Mistä löytyy tulevaisuuden Apple?

Kirjoittaja: Tiina Niemi, viestintäpäällikkö, Mandatum Life

 

Vuosi 2020 oli historiallinen markkinavuosi. Mitä on luvassa tulevaisuudessa?

 

Viime vuonna sijoittajien katseet kiinnittyivät markkinoiden nopeisiin liikkeisiin ja dramaattisiin osakemarkkinoiden nousuihin ja laskuihin. Pintakuohunnan alla eteni kuitenkin muutos, jonka seurauksena sijoitusmarkkinoiden uudet tähdet tekivät vääjäämätöntä nousuaan.

 

Koronapandemian vuoksi markkinat romahtivat viime vuoden alkupuolella, mutta dramaattisen laskun jälkeen nousu oli ennätysnopea. Markkinakorkojen alhainen taso ja vaihtoehtojen vähyys nosti yritysten arvostustasot historiallisen korkeiksi.

 

Esimerkiksi Apple oli ensimmäinen yhdysvaltalaisyhtiö, jonka markkina-arvo ylitti 2 biljoonan dollarin rajapyykin. Monen mielestä koronakriisin voittajana selvisi teknologiasektori, ja viisi isointa teknologiafirmaa muodostavat ennätyksellisen suuren osan koko Yhdysvaltain osakemarkkinasta.

 

Keskellä tätä epätavallista koronapandemian aikaa moni mietti, mitä on luvassa seuraavaksi ja mihin juuri nyt kannattaa pitkäaikaisia sijoituksia kohdentaa. Mistä siis löytyy tulevaisuuden tähtisektori? Tästä taas seuraa kysymys, mistä tulevaisuuden kassavirrat syntyvät ja mikä siihen vaikuttaa? Vastaus on helppo: ilmastonmuutoksen ajama murros energian ja raaka-aineiden tuotannossa.

 

Tämä muutos leimaa sijoitusympäristöä yhä enemmissä määrin. Viime vuoden kovimpia sijoitustuottoja nähtiin uusiutuvan energian- ja vesiteeman sijoituskohteissa. Myös rahavirroissa ilmastonmuutosta huomioivat sijoituskohteet keräsivät merkittäviä summia.

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sijoitusmarkkinoilla noteerattujen yhtiöiden toimintakykyyn. Yhtäältä ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä, jotka vaikuttavat monien yritysten tulevaisuudennäkymiin negatiivisesti. Ilman halua tai kykyä muuttua nopeasti nämä yritykset eivät tule olemaan tulevien vuosien pörssimenestyjiä. Toisaalta ilmastomuutoksen torjunta avaa sijoittajille uusia sijoituskohteita ja mahdollisuuksia, jotka on syytä hyödyntää.

 

J.P. Morganin sijoittajilla teettämässä tutkimuksessa 71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että koronaviruksen aiheuttaman yllättävän riskin toteutuminen lisää tietämystä ja toimintaa myös jo tunnettujen riskien, kuten ilmastonmuutoksen varalle. Goldman Sachsin ESG-selvityksen mukaan koko ESG-teemaan sijoittavien rahastojen nettorahavirta on ollut positiivista jo useamman vuoden ajan.

 

Myös suomalaisten sijoittajien tulisi ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja edessä olevan energiamurroksen mahdollisuudet. Monet yritykset perustavat jo nyt koko liiketoimintansa ilmastomuutoksen torjuntaan, ja yhä useammat tekevät merkittävää tulosta samalla hakien vaihtoehtoja uusiutumattomien luonnonvarojen käytölle sekä päästöjen pienentämiseksi. Kriisien myötä orastavat trendit usein voimistuvat, joten markkinoilla muutos voi näkyä nopeasti. Tämän takia sijoitussalkun muokkaaminen ja ilmastoriskin huomioiminen kannattaa tehdä etupainotteisesti.

 

Ilmastonmuutos ja sen torjunta vaikuttavat voimakkaasti sijoitusmarkkinoihin. Mandatum Life julkaisi WWF Suomen kanssa oppaan sijoittajille, joka kertoo tarkemmin, miten jokainen voi sijoittaa vastuullisesti ja ennakoida tulevia muutoksia. Opas on luettavissa Mandatum Lifen verkkosivuilla.

 

Mandatum Lifen ja WWF:n oppaassa on esitetty konkreettisia toimintatapoja, joiden avulla sijoittaja voi varautua muutokseen ja minimoida ilmastoriskeihin liittyvät negatiiviset vaikutukset sijoitussalkun kehitykseen.

 

Sijoituskohteita ja etenkin yksittäisiin yhtiöihin sijoittaessa on entistä tärkeämpää arvioida yrityksen liiketoiminnan yhteensopivuutta ilmastotavoitteiden kanssa. Asia korostuu myös osakesäästötilisijoittajien osalta.

 

Vaikka kriisi on aiheuttanut monelle yritykselle ja yksityishenkilölle taloudellisia haasteita, näyttää toistaiseksi siltä, että kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vastuulliseen sijoittamiseen on lisääntynyt kiihtyvää vauhtia. Eikä tämä kehitys ainakaan pysähdy.

 

 

SALKUNHOITAJAT

 

Helsingin Ekonomien sijoitusvarallisuutta hoitaa kaksi salkunhoitajaa, Mandatum Life. ja Seligson & Co. Salkunhoitoyhteistyö näkyy mm. salkunhoitajien artikkeleina jäsenlehdessä ja sijoittaklubitapahtumakonseptina.

 

Katso sijoittajaklubien tallenteita

 

  • Sijoittajapsykologian tunnistaminen ja hallinta
  • Arki muutoksessa – muuttuuko myös sijoittaminen?
  • Modernin sijoitussalkun rakentaminen
  • All-in vai pala kerrallaan?
  • Ajankohtainen markinatilanne 12/2020

Tilaa tunnukset webinaariarkistoon tästä