Kerhot

Helsingin Ekonomien toiminnan mahdollistaa arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät luottamushenkilöt. Heitä on vuosittain toiminnassa mukana noin 150 ja heistä valtaosa toimii kerhojohtokunnissa. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia.

Kaikki Helsingin Ekonomien jäsenet ovat tervetulleita kerhojen järjestämiin tapahtumiin. Kerhoihin myös haetaan uusia toiminnan tekijöitä vuosittain.

Tällä sivulla on kerrottu niiden kerhojohtokuntien jäsenten nimet, jotka ovat antaneet siihen luvan.

Business Partners on monipuolisesti yritysten strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ekonomien ja alan opiskelijoiden verkosto. Järjestämme keskustelupainotteisia tilaisuuksia ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa hekolaisten laaja-alaista liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista sekä tuoda tuoreita näkökulmia jäsenten iloksi ja hyödyksi.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

Mia Parker

Jäsenet

Samu Eskola, Jenni Luoma, Ha Nguyen, Juha Nupponen, Riitta Visa ja opiskelijajäsen Katriina Korhonen

Digiekonomien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammattitaitoa sekä toimia IT-alan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Se luo IT:n parissa työkenteleville mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 4 jäsentä.

Puheenjohtaja

Thomas Lauronen

Jäsenet

Helinä Karell, Mikael Koli, Johanna Laurasvaara ja Päivi Lehtinen

Ekonominaisten tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Helsingin Ekonomien naisjäsenten kesken järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkottua ja rentoutua vastapainona työelämälle. Tapahtumien tarkoitus on myös auttaa ja tukea jäseniä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sivistyksellisesti.

Ota yhteyttä: [email protected]

 

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

Anne Turunen

Ekonomiyrittäjien tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Ekonomiyrittäjät järjestää monipuolisia yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tapahtumia noin kerran kuukaudessa.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

Sanna Salmela

Jäsenet

Henry Anttonen, Juhani Hodju, Esa Kinnunen, Timo Ronkainen ja opiskelijajäsen Joel Holappa

Finanssiekonomien tarkoituksena on kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja antaa mahdollisuus mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon. Kerho järjestää koulutustapahtumia, opintomatkoja, yritys- ja pankkivierailuja sekä muuta kerhon tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Ota yhteyttä: [email protected]

 

Johtokunta on tauolla vuonna 2023.

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

 

Julkishallinnon Ekonomit toimii julkisella sektorilla työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä ja tekee tunnetuksi julkishallinnon toimintaa kaikille jäsenille sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja sivistykselliseen kehittymiseen. Kerho järjestää mm. esitelmä- ja koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja sekä osallistumismahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 4 jäsentä.

Puheenjohtaja

Anita Heinonen

Jäsenet

Vilja Arola, Siina Lepola-Lång, Jarmo Partanen ja Hannele Rahkala

 

Järjestöekonomien tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri järjestöjen palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivien sekä järjestöjen jäsenenä olevien kesken. Tavoitteena on lisätä yhdistystietoutta sekä ammatillisia ja muita valmiuksia. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustapahtumia, yrityskäyntejä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Rita Huttu

Jäsenet

Anne Kuusela, Matti Luomala, Heikki Malinen, Ulla-Maija Mykkänen, Seija Siikanen ja Merja Viljala

Kansainvälisten Ekonomien tarkoituksena on toimia korkean tason keskustelufoorumina kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden alalla. Kerho järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja sekä opintomatkoja.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Susanna Lindholm

Jäsenet

Arja Hyvärinen, Tarja Kokko, Petri Lautjärvi, Kirsi Suomi, Ville Virkkala, Janaleh Välimäki ja opiskelijajäsen Aarni Vaahtera

Kehonkohentajien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kerho järjestää liikunta- ja ulkoilutapahtumia sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä luentoja ja tutustumiskäyntejä.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 5 jäsentä.

Puheenjohtaja

Hanna Salonen

Jäsenet

Jarmo Halmeenkari, Pasi Jokela, Jussi Pesola, Anne Pyylampi ja Hannele Rahkala

Konsuliklubin tarkoituksena on järjestää tapaamisia ja toimintaa entisille Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien aktiiveille. Konsuliklubin tapahtumat ovat avoimia kaikille Helsingin Ekonomien sekä Suomen Ekonomien kylteriyhteisön jäsenille.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 6 jäsentä.

Puheenjohtaja

Heli Törrönen

Jäsenet

Jukka-Pekka Kokkonen, Ilkka Parviainen ja Timo Saranpää

Laskentaekonomien tarkoituksena on toimia taloushallinnollisissa tehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten yhdyssiteenä. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunta on tauolla vuonna 2023.

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

 

Liikkeenjohdon kerho ylläpitää ja kehittää jäsentensä liikkeenjohdollisen uran edellyttämää ammattitaitoa ja yritysjohdossa tarvittavaa kokonaisnäkemystä talouselämästä. Lisäksi kerhon tarkoituksena on edistää laajemminkin liikkeenjohdollista ajattelua ja tietotaitoa Suomessa. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 5 jäsentä.

Puheenjohtaja

Pirkko Tuomela

Jäsenet

Seppo Leminen, Pirjo Talka ja opiskelijajäsen Alvar Lampinen

Markkinointiekonomien tarkoituksena on kehittää markkinoinnillista ammattitaitoa ja toimia kokemustenvaihtoryhmänä markkinointikysymyksissä sekä lähentää eri aloilla olevia markkinointihenkilöitä toisiinsa. Seuraamme markkinoinnin trendejä, alan kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme edistämään strategisen markkinoinnin merkitystä. Järjestämme monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutuksia jäsenille ja opiskelijoille.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 6 jäsentä.

Puheenjohtaja

Maria Niemelä

Jäsenet

Kaisa Aaltonen, Virpi Hautaniemi, Sini Leppäalho, Marika Tenhunen, Minna Virtaranta ja opiskelijajäsen Marton Kinnunen

Nuorten Ekonomien tarkoituksena on tuoda yhteen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuvat nuoret ja nuorenmieliset ekonomit ja toteuttaa toimintaa, joka kiinnostaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia. Tarkoitus on myös tarjota vastavalmistuneille ekonomeille helppo väylä tulla mukaan Helsingin Ekonomien kerhotoimintaan.

Lue lisää Nuorista Ekonomeista.

Ota yhteyttä: [email protected]

Facebook  | Instagram |   LinkedIn  |  Twitter  |  Blogi 

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 7 jäsentä.

Puheenjohtaja

Sara Hellman

Jäsenet

Mikael Koli, Joel Ollikanen, Jussi Suominen ja opiskelijajäsenet Pyry Mustajärvi sekä Heiju Simola

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Olli Happonen

Jäsenet

Rauno Haapanen, Marita Kailovaara, Allan Malmström, Ulla-Maija Mykkänen, Ritva Nyberg, Elisabet Ostrow, Kyllikki Saarinen ja Sinikka Wilkman

Vaikuttajaekonomit edistää toiminnallaan vastuullista ja hyvinvoivaa työelämää johtajuus- ja työyhteisötaitoja vahvistamalla sekä toimimalla henkilöstön edustajajäsenten verkostona ja tiedonvälityskanavana. Vaikuttajaekonomien tarkoituksena on myös lisätä Helsingin Ekonomien jäsenten tietämystä edunvalvonnasta, kansantaloudesta ja poliittisista kysymyksistä. Tavoitteena on aktivoida Helsingin Ekonomien jäsenkuntaa osalliseksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Vaikuttajaekonomit pyrkii myös tukemaan Suomen Ekonomien edunvalvontatoimintaa sekä työtä työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi.

Ota yhteyttä: [email protected]

 

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 3 jäsentä.

Puheenjohtaja

 

Jäsenet

Sanna Sievänen, Anne Turunen ja Esa Vilhonen

Vastuullisuusekonomit

Helsingin Ekonomien uuden Vastuullisuusekonomien kerhon tavoitteena on verkottaa ekonomitaustaisia vastuullisuusammattilaisia ja tarjota kaikille Helsingin Ekonomien jäsenille ajankohtaista tietoa alan kehityssuunnista ja muista ajankohtaisista teemoista. Uusi kerho tekee näkyväksi sen, että ekonomeilla on erinomaiset valmiudet kehittää yritysvastuuta, ja tällaista osaamista tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 8 jäsentä.

Puheenjohtaja

Pinja Hirvilammi

Jäsenet

Minna Heimonen, Heidi Heinonen, Katri Kanerva, Helena Kekki, Hanna-Riitta Kurittu, Laura Kvissberg ja Mirka Vesala

Viestintäekonomien tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomien jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin ekonomiyhteisömme jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

Ota yhteyttä: [email protected]

Johtokunnan koko vuonna 2023 on puheenjohtaja sekä 4 jäsentä.

Puheenjohtaja

Jaana Numminen

Jäsenet

Iines Pusa, Anne-Mari Tuomanen ja Janaleh Välimäki