Maria Pekkala

Onko toimiva demokratia sinun aikasi arvoista?

Röyhkeästi kampanjoineen D. Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi yllätti monet. Samalla tuo vaali oli oiva esimerkki demokratian hinnasta: se vaatii suhteellisen isolta joukolta ihmisiä suhteellisen paljon aikaa, perehtymistä, harkintaa ja moraalia. Vallan hajautuksen ohella se takaa toisaalta ns. joukkoälyn toiminnan ja kullekin joukolle sopivimmat päätökset. Ilman oikeaa tilannekuvaa, kestävästi perusteltuja näkemyksiä sekä niiden avointa kommunikointia päätöksentekoon osallistuminenkin voi silti jäädä torsoksi tai olla jopa vahingollista. Kauneinta mutta kinkkisintä demokratiassa on, ettei yhden omistautuminen jollekin asialle voi korvata toisen ääntä.

 

Miten demokratia sitten toimii 17 000 jäsenen kieppeillä pyörivässä HEKOssa? Kolmasosa hallituksestamme on tapana valita kerran vuodessa kokouksessa, johon on osallistunut keskimäärin alle sata ihmistä. Sen päätöksiä alustamaan on valittu vuosittain nimitystoimikunta, jonka esittämistä henkilöistä keskimäärin vähän yli puolet on viime vuosina valittu. Hallituksen jäseneksi on päässyt keskimäärin noin kahdellakymmenellä ja vähimmillään viidellä äänellä silloin, kun kokous on päätynyt äänestämään. Puheenjohtajaksi valinta on edellyttänyt vähintään kokousosallistujien enemmistön kannatuksen.

 

Mitä väliä sillä on, millainen ja keiden mandaatti HEKOn hallituksella on? Sen lisäksi, että HEKOn yleensä kymmenjäseninen hallitus linjaa paikallisyhdistyksemme omasta toiminnasta ja taloudesta, sen keskuudestaan valitsemilla kolmella edustajalla on opiskelijaäänien tuoreimman lisäyksenkin jälkeen tällä haavaa noin 40 %:n valta ja vastuu siitä, mihin asioihin ja millä ohjauksella yli 50 000 jäsenen Suomen Ekonomit keskittyy. Suomen Ekonomit taas on pelkällä koollaankin mitattuna 4. merkittävin toimija yli 600 000 jäsenen Akavassa.

 

Ei tarvitse katsoa paria kautta kauemmas historiaan, kun HEKOn puheenjohtaja saattoi yksin käyttää koko yhdistyksemme äänivaltaa ja valituttaa itsensä Suomen Ekonomien puheenjohtajaksi koko muun hallituksensa linjauksesta poiketen. Vaikka nykyisetkin kolme edustajaamme voivat viime kädessä käyttää heille nykysääntöjen mukaan jaettua äänivaltaa miten tahansa, olen pitänyt tärkeänä sitä, ettei näin tapahdu, vaan että linjamme muokataan mahdollisimman laajalla joukolla. Mitä harvempien käsiin valta ajautuu joko jääviyksien tai muiden syiden takia, sitä huterammalla pohjalla vallankäytön oikeutus – ja todennäköisesti päätösten osumatarkkuuskin – toisaalta on.

 

Kun siis seuraavan kerran näet ilmoituksen kokouksesta, jossa HEKOlle valitaan uusi puheenjohtaja ja uusitaan ehkä koko hallituksen valintatapa, osallistu ja mahdollista yhä paremmin toimiva demokratia. Pohdinnassa on myös, mikä olisi sopiva keino varmistua, että aiempaa laajempi jäsenjoukko pääsee aidosti osallistumaan Suomen Ekonomien seuraavien puheenjohtajaehdokkaiden arviointiin ja valintaan. Ethän tyydy uuteen Kekkoseen tai Trumpiin?

 

J.K. Muu hallituksemme on toistaiseksi toppuutellut ehdotustani siitä, että myös he kirjoittaisivat lehteemme. Avoimuuden nimissä olen kuitenkin haastanut heidät bloggaamaan näkemyksistään nettisivuillemme. Lue ja tutustu myös heidän ajatuksiinsa!

 

Maria Pekkala
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin Ekonomit ry