsenmaksuista, hallituksen edustamista säätelevän edustusohjesäännön luominen, uuden kerhon perustamisesityskynnyksen lasku, kerhojen oikeudellisen aseman, johtokuntakierron ja varainkäyttöehtojen selkiytys, kerhokummien ja vuoden kerho -kilpailun lanseeraus, palautelomakkeiden uudistus, viime vuosina vain hallituksen vaihtojuhlia järjestäneen toimikunnan lakkautus, HEKO:n syntymäpäivien muistamisen aloitus koko jäsenistölle avoimilla vuosijuhlilla, kuoronjohtajan työsopimuksen siirto HEKO:lta kuoron omalle yhdistykselle, jo aiempinakin vuosina myönnettyjen kuorotukien jäsenille mahdollistamat maksuttomat vappu- ja joulukonsertit, Twitter-tilin avaaminen HEKO:lle, videokokeilut, muiden hallituksen jäsenten kuin pj:n näkyvyyden lisäys vähintään nettikolumneilla.

 

Asioita, joiden toivon pääsevän tulevaisuudessa toteutettujen listalle, ovat mm. nämä: Yhä enemmän elinikäistä oppimista tukevaa Aalto-yhteistyötä, yhteistyösopimukset soveltuvien kv-yhteisöjen kanssa auttamaan jäsenten lähtöä ulkomaille töihin (mikä aloite voisi sopia parhaiten toteutettavaksi Suomen Ekonomien tasolla), Akavan edustajia yhä laajemmin kuultavaksi, eri luottamustehtävien vaativuustarkastelu ja kuhunkin sopiva ja läpinäkyvä palkitseminen, kerhojen toimialojen päällekkäisyyksien vähennys, vielä suomea osaamattomatkin maahanmuuttajat osallistava kokonaan vieraskielinen kerho, kestävä kehitys -teeman nousu, vähintään yhden lukupiirin startti lisäämään jäsenkunnan syväoppimista sekä laadukkaista vaalitenteistä ja jäsenkunnan äänestysaktiivisuudesta voimansa, oikeutuksensa ja osuvuutensa saava edunvalvonta.

 

Kiitos ja näkemiin siis! Jos keksit osaltasi, mitä uutta voisin alkaa tehdä pj-kauteni päättyessä, ole yhteydessä [email protected].

 

Maria Pekkala, puheenjohtaja
Helsingin Ekonomit ry

 

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 4/2018 sivulla 3.