Urheilijan talous

Kirjoittaja: Leena Riekkinen, Suomen Olympiakomitea

Kuva: Thomas Windestam

 

Urheilijan talous

 

Miten urheilijan kannattaa hoitaa talouttaan urheilu-uran eri vaiheissa? Entä miten yritykset ja yksityishenkilöt voivat tukea urheilijoita? Näitä kysymyksiä pohdittiin Helsingin Ekonomien Ekonomiyrittäjien mahdollistamassa webinaarissa 11.5.2023. Katso webinaarin tallenne täältä.
Kuva: Thomas Windestam

 

Pika-aituri Annimari Kortteen tie aitajuoksun kansainväliselle huipulle on ollut pitkä ja monivaiheinen: opiskelun, työn ja urheilun yhteensovittamista, loukkaantumisia, uran keskeyttäminen sekä paluu kilpa-areenoille vuosien tauon jälkeen. Rahahuolet ovat kulkeneet mukana koko uran ajan.

– Menestystä alkoi tulla kunnolla vasta sitten, kun keskityin täysipainoisesti urheiluun, ilman opiskelu- ja työvelvoitteita. Toivon, että tulevaisuudessa urheilijat voivat helpommin saada rahoitusta urheiluun, kun itse jouduin sitä laittominkin keinoin hankkimaan. Huippu-urheilussa täytyy pystyä tekemään kaksikin treeniä päivässä ja palautua treenien välissä.

Korte kisaa edelleen, mutta on siirtymässä valmennustehtäviin ensi vuoden olympialaisten jälkeen.

 

Urheilijan talous vaatii valintoja ja suunnittelua

 

Huippu-urheilussa keskitytään usein urheilumenestykseen. Rahan rooli menestyksen mahdollistajana jää helposti sivuosaan, sanoo Suomen Olympiakomitean controller Perttu Pajukoski.

– Tietoisuutta urheilijan talouteen liittyvistä asioista pitäisi kasvattaa. Verotuksen kannalta keskeistä on, onko urheilu tulonhankkimistoimintaa vai harrastamista. Urheilijan kannattaisi määritellä myös taloudelliset tavoitteet omalle urheilu-uralleen. Miten rahoittaa kisamatkat, leiritykset ja muut urheiluun liittyvät kulut? Iso kysymys on myös, mitä aikoo tehdä urheilu-uran jälkeen?

– Joukkuelajeissa urheilija on yleensä työsuhteessa urheiluseuraan ja verotus kohtelee häntä palkansaajana. Yksilölajeissa urheilijan on kuitenkin valittava, urheileeko yksityishenkilönä vai elinkeinonharjoittajana.

 

Rahastot urheilijoiden tukena

 

Olympiakomitea-konserniin kuuluva Suomen Urheilun tukisäätiö hallinnoi yksilöurheilijoiden yleistä valmennusrahastoa, urheilu-uran jälkeisen ajan rahoitukseen tähtäävää urheilijarahastoa sekä Olympiarahastoa, joka kerää lahjoituksia yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten urheilijoiden tukemiseen.

Valtio on myöntänyt yksilöurheilijoille erityisoikeuden, joka antaa heille mahdollisuuden siirtää urheilemisesta saatuja tuloja verottomasti valmennusrahastoon. Urheilija voi nostaa valmennusrahastosta verottomasti rahaa urheilusta aiheutuvia kuluja vastaan. Rahastoa käyttää n. 750 urheilijaa yli 40 eri lajista ja rahastoon maksettavia urheilutuloja kertyy noin 4 M € vuodessa.

Urheilijarahasto puolestaan on tarkoitettu sekä joukkue- että yksilöurheilijoille. Urheilijarahastoon voi siirtää verovapaasti urheilutuloja enintään 50 % koko vuoden urheilutulojen bruttomäärästä, kuitenkin enintään 200 000 €. Rahasto on tarkoitettu toimeentulon turvaamiseksi urheilu-uran päättymisen jälkeen, joten varoja ei voi nostaa urheilu-uran aikana. Urheilijarahastoon siirretyt varat nostetaan veronalaisena tulona urheilu-uran päättymisen jälkeen 2–15 vuoden aikana tasasuurissa erissä.

 

Olympiarahaston tavoitteena urheilun oma ”kulttuurirahasto”

 

Suomen Urheilun tukisäätiön ylläpitämä Olympiarahasto on kerännyt lahjoituksia lasten ja nuorten tavoitteelliseen urheiluun vuodesta 2019 lähtien. Rahaston ideana on kerätä yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä lahjoituksia, jotka pääomitetaan, ja ulos jaettava raha koostuu sijoitetun pääoman tuotosta.

Rahastossa on paljon potentiaalia, sillä valtio on luvannut tuplata lahjoitussumman 4 miljoonan välein 20 miljoonaan asti. Rahaston vuosituotoksi on arvioitu 5 %.

Olympiarahaston varainhankinnan johtaja Anu Kauppi pitää rahastoa ainutlaatuisena mahdollisuutena tukea lupaavia urheilijoita juuri siinä vaiheessa, kun tukea tarvitaan eniten.

– Olemme jo jakaneet rahankeräysluvan puitteissa kerättyä rahaa urheiluakatemioille. Niissä moniammatillinen tukiverkosto auttaa urheilijaa kehittymään parhaalle tasolleen. Olympiarahasto on yrityksille ja yksityishenkilöille helppo tapa auttaa urheilijoita menestymään.

Lue lisää Olympiarahastosta

 

 

KATSO TALLENNE

Urheilu yrittäjyytenä ja Olympiakomitea urheilun tukijana

elounge.ekonomit.fi/webinaarit

 

EKONOMIYRITTÄJÄT

Ekonomiyrittäjät on yksi Helsingin Ekonomien toimikunnista. Ekonomiyrittäjät edistää yrittäjyyttä, toimii kokemustenvaihtofoorumina, tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia mm. yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien tapahtumien muodossa.

 

MUKAAN EKONOMIYRITTÄJIIN?

Lue lisää toimikuntahausta ja hae mukaan täältä.