Kuvituskuva työn ohjaus

Mitä sinä voit hyötyä työnohjauksesta?

Teksti: Satu Heikkilä, Voimavarakeskeinen työnohjaaja

 

Työnohjauksen tavoitteena on kehittää osaamista ja edistää työhyvinvointia. Miten? Tuleeko joku neuvomaan sinua, kuinka tehdä työtäsi? Ei sentään. Työnohjaaja auttaa kysymyksillään sinua löytämään omat ratkaisusi.

 

Omaa työtä voi tutkia, arvioida ja kehittää koulutetun työnohjaajan kanssa. Yhdessä voidaan tulkita ja jäsentää työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita täysin luottamuksellisesti.

 

Milloin kannattaa kääntyä työnohjaajan puoleen? Kun työtehtäväsi tai organisaatio muuttuu, työmääräsi kasvaa tai toimintaympäristö on murroksessa. Kun urapolku mietityttää tai kaipaat henkilökohtaista kehittymistä. Jos jokin askarruttaa mieltäsi ja kaipaat sparrauskumppania peilaamaan ajatuksiasi, soitto työnohjaajalle voi auttaa.

 

Mitä työnohjauksessa sitten käsitellään? Kaikenlaisia työhön liittyviä tilanteita, haasteita ja unelmia. Voidaan tutkia jaksamista ja innostusta, työrooleja ja niiden istuvuutta, esimiestaitoja, hankalia työtilanteita tai työpaikan vuorovaikutusta.

 

Mitä työnohjauksella yleensä saavutetaan? Tutkimusten mukaan työn laatu paranee ja ohjattavien työhyvinvointi kasvaa. Työnohjaus luo valmiuksia kohdata muutostilanteita ja auttaa selviämään stressaavissa tilanteissa. Kokemus omasta toimijuudesta voi kasvaa.

 

Satu Heikkilän oman kokemuksen mukaan työnohjaus on vahvistanut joidenkin ohjattavien jaksamista ja tuonut lisää positiivisuutta työntekoon. Toisille asiat ovat kirkastuneet, kun on joutunut pysähtymään ja miettimään. On tullut uusia näkökulmia ja oivalluksia. Joillekuille on syntynyt tunne, että asiat järjestyvät ja menevät eteenpäin. Joku toinen on saanut vahvistusta sille, mikä on tärkeää.

 

Päällimmäiset tunnelmat joissakin ryhmä- ja yksilöohjauksissa ovat olleet kiitollisia mahdollisuudesta pysähtyä, jakaa, purkaa ja peilata.

 

Mitä sinun työnohjausprosessissasi syntyykään voi syntyä yhteistyöhön sitoutuen, läsnäollen ja hihat käärien. Sillä parhaimmillaan työnohjaus on prosessi – kasvuprosessi!

 

 

Satu Heikkilälle on myönnetty Helsingin Ekonomien apuraha liittyen työnohjaukseen. Apurahoja jaetaan vuosittain jäsenten osaamisen kehittämiseen. Hakuaika ajoittuu kevääseen. Hausta tiedotetaan jäsenlehdessä sekä verkkosivuilla.

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 5/2018 sivuilla 24-25.