Miten tarina toimii lääkealan markkinoinnissa

Miten tarina toimii lääkealan markkinoinnissa?

Teksti ja kuvat: Susanna Brummer

Kuvassa vasemmalta alkaen Sabena Solomon, Salla Häsä ja Juha Roivainen GSKlta ja Minna Mäkinen Mediacomista.

 

Markkinointiekonomit GlaxoSmithKlinella kylässä

 

Markkinointiekonomien syyskausi avattiin 9.8. vierailulla GlaxoSmithKlinen toimistolle. Helteen jatkumisesta huolimatta paikalla oli parikymmentä Helsingin Ekonomien jäsentä.

 

GSKn Suomen General Manager Sabena Solomon avasi tilaisuuden kertomalla yhtiön historiasta ja arvoista. Kaiken ytimessä on luottamus, jota vaalitaan kaikessa toiminnassa.

 

Therapy Area Lead Salla Häsä jatkoi kertomalla lääkemarkkinoinnin erityispiirteistä ja mihin suuntaan alan viestinnän trendit ovat menossa. Kyse ei enää ole sairauksien parantamisesta, vaan myös sairauksien estämisestä. Reseptilääkkeiden mainonta kohdistetaan vain ammattilaisille alan erikoissäädösten mukaan. Kuluttajien osalta pyritään nostamaan tautitietoutta ja tarjoamaan kuluttajille asiantuntevaa tietoa. Tarinat ovat oleellinen osa markkinointiviestiä, ikiaikainen ja mieliin painuva tapa vaikuttaa ihmisiin. Esimerkkinä kampanjoinnista käytiin läpi Rokote.fi s-ivustoa, jolla GSK tarjoaa tietoa rokotesuosituksista eri matkakohteissa.

 

Itsehoitolääkkeiden markkinoinnista kertoi Country Manager Juha Roivainen. Myös itsehoitolääkkeiden markkinointiviestintä on erittäin säädeltyä ja Juha totesikin, että markkinoinnin tärkein tehtävä on löytää kuluttajien piilevätkin tarpeet ja sovittaa tuotteet niihin. Tuotteesta kertominen muotoillaan tarkasti alan reunaehtojen mukaan, mutta kuitenkin huomiota herättävästi ja kuluttajaan vaikuttavasti. Esimerkkinä insightiin perustuvasta pakkausinnovaatiosta Juha kertoi uudesta Voltaren pakkauksesta, jonka avulla voidetta voi levittää käsiään sottaamatta.

 

Lopuksi COO Minna Mäkinen Mediacomista kertoi mediamainonnan roolista kuluttajan ostopolun varrella. Tarinan pitää taipua kaikkiin kanaviin, jotta kuluttajan kokonaiskuva brändistä on vaikuttava.

 

Tapahtumassa saimme hyvän kokonaiskuvan sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden markkinoinnin erityispiirteistä. Hatunnosto taitaville markkinoijille ja kiitokset hienosta tilaisuudesta!