Ymmärrys kasvaa koodaamalla artikkelikuva

Ymmärrys kasvaa itse koodaamalla

Teksti ja kuvat: Vilja Haapanen, Academy

 

Suomalaisille yritysjohtajille järjestetyssä intensiivikoulutuksessa murrettiin tekoälymyyttejä ja koodattiin neuroverkkoja, jotta juna ei ajaisi meistä ohi.

 

Tekoäly ja koneoppiminen kiehtovat, mutta niiden hyödyntämiseen liittyy haaste: todellista ymmärrystä niiden tarjoamista mahdollisuuksista löytyy vain teknisiltä asiantuntijoilta. Teknologioiden potentiaali jää käyttämättä, jos johto ei puhu koodareiden kieltä.

 

Tästä syystä kiihdytettyyn oppimiseen perustuvia intensiivikoulutuksia tarjoava Academy ja liidejä tekoälyn avulla ennustava Vainu päättivät tarjota suomalaisille johtajille mahdollisuuden kasvattaa ymmärrystään itse tekemällä.

 

Päätöksenteko edellyttää ymmärrystä ja kykyä keskustella
Alun perin idean koulutuksesta sai Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen, jonka mukaan tekoälyä pitää alkaa ymmärtää nyt, ei vasta muutaman vuoden kuluttua.

 

”Jos suomalaiset yritysjohtajat eivät ymmärrä tekoälyä ja sen mahdollisuuksia, se juna ajaa ohi. Tämä on huolestuttavaa sekä yritysten kasvun että laajemmin katsottuna koko Suomen kilpailukyvyn kannalta”, Pulkkinen sanoo. Vainun toimitusjohtaja Mikko Honkanen jakoi Pulkkisen huolen ja lähti heti kysyttäessä innolla mukaan.

 

”Kun mystiikka murretaan ja pääsee omin käsin kokemaan mistä on kyse, aiheesta keskusteleminen ei jää vain iskusanojen tasolle”, Honkanen toteaa.

 

Myös koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta vastaava Vainun CTO ja yksi perustajista Tuomas Rasila näkee, että johtajien on päästävä keskusteluissa pintaa syvemmälle.

 

”Päätöksiä on hankala tehdä, jos joutuu luottamaan ainoastaan asiantuntijoiden suosituksiin. Mitä enemmän johtajia aseistetaan tekoälyyn liittyvää keskustelua varten – argumentoimaan ja mahdollisesti kyseenalaistamaan – sitä parempia päätöksiä Suomessa tehdään”, Rasila summaa.

 

Uniikki koulutusmahdollisuus kiinnosti – yli 200 ilmoittautuneesta 30 mahtui mukaan
Helsingin Ekonomien avulla jaetun linkin kautta ilmoittautumisia kertyi viikon aikana yli 200. 30 mukaan mahtuneen joukkoon kuuluvan S-Pankin henkilöstöjohtaja Merja Reinilän toi paikalle halu ymmärtää ajankohtaista ilmiötä paremmin.

 

”Tekoälystä puhutaan koko ajan enemmän ja kun itse en ymmärrä sitä vielä sen syvällisemmin, tulin oppimaan uutta”, Reinilä kertoo.

 

OP:n Kiinnitysluottopankin yksikönpäällikkö ja toimitusjohtajan sijainen Sanna Erikkson tekee tiiviisti töitä koodareiden kanssa ja uskoo työskentelyn olevan paitsi helpompaa, myös tehokkaampaa, jos johtaja osaa puhua edes jonkin verran samaa kieltä.

 

”Jos muutosta halutaan saada aikaan, ei riitä, että vain devaajat ymmärtävät, mitä tehdään. Johdon on oltava mukana, ja se edellyttää ymmärrystä teknologioista”, Eriksson toteaa.

 

Kiihdytetyllä oppimisella neuroverkkoja rakentamaan kahdessa aamupäivässä
Koulutuksessa sovellettiin Academyn kiihdytetyn oppimisen mallia, joka koostuu tiiviistä teoriaosuuksista, käytännön tehtävien ratkomisesta ja vertaisoppimisesta. Malli on Rasilan mukaan IT-alalla luonteva tapa toimia: uusia teknologioita on omaksuttava vauhdilla ja usein perehtyminen tapahtuu nimenomaan itse kokeilemalla.

 

”Esimerkiksi ne teknologiat, joita Vainulla tällä hetkellä käytetään, ovat kaikki niin uusia, että kenelläkään ei ole niistä vuosien kokemusta”, Rasila kuvailee.

 

Koulutuksen alussa keskityttiin monimutkaiselta vaikuttavan ilmiön yksinkertaistamiseen, minkä jälkeen käytiin koodin kimppuun. Osallistujat rakensivat kuvantunnistusneuroverkon ja opettivat tekoälyn ostokäyttäytymisdatan avulla ennustamaan, ostaisiko satunnainen ihminen tuotteen vai ei.

 

Yhteensä kahdeksan tunnin tekoälykylvyn jälkeen tunnelma oli innostunut. Verso Food Oy:n CFO Jussi Muhosen mukaan uuden tiedon pureskelemiseen menee hetki, mutta jo nyt ymmärrys on aivan eri tasolla kuin ennen. Aihe tempaisi mukaansa ja syttyi nälkä syventyä ilmiöön perinpohjaisesti.

 

”Silmät aukesivat: tekoäly ja koneoppiminen ei ole vain koodia. Enemmän tässä on kyse luovuudesta, siitä, kuinka me pystymme näkemään ja hyödyntämään tekoälyn mahdollistaman valtavan potentiaalin liiketoiminnassa”, Muhonen kiteyttää.

 

IDEAN TAKANA

 

Academy kouluttaa ja työllistää osaajia uusiin tehtäviin toimialoilla, joilla on osaamispula. Kiihdytettyyn oppimiseen perustuvia 12 viikon intensiivikoulutuksia toteutetaan räätälöityinä asiakasyritysten tarpeeseen tai avoimissa luokissa. Academy on Academic Workin sisaryritys.

Vainu tarjoaa tekoälyä hyödyntävän pilvipalvelun, joka muuttaa järjestämätöntä avointa ja big dataa informatiivisiksi liideiksi ja ohjaa myyjän kontaktoimaan vain potentiaalisimpia yrityksiä. Vuonna 2013 perustettu Vainu toimii Helsingin lisäksi New Yorkissa, Amsterdamissa, Tukholmassa ja Oslossa.

 

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin Ekonomien lehdessä 1/2019 sivuilla 20-23.