Marjaana Töyli

Vapauta potentiaalisi!

Työelämä on murroksessa. Osaamistarpeet, työn tekemisen ja työsuhteiden muodot muuttuvat ja monipuolistuvat. Vuoden 2030 työpaikoista 85 % odottaa vielä keksimistään. Muutos on tullut jäädäkseen ja se luo meille lukuisia uusia mahdollisuuksia.

 

Ekonomikunnasta löytyy suuri määrä osaamispotentiaalia vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Osa potentiaalistamme näkyy ja osa on piilevää. Piilevä potentiaali muodostaa yhden suurimmista hyödyntämättömistä voimavaroista työelämässä. Miten se saadaan näkyväksi ja hyötykäyttöön?

 

Ensinnäkin meidän pitää tunnistaa oma potentiaalimme ja miettiä, miten hyödynnämme sitä tavoitteidemme saavuttamisessa. Kannattaa muistaa, että ympärillämme toimivat eivät aina tunnista piileviä kykyjämme – varsinkaan jos meidät nähdään yleensä vain tietynlaisissa tehtävissä ja rooleissa. Kun haluat sparrausta oman osaamisen tunnistamisessa, kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä, hyödynnä ekonomiyhteisön sinulle tarjoamia mahdollisuuksia niin uraohjauksen, tapahtumien kuin vuosittaisten apurahojenkin muodossa.

Moni meistä ekonomeista toimii esimiesasemassa. Esimiehillä on tärkeä rooli organisaatioissaan työntekijöiden potentiaalin tunnistamisessa. Esimiehen tulee luoda tilaa potentiaalin esille saattamiselle sekä rohkaista ihmisiä tarttumaan tilaisuuksiin. Esimiehen yksi tärkeä tehtävä on innostaa ja luoda mahdollisuuksia – työntekijän tarttua niihin.

 

Työelämässä meitä ekonomeja toimii tuhansilla eri nimikkeillä lähes kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Olemme vankkoja omien alojemme ammattilaisia henkilökohtaisine kyvykkyyksinemme. Meistä jokainen vastaa itse siitä, miten hyödynnämme ja ylläpidämme potentiaaliamme ja tartumme meille tarjoutuviin tilaisuuksiin.

 

Tulevaisuus tehdään tämän päivän valinnoilla.

 

 

Marjaana Töyli, toiminnanjohtaja

Helsingin Ekonomit

 

Tämä pääkirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 5/2018 sivulla 3.