Opiskelijat tuulettavat tunkkaisia asenteita

Kauppiksessa nousi esille naisten vähättelyä – KY:n puheenjohtaja haluaa kitkeä haitalliset asenteet

Teksti: Matti Lepistö
Kuvat: Henni Hyvärinen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa nousi keväällä pinnalle keskustelu naisten vähättelystä, kun opiskelija Siiri Varis kertoi Kylteri-lehden kolumnissa arjestaan naisena kauppiksessa.

Hän nosti esille erään luennon yhteydessä käydyt opiskelijoiden sanailut siitä, että nainen ei välttämättä sovellu johtajaksi miesten tavoin. Kyseessä on vain yksittäinen esimerkki asenteista.

Opiskelen ensimmäistä vuotta Aallossa ja olen jo useampaan otteeseen miettinyt, onko tämä oikeasti mun paikka”, Varis kirjoitti ja jatkoi, että ”minua koskettaa erityisesti se, millainen on mielikuva naisesta ja siitä, millainen on hänen hyväksytty roolinsa kauppakorkeassa.”

Aaltoyliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) puheenjohtaja Topias Turpan mielestä kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan minkäänlaista syrjintää tai vähättelyä yliopistossa.

”On tärkeää, että Siiri nosti asian esille. Nyt asia tiedostetaan ja siitä puhutaan. Vaikka olemme yliopistossa ja täällä on tiedostavaa porukkaa, todellisuudessa tasa-arvo ei vieläkään toteudu.”

Kolumni herätti paljon keskustelua yliopistolla. Topias Turpan mukaan miesvaltaisessa koulussa kaikki eivät ole aiemmin tiedostaneet epäasiallista käytöstä ja asenteita.

”Jos asia ei kosketa itseä niin voi helposti olettaa, että täällä on kaikilla asiat hyvin. Nyt vähättelystä puhutaan vihdoin oikeilla sanoilla ja termeillä. Mitään ei kaunistella tai peitellä.”

Aalto-yliopistossa on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle. Turppa kertoo, että kolumnin nostamaa ongelmaa käytiin yhdessä läpi koulun kanssa.

”Yhdessä keskustelimme ja teimme kannanoton, että tällaista tapahtuu ja asiaa ei ole syytä peitellä. Julkisen keskustelun avulla pyrimme siihen, että koulun ilmapiiriä saadaan aiempaa tasa-arvoisemmaksi.”

Turppa on KY:n puheenjohtajana puhunut paljon tasa-arvon ja opiskelijayhteisön monimuotoisuuden puolesta. Haitallisista asenteista on hänen mukaansa päästävä eroon.

Hän kertoo, että KY:lle on laadittu Code of Conduct eli niin sanottu eettinen ohjeistus, joka jalkautetaan yhdistyksen vapaaehtoisille ja siten juurrutetaan koko toimintaan. Pelisääntöjen lisäksi se sisältää konkreettisia toimia, joilla edistetään tasa-arvoa.

”Toiminnan pitää olla avointa kaikille. Esimerkiksi sukupuolen perusteella ei saa tehdä valintoja tiettyihin hallituspesteihin. Kaikki ovat samalla viivalla.”

KY:n edustajat ovat lisäksi kiertäneet uusien opiskelijoiden tilaisuuksissa puhumassa siitä, että epäasiallista käytöstä ei hyväksytä lainkaan erilaisissa opiskelijatapahtumissa ja juhlissa.

 

HAITALLISET STEREOTYPIAT

 

Topias Turppa haluaa tuulettaa myös kauppisopiskelijoihin liittyviä stereotypioita. Ne ovat hänen mukaansa haitallisia niin yksittäiselle opiskelijalle kuin koko yhteisölle.

Ihmisten mieliin on saattanut iskostua mielikuva pikkutakkiin ja kauluspaitaan pukeutuvasta nuoresta miehestä ja opiskelijoiden raa’asta kilpailusta. Ongelman ydin ei ole tietenkään kenenkään pukeutuminen vaan yksipuolisen kovat mielikuvat kauppiksessa opiskelusta.

”Ennen opiskelujen aloittamista vähän jopa jännitin ja mietin, että haluanko todellakin mennä sellaiseen kouluun, jossa viiden vuoden ajan opiskelijat kilpailevat toisiaan vastaan eikä kaveria auteta. Yllätyin kuitenkin siitä, että mielikuva ei juurikaan vastannut todellisuutta”, Turppa kertoo.

”Meillä on tosi hyvä porukka erilaisista lähtökohdista. Kaveriakin autetaan opinnoissa.”

Vaikka stereotypiat eivät vastaa totuutta, ne ovat Turpan mielestä haitallisia ja saattavat vähentää naisten ja myös erilaisista taustoista ja lähtökohdista tulevien ihmisten hakeutumista opiskelemaan kauppatieteitä.

Hän muistuttaa, että jo nyt naisten osuus suomenkielisen kauppatieteiden kandidaattiohjelman uusista opiskelijoista on pudonnut alle kolmannekseen.

”Kauppakorkeakouluun ei välttämättä stereotypioiden ja esillä olleen vähättelyn takia hakeuduta, vaikka mielenkiintoa kauppatieteitä kohtaan olisi. Se on hälyttävää, koska aiempina vuosina sukupuolijakauma on mennyt kutakuinkin tasan”, hän sanoo.

”Se köyhdyttää kulttuuria ja yhteisöä, jos massat muuttuvat samanlaisiksi. Tämä on todella huolestuttavaa, koska monimuotoisuus edesauttaa minkä tahansa yhteisön kehittymistä eteenpäin.”

 

MIELIKUVAT LUOVAT  TURHIA PAINEITA

 

Topias Turpan mielestä haitalliset stereotypiat saattavat kummuta myös yritys- ja bisnesmaailman luomista mielikuvista. Menestyspuheissa korostetaan jatkuvasti piinkovaa suorittamista. Ihmisten verkkokalvoille suolletaan jatkuvasti myös kuvastoa kauniista, komeista ja menestyvän näköisistä ihmisistä.

”Kauppakorkeakoulun opiskelijoihin kohdistuva markkinointimateriaali yrityksiltä usein tukee stereotypioita”, KY:n puheenjohtaja toteaa.

Tällainen maailma ja kuvasto luovat Turpan mielestä turhia paineita opiskelijoille.

”Opiskelijat polttavat itsensä helposti loppuun, kun kursseista pitää saada jatkuvasti pelkkiä vitosia. Nelonen pitää monen mielestä käydä jo uusimassa. Tämä heikentää varmasti yksilön hyvinvointia sekä levittää suorituspainetta muihin opiskelutovereihin.”

KY:n puheenjohtaja on tyytyväinen siihen, että luennoilla käy nykyisin yhä kirjavampi joukko puhujia. He osaltaan näyttävät esimerkkiä opiskelijoille ja rikkovat myyttejä ”tietynlaisesta” kauppatieteilijästä.

”Myös alumnitilaisuuksissa tapaa usein ihmisiä, jotka eivät ole vaikkapa valmistuneet ajallaan täydellisillä papereilla ja menneet heti huippufirmoihin töihin. Se on tärkeää.”

 Turppa kertoo, että KY haluaa tuulettaa mielikuvia kauppakorkeakoulun opiskelijasta.

”Toivomme, että tulevaisuudessa pääsemme tekemään koulun kanssa yhteistyössä sellaista opintojen markkinointia, jolla rikomme stereotyyppisiä oletuksia siitä, millainen kauppislainen on ja mitä täällä opiskelu tarkoittaa.”

KY tuo jo omassa toiminnassaan ja viestinnän kuvavalinnoilla esillä opiskelijayhteisön monimuotoisuutta.

”Kauppiksessa opiskeleva voi olla muutakin kuin pikkutakkiin ja kauluspaitaan pukeutunut nuori mies”, Turppa toteaa.

 

 

TOPIAS TURPPA

  • KY – Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja
  • Opiskelee viidettä vuotta, maisteriopintojen pääaineena rahoitus
  • Hakeutui kauppakorkeakouluun, koska se avaa ovia monenlaisiin tehtäviin
  • Kiinnostunut yrittäjyydestä ja it-alasta
  • Asuu Helsingissä, kotoisin Sastamalasta Pirkanmaalta