Muutosjohtamisen haaste

Kirjoittajat: Sari Arolinna ja Markus Pessi, Novetos

 

Muutoksesta ja muutoksen johtamisesta puhutaan nyt paljon. Mitä tehdä, kun organisaatiollovat hallussa perustiedot ja -taidot muutoksen tukemiseen, mutta muutos ei silti etene suunnitellusti?

 

Koronakevät on haastanut muutosjoustavuuttamme yksilöinä ja yhteisöinäMonet organisaatiot ovat tehneet ansiokasta työtä tukeakseen henkilöstöään muutoksessa, mutta meillä ihmisillä on kuitenkin yksilölliset valmiudet käsitellä muutosta. Kun yhdessä yössä piti siirtyä etätöihin, osa toivotti etätyöt tervetulleiksi ja osa ahdistui, kun tuttu työntekemisen rutiini rikkoutui. Tilanteen pitkityttyä moninaiset tekijät lisäsivät ja lisäävät edelleen yksilöllisten kokemusten kirjoa. Yleisillä, hyväksi havaituilla muutoksenjohtamisen menetelmillä on siis ehdottomasti tarve ja tilaus. Aina ei kuitenkaan yleiset menetelmät riitä, vaan tarvitaan yksilöllisempää lähestymistä.

 

 

Yksilö muutoksessa

 

Suurinkin organisaatio muodostuu yksilöistä ja siten toimivan johtamisjärjestelmän on kyettävä huomioimaan myös yksilöt ja heidän ainutlaatuiset piirteensäTämä on välttämätöntä poikkeuksellisissa muutostilanteissa, joista suuret, rajallisen vaikutusmahdollisuuden muutoksetkuten koronan tuoma poikkeustilanneovat haastavimpia. Voimme lähes 100-prosenttisella varmuudella olettaa, että yhtä ainoaa “parasta” tapaa johtaa muutosta ei ole. Toisaaltaon olemassa useita tietämiämme toimivia tapoja ja vielä suurempi määrä potentiaalisia, täysin uusia toimintatapoja, joiden olemassaolosta emme edes tiedä. On siis syytä ryhtyä kokeilemaan.

 

 

Miten auttaa yksilöä muutoksessa?

 

Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on ymmärrettävä yksilön lähtötilanne. Olisi hyvä selvittäämitä kyvykkyyksiä hänellä jo on sekä ymmärtää yksilön motivaatio muutosta kohtaan. Joitain vastauksia voimme saada havainnoimalla, mutta tehokkain tapa on käydä aito valmentava dialogi henkilön kanssa, jossa kysytään ja kuunnellaan aidostiTällaiset keskustelut lisäävät molemminpuolista ymmärrystä tilanteesta ja usein samalla vievät muutosprosessia eteenpäinMikäli käytöksen muutosta ei tueta, palataan helposti samoihin vanhoihin rutiineihin. Hyvä esimerkki tästä oli kevään aikana opittu käsienpesurutiini. Kesällä tautilanteen ollessa parempikäsienpesu ja etäisyyden pitäminen vähenivät. Tämä kuvastaa sitä, kuinka vaikeaa uusia tapoja ja rutiineja on pitää yllä.

 

 

Miksi muutos ei tapahdu selkeistä tavoitteista ja toimintasuunnitelmista huolimatta?

 

Parhaiten voimme onnistua muutoksen läpiviennissä, jos saamme muutostavoitteen tulkintaan ja käytäntöön viemiseen tukea. Liian usein yksilö jää selviämään muutoksesta yksin. Minäpystyvyys eli yksilön usko selvitä tilanteesta ja onnistua toiminnassa, on koetuksella ja epäonnistumisen pelko vaikeuttaa toiminnan uudistamistaItsemyötätunnon avulla voimme käsitellä omat vaikeat tunteemme ja päästä eteenpäin. Tämä mahdollistaa myös tiimiläistemme yksilöllisen tukemisen, kun osaamme aidosti asettua heidän asemaansa.

 

Muutosprosessit ovat usein kompleksisiaKun tuntuu, että muutosprosessista ei selviä yksin, on syytä kääntyä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen, jotta niin yksilö kuin organisaatiokin saa parhaan mahdollisen tuen muutoksen läpiviemiseen.

 

 

Sari Arolinna

 

 

Sari auttaa yksilöitä ja ryhmiä käyttäytymisen muutoksessa niin organisaation muutosprosesseissa kuin vuorovaikutushaasteiden voittamisessa. Sari etsii yhdessä valmennettavien kanssa parhaat ja motivoivimmat ratkaisut arvostavan vuorovaikutuksen avulla, jotta kestävä muutos on mahdollista. 

 

Markus Pessi

 

 

Markus on intohimoinen organisaatioiden kehittäjä, jonka tyypillisin asiakas on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio. Hänen erityisenä kiinnostuksenkohteena on huipputiimien ja -yksilöiden valmennus.

 

 

 

“Me Novetoksessa autamme johtoa ja tiimejä rakentamaan toimivia käytäntöjä uudistuvaan työhön. Osallistamalla ihmiset mukaan kehittämiseen syntyy innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Uudistetaan yhdessä työkulttuurianne!”


Ota yhteyttä:
www.novetos.fi/asiantuntijat

 

 

 

Artikkeli on osa Helsingin Ekonomien ja Novetoksen vastuullisen johtajuuden yhteistyökokonaisuutta. Artikkeleissa ja niihin liittyvissä webinaareissa Novetoksen asiantuntijat tarjoavat uusinta tietoa, toimivia työkaluja sekä näkemyksiä ja kokemuksia johtajuuden kehittämisestä – vastuullisen johtajuuden teemaa avataan pala kerrallaan.

 

TULEVA TAPAHTUMA 

Vastuullinen johtajuus -webinaarisarja, osa 4 

Muutoksen johtaminen 2.0. ILMOITTAUDU

Perjantai 20.11.2020 klo 9.00-10.00