Esa Alm: Haluatko opettajaksi?

ESA ALM, Helsingin Ekonomien koulutustyöryhmän ja Julkishallinnon Ekonomit -kerhon johtokunnan jäsen

 

Jos nykyinen työsi maistuu puulta, opettajuus on piristävä vaihtoehto. Jos opetat työssäsi, pedagoginen pätevyys tuo siihen lisämaustetta. Olipa tilanteesi mikä tahansa, opettajan pedagogiset opinnot ovat aina hyödyksi.

 

Ammatillinen opettajankoulutus [opettajan pedagogiset opinnot 60 op (AmO)} antaa pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin. Myös muun kuin ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan virkaan/tehtävään. Myös erityisopettajan ja opinto-ohjaajantutkinnot voi suorittaa Haaga-Heliassa.

 

Pääsyvaatimuksissa painotetaan opettajakokemusta, mutta myös lähiaikoina ja aiemmin suoritettuja opintoja (esimerikiksi kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai muut tutkinnot).

 

Millaista opiskelu on?

 

Aloitin keväällä 2018 AmO-opinnot Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Valmistun 5.6.2019. Seuraavassa faktaa ja kokemuksiani opettajan pedagogisista opinnoista Haaga-Heliassa 2018-2019.

 

Opiskelu on ollut erilaista kuin esimerkiksi yliopistolla, koska AmO on osaamisperustainen kehittymisohjelma. Et suorita siis tavallaan tenttejä, vaan osaamisesi tunnistetaan muuten ja osoitetaan erilaisilla näytöillä. Tärkeätä on myös työskentely vertaisryhmässä sekä lähipäivät koululla sekä kenttäpäivät, jotka tarkoittavat esimerkiksi vierailuja eri oppilaitoksiin. Näistä kirjoitetaan muun muassa blogeja, joissa pohditaan vierailun antia vertaisryhmässä. Me kävimme muun muassa Tullikoululla, Teatterikorkeakoululla ja eräissä järjestöissä.

 

Osaamisen osoittamiseksi keräät tekemisiäsi opintokansioon, jonka voit rakentaa vaikkapa Google Driven-pohjalle, Trellon pohjalle, Peda.Nettiin tai mille tahansa haluamallesi kansiomallille. Käytössä on tutkiva oppiminen työvälineenä. Entinen osaamisesi tunnistetaan ja hyödynnetään.

 

Opiskellessasi tapaat hyvin erilaisen taustan omaavia ihmisiä, mikä taatusti piristää. Yhteistä on useinkin vain halu opettaa. Opettajat ovat myös ammattitaitoisia ja auttavaisia.

 

Pedagogisen kelpoisuuden lisäksi opettajan tulee täyttää myös muita kelpoisuusvaatimuksia. Muut kelpoisuusehdot vaihtelevat eri kouluasteilla/oppilaitoksissa/opetustehtävissä ja voivat koskea tutkintoa, opetettavien aineiden opintojen laajuuksia ja ammattialan käytännön työkokemusta. Monet haluavat vain lisäpätevyyttä työpaikalla ohjaamiseen ja opettamiseen.

 

Opinnot sisältävät kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, muita opintoja ja opetusharjoittelua.

 

Ammatillinen opettajankoulutus on osaamisperustainen kehittymisohjelma. Opinnot kytketään ammatillisen opettajan työhön sekä yhteiskunnassa ja ammateissa tarvittavaan osaamiseen. Opintojen sisällöt rakennetaan työelämän ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista ja tulevaisuuden tarpeista.

 

Opintojen aluksi laadit yhteistyössä ohjaajan kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (Heks). Kehittymissuunnitelmasi perustuu oman osaamisesi arviointiin suhteessa ammatillisen opettajan osaamiskriteereihin.

 

Suunnitelmaan kirjataan sinulle tarkoituksenmukaisia kehittymistavoitteita ja -tehtäviä. Kehittämistehtävissä tutkit ja kehität ammatillista opettajuuttasi sekä siihen liittyviä työskentelytapoja ja toimintaympäristöjä.

 

Vaikka kehittymissuunnitelma on henkilökohtainen, työskentely opettajaopinnoissa on yhteisöllistä. Kehittymistehtäviesi toteuttamisen ja arvioinnin tukena on opettajaopiskelijoista koostuva vertaisryhmä, jossa teette osan opinnoista sopimallanne tavalla. Jokaiselle opettajaopiskelijalle ja vertaisryhmälle nimetään oma ohjaaja. Ohjaaja tukee sinua ja vertaisryhmääsi merkityksellisen oppimisprosessin rakentamisessa, osaamisen kehittymisessä ja arvioinnissa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan omia valintoja ja kehittymistarpeita.

 

Oppimisen, ohjaamisen ja arvioinnin lisäksi kaikille yhteisiä teemoja ovat opettajan työn etiikka, demokratia ja ihmisoikeudet opettajan työssä, opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana, yrittäjyys opettajan työssä ja opiskelijoiden tulevaisuudessa sekä digitalisaation tuomat muutokset opettajan työhön. Teemojen painotukset vaihtelevat opiskelijaryhmittäin.

 

Opinnot on organisoitu siten, että lähipäivät ja vertaisryhmätoiminta muodostavat vuoden pituisen ryhmäprosessin. Opinnoissa on mahdollista edetä myös nopeammin tai tehdä suunnitelma pidemmäksi ajaksi.

 

Kiinnostuitko?

 

Opiskelua on mahdollista tehdä joustavasti ja esimerkiksi seuraavanlaisissa ryhmissä Haaga-Heliassa (Ratapihantie 13, Pasila, Helsinki): Helsingin ryhmä, viikonloppuryhmä, verkkoryhmä ja English group. Opinnot onnistuvat myös Turun alueryhmässä (Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30) sekä Porvoon alueryhmässä (Haaga-Helia, Taidetehtaankatu 1).

 

Lisätietoja AmO koulutuksesta sekä hakumenettelystä voit katsoa Opintopolusta sekä Haaga-Helian sivuilta.

 

Jos innostut asiasta ja haluat lisätietoja hakemisesta, opiskelusta ja muista käytännön asiasta, lähetä viesti minulle osoitteeseen almesa9(at)gmail.com, niin vastaan sinulle.