Vastuullisuusekonomit – uusi kerho Helsingin Ekonomeihin

Helsingin Ekonomeihin on perustettu vuoden 2021 lopussa uusi kerho – Vastuullisuusekonomit. Vastuullisuusekonomit ovat startanneet toimintaansa puheenjohtajan Pinja Hirvilammen vetämänä ja tapahtumia toteutetaan yhdessä kahdeksan aktiivisen kerhojohtokunnan jäsenen voimin. Vastuullisuusekonomien kerhon tavoitteena on verkottaa ekonomitaustaisia vastuullisuusammattilaisia ja tarjota kaikille Helsingin Ekonomien jäsenille ajankohtaista tietoa alan kehityssuunnista ja muista ajankohtaisista teemoista. Kerho tekee näkyväksi sen, että ekonomeilla on erinomaiset valmiudet kehittää yritysvastuuta, ja tällaista osaamista tarvitaan myös tulevaisuudessa.

”Vastuullisuusekonomit tekevät näkyväksi sen, että ekonomeilla on erinomaiset valmiudet kehittää yritysvastuuta, ja tällaista osaamista tarvitaan myös tulevaisuudessa.”

Vastuullisuusekonomit haluavat tarjota tapahtumia sekä vastuullisuusammattilaisille että lisätä ajankohtaista näkemystä vastuullisuusasioista koko jäsenkunnalle. On tärkeää, että vastuullisuusammattilaiset pääsevät syventämään osaamistaan jatkuvasti kehittyvällä vastuullisuuden pelikentällä ja saada täsmätietoa uusista kehityssuunnista. Samalla vastuullisuus megatrendinä kiihtyy ja läpileikkaa lähes jokaisen yrityksen toimintaa ja toimialaa, mikä edellyttää vastuullisuusasioiden ymmärtämistä yhä laajemmin työnkuvasta riippumatta. Vastuullisuusekonomit haluavat omalta osaltaan olla tukemassa ekonomien tietämyksen kehittymistä näissä asioissa ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia vastuullisuusteemojen ympärillä. Vastuullisuus on laaja kattotermi, jonka alle lukeutuu ympäristöteemat, sosiaaliset asiat sekä hyvä hallintotapa. Samalla vastuullisuutta voidaan tarkastella yrityksen tai yhteiskunnan toimintojen kautta, kuten johtaminen ja strategia, markkinointi, viestintä, toimitusketjut, ihmisoikeudet, vastuullinen sijoittaminen ja monia muita. Tapahtumissa pyritään käsittelemään vastuullisuuden eri osa-alueita monipuolisesti ja eri näkökulmista, ja tämän mahdollistaa loistavasti kerhon johtokunnanjäsenten monipuolinen tausta ja osaaminen eri vastuullisuusasioiden parissa.

Vastuullisuusekonomien järjestäytyminen nostaa alan ammattilaisten tunnettuutta ja tarjoaa kaikille Helsingin Ekonomien jäsenille tietoa ajankohtaisista vastuullisuusteemoista

Viimeistään kuluneen vuosikymmenen aikana yritysvastuu on muuttunut kivasta puuhastelusta liiketoiminnan edellytykseksi, mistä kertoo esimerkiksi aiheen ympärillä lisääntyvä lainsäädäntö EU:n ja Suomen tasoilla. Sitä mukaa kun vastuullisuuden merkitys liike-elämässä on korostunut, yrityksiin on muodostunut kokonainen vastuullisuusammattilaisten joukko. Vastuullissuusammattilaisista todennäköisesti useat ovat koulutustaustaltaan ekonomeja. Vastuullisuusekonomeissa uskomme, että ekonomien oma vastuullisuuskerho tekee näkyväksi sen, että ekonomeilla on erinomaiset valmiudet kehittää yritysvastuuta, ja tällaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Samaan aikaan kun vastuullisuusammattilaisten määrä liike-elämässä kasvaa, myös heidän merkitys korostuu. Vastuullisuusammattilaiset nähdään yhä vahvemmin muutoksentekijöinä, jotka tuovat vastuullisuuden yrityksen johdon agendalle ja mahdollistaa yrityksen menestystekijät myös jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastuullisuusammattilaisilta odotetaan kykyä ymmärtää ja tuoda kestävyyskysymykset yritysten ja organisaatioiden toiminnan kontekstiin sekä viestiä näistä johdon ja henkilöstön kanssa.

Vastuullisuusekonomit ei ole kerho vain vastuullisuusammattilaisille, vaan kannustamme kaikkia Helsingin Ekonomien jäseniä osallistumaan tapahtumiin. Kuten todettu, vastuullisuus on liike-elämää ja organisaatioita läpileikkaava teema ja vastuullisuuskysymykset pintautuvat ekonomienkin työssä monesta eri näkökulmasta.

Ensimmäiset tapahtumat keväällä

Ensimmäisiä Vastuullisuusekonomien tapahtumia suunnitellaan jo kovaa vauhtia keväälle ja kuluvalle vuodelle. Ensimmäinen tapahtuma pidettiin huhtikuun 12. päivä järjestettynä webinaarina Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo osana yritysvastuuta. Webinaarissa haettiin vastauksia mm. kysymyksiin; mikä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilanne tällä hetkellä yrityksissä ja miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää ja mitä niillä saavutetaan yritysmaailmassa?

Vastuullisuusekonomien kerho tekee mielellään yhteistyötä myös muiden Helsingin Ekonomien kerhojen kanssa, sillä vastuullisuusteemat voivat linkittyä useamman kerhon tapahtumiin. Helsingin Ekonomien tapahtumissa vastuullisuutta on käsitelty monipuolisesti ja esimerkiksi Helsingin Ekonomien webinaariarkistosta löytyy mielenkiintoisia webinaaritallenteita, kuten:

  • Ovatko johtamismallit uhattuna kun vastuullisuus kasvaa?
  • Kaikki haluavat olla vastuullisia! Miksi moni epäonnistuu?
  • Yritysvastuu ja compliance: Mitä jokaisen tulisi tietää?
  • Vastuullisella sijoittamisella ylituottoa!

Lisäksi Helsingin Ekonomien kerhoilla ja Suomen Ekonomeilla on tulossa keväälle mielenkiintoisia tapahtumia vastuullisuusasioista. Ekonomit järjestää kevään 2022 aikana ohjelma kokonaisuuden Vastuullisuuden vertaismentorointi, joka tukee jäsenten verkostoitumista ja vertaisoppimista vastuullisuudesta yli tehtävä- ja tutkintotaustarajojen. Kannattaa seurata ja osallistua myös näihin tapahtumiin.

Vastuullisuusekonomit toivottaa kaikki tervetulleeksi tapahtumiimme! Lisäksi toiveita tulevista tapahtumista ja palautetta otetaan mielellään vastaan ja meidät tavoittaa:

[email protected]